Annonce
Randers Onsdag

Lærer på Munkholmskolen, Jeppe Bøgh, er ikke i tvivl: Videoforløb til eleverne er kommet for at blive

I forhold til forældrene lyder Jeppe Bøghs bedste råd: Spørg, spørg, spørg. "Hvis der er noget, I forældre er i tvivl om, så skriv til skolen eller skriv til lærerne. Lad være med at sidde og gem på det derhjemme og blive frustreret. Kom med det, så skal vi nok finde en løsning", lover han. Foto: Susan Pallesen Rapley
Til daglig underviser Jeppe Bøgh sine elever i klasselokaler på Munkholmskolen, men i disse uger foregår det ved computeren, hvor fjernundervisning byder på både fordele og udfordringer.
Annonce

Randers: Jeppe Bøgh er lærer på Munkholmskolen og ligesom sine kollegaer landet over har han siden 16. marts fjernundervist sine elever fra privatadressen, da skolen er lukket ned som følge af kampen mod spredning af coronavirus.

Da Randers Onsdag interviewer Jeppe Bøgh - på en telefonforbindelse naturligvis - er der gået halvanden uge af det, der i hvert fald bliver en fire-ugers periode med nedlukning af folkeskolerne.

- Det er en speciel oplevelse, hvor det lige pludselig kræves, at jeg tænker i andre baner end sædvanlig i forhold til at planlægge min undervisning, hvor jeg ikke længere står overfor eleverne eller har den daglige kontakt, siger han og tilføjer, at det er fraværet af den daglige kontakt, der er den største udfordring i at undervise hjemmefra.

Jeppe Bøgh siger, at det giver ham nogle muligheder at fjernundervise, da han kan arbejde på nogle andre måder med sin undervisning.

- Men når jeg skal finde ud af, hvor langt mine elever er i forhold til det, jeg lægger ud til dem, kan det være svært hele tiden at holde dét i fokus, når jeg ikke kan se dem i øjnene, fortsætter han.

For at bløde op på fraværet af den daglige øjenkontakt arrangerer Jeppe Bøgh med jævne mellemrum videosamtaler med eleverne via Google Meet, hvor de kan tale sammen og samtidig se hinanden.

Da det vil være for kaotisk at holde Google Meet møder med hele klasser ad gangen, bliver hver klasse dog inddelt i grupper med fem elever i hver.

- En af fordelene ved Google Meet er, jeg kan dele min computerskærm med eleverne live, mens vi taler sammen, hvis der er noget, jeg skal vise dem, siger Jeppe Bøgh.

Siden 16. marts har lærer på Munkholmskolen, Jeppe Bøgh, ligesom sine kollegaer på landets folkeskoler fjernundervist sine elever. "Det er en speciel oplevelse, hvor det lige pludselig kræves, at jeg tænker i andre baner end sædvanlig i forhold til at planlægge min undervisning, hvor jeg ikke længere står overfor eleverne eller har den daglige kontakt", siger han. Foto: Susan Pallesen Rapley
Annonce

Kører ikke slavisk efter en bog

Jeppe Bøgh siger, at fordi han er vant til at arbejde med undersøgende aktiviteter i sin undervisning, har han ikke været nødt til lave gennemgribende ændringer i den måde han nu tilrettelægger sin undervisning for at få det til at passe til fjernundervisning.

- Fordi jeg ikke altid kører slavisk efter en bog i min undervisning, har processen med tilpasning til fjernundervisning været rimelig let for mig i flere af de forløb, jeg allerede havde planlagt, da jeg nu kan sende videoforløb med kommentarer og nødvendige informationer til mine elever, hvorefter de kan arbejde med forløbet, siger han.

Jeppe Bøgh har tidligere brugt at producere videoer som en del af undervisningen, men da har det været eleverne, der har anvendt denne arbejdsform og har skullet vise det videoprodukt, de har lavet.

- Det, der er nyt og anderledes for mig ved at bruge videoforløb i min fjernundervisning, er, at det nu er mig, der skal finde ud af at lave streamcast af min skærm, hvor jeg viser et forløb samt lave voiceover, hvor jeg fortæller eleverne, hvad der skal ske og hvilke undersøgelser, de skal arbejde med, siger han og tilføjer, at han ikke har haft et problem ved på den måde at være den, der er på.

- Jeg synes, det er sjovt at kaste mig ud i nye undervisningsformer, for det gør, at jeg lige skal overveje de ting, jeg gør i min undervisning. Hvad der fungerer og hvordan jeg sikre at få alle mine elever med i forhold til det faglige.

Annonce

Godt med alternative forløb

Randers Regnskov og Museum Østjylland er blandt dem, der siden 16. marts har budt sig til med alternative undervisningsforløb. Jeppe Bøgh fortæller, at han i sin natur og teknik undervisning har gjort brug af de streamede forløb fra Randers Regnskov.

- Jeg synes, at det er nogle supergode tilbud, der laves af nogle af de lokale organisationer og virksomheder, vi har i byen og kommunen. Derfor synes jeg bestemt, at man som lærer skal gøre brug af dem, siger han.

