Annonce
Randers Onsdag

Liv i midtbyen: Bibliotekschefen ønsker sig mere plads i Kulturhuset, men vil ikke flytte fra i midtbyen

Mette Haarup blev 1. februar i år ansat som bibliotekscehef for Randers Bibliotek. Foto: Frank Pedersen
Mette Haarup blev 1. februar i år ansat som chef for Randers Bibliotek. Hun går ikke af vejen for at bruge simple trick og butikstankegang, hvis det kan få flere til at få lyst til litteratur.
Annonce
Randers: Bibliotekschef for Randers Bibliotek, Mette Haarup, bruger ordene "byens kulturelle midtpunkt" til kort at beskrive, hvad hovedbiblioteket i stueetagen af Kulturhuset, Stemannsgade 2, er for en størrelse, samt hvilken rolle hun ser biblioteket har i Randers midtby. - Vi er meget privilegerede i Randers ved at have et hus i midtbyen, hvor museer og bibliotek er samlet i én bygning. Det vidner om, at man var meget fremsynede, da man for 50 år siden byggede dette hus, for der er en meget stor synergieffekt mellem museer og bibliotek, siger hun.

Mette Haarup

Alder: 46 år.

Civil stand: Samlevende med Claus Jespersen, de har to børn hver.

Stilling: Blev 1. februar 2019 ansat som bibliotekschef ved Randers Bibliotek efter siden juni 2018 at have været konstitueret chef. Før det var hun bibliotekets logistikchef i 11 år. Mette Haarup har tidligere været kontorleder for AOF daghøjskolen i Randers samt personalechefens højre hånd på Skejby Sygehus i Aarhus.

Uddannelse: Mette Haarup har en diplomuddannelse i ledelse, en merkronomuddannelse i personaleudvikling og er ved at færdiggøre en MBA i ledelse fra Aalborg Universitet.

Annonce

Stor fan af gennemsigtighed

I de senere år har der været drøftet en kulturhus-vision, der blandt andet omfatter en flytning af Kulturhuset. Den del af visionen er Mette Haarup ikke begejstret for.

- Personligt er jeg meget godt tilfreds med placeringen af huset. Det ligger meget centralt og helt rigtigt her, hvor det ligger. Og så er jeg faktisk ret vild med den her klassiske og moderne bygning, siger hun

- Men vi trænger til mere plads, vi trænger til mere rum, og vi trænger til mere plads, vi kan udvikle os på, for vi er blevet for store til rammerne.

I forhold til de tanker og arkitekttegnede løsninger, der har været på bordet for en ombygning af Kulturhuset, siger Mette Haarup, at selv om det er bibliotekets held, at det er placeret i stueetagen, så er hun stor fan af en større gennemsigtighed i huset, så når man som bruger og gæst træder indenfor kan se, at der også sker noget på de øvrige etager.

- Vi er et hus, hvor der er fri og lige adgang for alle uanset, om man er her, fordi man venter på bussen og imens bliver inspireret af at være i rummet, eller om man er her, fordi man skal ind og hente en bog. Der er ikke noget rigtigt eller forkert besøg i Kulturhuset, siger Mette Haarup og fortsætter:

- Derfor ville det være en fordel for alle, hvis vi kunne samtænke nogle ting som for eksempel en fælles reception for hele huset eller et fælles café-område i bunden af huset. På den måde ville det blive endnu mere inspirerende for byens borgere at komme her - og det er jo for at inspirere, vi er her, siger Mette Haarup.