"Jeg synes, det er sjovt at kaste mig ud i nye undervisningsformer, for det gør, at jeg lige skal overveje de ting, jeg gør i min undervisning. Hvad der fungerer og hvordan jeg sikre at få alle mine elever med i forhold til det faglige", siger Jeppe Bøgh, der i dennye tid med fjernundervisniing blandt andet har kastet sig ud i at lave videoforløb til sine elever. Foto: Susan Pallesen Rapley
Annonce

Videoforløb er kommet for at blive

I forhold til hvad han synes er lykkedes særligt godt i den første halvanden uge med fjernundervisning, peger Jeppe Bøgh netop på brugen af videoforløb.

Jeppe Bøgh forklarer, at når eleverne under normale omstændighed skal i gang med et nyt emne, så forklarer han først, hvordan de skal arbejde med det nye samt giver dem de nødvendige værktøjer, hvorefter eleverne kan gå i gang med at arbejde med emnet i klassen, mens han går rundt for at hjælpe og vejleder dem, der har brug for det.

- I fjernundervisning laver jeg forklarende videoforløb, som jeg deler med eleverne. Det har den fordel, at eleverne hver især har mulighed for at spole tilbage i videoen og se tingene en gang til, hvis der er noget, de ikke har forstået eller bare gerne vil have gentaget fra gennemgangen. Det er helt bestemt en arbejdsform, jeg vil anvende fremadrettet, når vi kommer tilbage til skolen, siger Jeppe Bøgh.

Der er dog også elementer i fjernundervisning, der byder på udfordringer og her fremhæver Jeppe Bøgh, at hans elever nu typisk aflever deres opgaver ved at dele dem i et dokument på Google Drev uden, at han, som under normale forhold med klasseundervisning, har haft kunnet følge med i, hvordan de har arbejdet med stoffet og hvad der eventuelt har voldt dem problemer.

- Ulempen ved at vi på den her måde nu sidder hver for sig er, at jeg ikke har nogen mulighed for at se, hvor meget det reelt er eleverne selv, der har lavet det, de aflevere og hvor meget hjælp, de har fået med opgaven og det er selvfølgelig en udfordring, fortsætter han og tilføjer, at han har et håb om, at den dialog han nu begynder at have med eleverne under Google Meet sessionerne, vil kunne give ham et billede af, hvor eleverne rent faktisk er i forhold til det, han fjernunderviser dem i.

Annonce

Vigtigt at holde fast i fællesskab

Ved fjernundervisning er der en risiko for, at der er elever, der af den ene eller anden grund falder fra i forhold til de opgaver, de skal løse hjemmefra.

Her ser Jeppe Bøgh Google Meet som et godt og vigtigt redskab til at fange den slags tilfælde, så han kan tage hånd om eleverne på et tidligt tidspunkt.

- På Google Meet kan jeg hører, hvor eleverne er henne. Om der er nogen, der sidder og tænker, at de er ved at mistet grebet om det, vi laver, fordi det begynder at blive for svært eller vanskeligt at være med i. Hvis jeg får den fornemmelse under videomøderne, har jeg mulighed for hurtig at hjælpe dem, så de synes, at det vi arbejder med, bliver lettere at have med at gøre, siger Jeppe Bøgh.

Han tilføjer, at der også kan være elever, der har brug for hjælp til at strukturere hverdagen, så de ikke sidder og læser hele dagen, og dermed kommer til at glemme at lave matematik.

- Det kan også være, at der er flere elever, der har svært ved det samme og så kan vi holde et fælles Google Meet og få styr på det sammen, siger Jeppe Bøgh.

Han ser også det at være sammen via Google Meet som et vigtigt redskab til at holde fast i følelsen af at være en del af det fællesskab, som en klasse udgør.

- Nu hvor børnene heller ikke må mødes i deres fritid, kan de arrangere møder på eksempelvis Google Meet, hvor de kan snakke sammen og på den måde have noget socialt over computeren. Heldigvis er det jo sådan, at børn i dag allerede kan den slags ting, det er ikke noget, de først skal til at lære, siger Jeppe Bøgh, der vil opfordre de børn, der ikke benytter sig så meget af den slags, til at gøre det i langt højere grad for at holde kontakten til kammeraterne i den nuværende situation.

Annonce

Gode råd til kollegaer og forældre

Hvis Jeppe Bøgh skal give et godt råd til sine lærerkolleger, er det, at de skal kaste sig ud i nye måder at undervise. Det kan eksempelvis være at lave noget video og sende det ud til eleverne.

- Derudover skal vi som lærere huske at holde Google Meet med eleverne, så vi kan se dem i øjnene og holde kontakten. Endelig skal man som lærer huske at være autentisk i det, man laver til børnene. Lav noget, du kan stå inde for. Så hvis du ikke er komfortabel med at lave video, er det ikke det, du skal, siger han.

I forhold til forældrene lyder Jeppe Bøghs bedste råd: Spørg, spørg, spørg.

- Hvis der er noget, I forældre er i tvivl om, så skriv til skolen eller skriv til lærerne. Stil de spørgsmål I har brug for, så vi kan hjælpe jer bedst muligt til at komme videre. Lad i hvert fald være med at sidde og gem på det derhjemme og blive frustreret. Kom med det, så skal vi nok finde en løsning, lover Jeppe Bøgh.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers Onsdag

Langå Skole fejrede sit jubilæum

Annonce