Annonce

Glædes over uformelle fællesskaber

Mette Haarup fortæller, at hovedbiblioteket danner ramme om flere fællesskabsgrupper, hvoraf biblioteket har taget initiativ til nogle, mens andre er opstået af sig selv. - Hver morgen går jeg en tur rundt i biblioteket, og jeg bliver altid så glad, når jeg kan se, at der sker noget mellem de folk, der er her, det er dejligt, at folk selv finder sammen i små uformelle grupper. Det kan eksempelvis være de, der kommer tidligt for at læse dagens avis. Jeg har set, at de ofte nikker og hilser på hinanden, ikke fordi de kender hinanden, men fordi det er de samme, der plejer at sidde her og det giver en følelse af at have noget sammen, siger Mette Haarup. Hun tilføjer, at hun på rundturene i biblioteket også har lagt mærke til, hvordan biblioteket bliver brugt til at huse behov, der opstår i takt med tiden. - For eksempel er der opstået en strikkeklub, fordi nogle damer har valgt at bruge vores rum om lørdagen, så nu sidder de i sofaområdet inde midt i Pyramiden og snakker og suger til sig af det, der sker omkring dem, mens de strikker. Et andet fællesskab er den gamerklub, vi selv har etableret for unge, der mødes i midten af biblioteket for at spille. - Den tid er forbi, hvor der skulle være fuldstændig stille på biblioteket - og heldigvis for det, siger Mette Haarup med et smil.
Mette Haarup er ved at færdiggøre en MBA i ledelse for Aalborg Universitet og det har de seneste år sat sine spor i hendes egen læsning. " Jeg elsker at læse og blive klogere og i den seneste tid ville jeg nok automatisk søge mod ledelseshylden her på biblioteket, jeg har nemlig næsten kun læst fagbøger på grund af min uddannelse, men nu har det lige været sommerferie og der læser jeg noget, der er mere letfordøjeligt som eksempelvis en krimi. Ellers vil jeg sige, at jeg læser generelt meget bredt og kigger lige, hvad der er kommet af nye bøger. Jeg ser det lidt som en slikbutik at gå på biblioteket, hvor jeg får lidt for mange bøger med hjem," siger hun. Foto: Frank Pedersen
Annonce

På vej mod fremtidens bibliotek

Før Mette Haarup 1. februar i år blev bibliotekschef i Randers, var hun i 11 år bibliotekets logistikchef. Hun har således været vidne til, hvordan der de seneste år er blevet sat turbo på bibliotekets udvikling fra traditionelt at være et sted, hvor man kom for at låne en bog eller få hjælp af en bibliotekar, til nu at være et borgernes mødested.

- Det er andre ting, folk efterspørger nu, og de har fået øjnene op for, at biblioteket kan noget mere og noget andet. Derfor har vi de seneste år foldet begrebet læring ud til, at man kan lære på andre måder end at læse i en bog. Nu arbejder vi med, at læring også kan ske ved, at brugeren er med i et fællesskab eller komme til et arrangement, siger Mette Haarup og nævner Kulturhus-klubben for de plus 60-årige på tværs af husets institutioner som eksempel på den nye læring.

- I klubben laver vi blandt andet bag-om arrangementer, hvor medlemmerne får indblik i det arbejde, der ligger bag museernes udstillinger eller et af vores tiltag. Klubben begyndte som et forsøg, men er blevet så stor en succes, at vi nu har venteliste for at komme med.

Når det handler om at skue de næste ti år ud i fremtiden, peger Mette Haarup på, at hovedbiblioteket står overfor at iværksætte en stor organisationsændring, der udover interne tiltag også vil kunne mærkes af bibliotekets brugere.

- Borgerne vil mærke, at der sættes mere fokus på og tages mere afsæt i borgernes behov. Det vil for eksempel ske i forhold til det digitale, som er en verden, vi ikke kan løbe fra.

- I stedet for at se det digitale som en konkurrent til den fysiske bog, ser jeg det som et supplement. Vi har jo allerede e-bøger, lyd-bøger, filmstriben og digitale artikler, man kan tilgå fra biblioteket. Så ved at arbejde bevidst med det digitale, tror jeg, at man kan få en god synergieffekt, siger Mette Haarup, der tilføjer, at bibliotekets hjemmeside er et af de første digitale områder, man vil se på.

- Ved at være målrettet i forhold til, hvilke bøger vi præsentere på hjemmesiden, kan vi se, at det har en effekt på de udlån, vi har på det fysiske bibliotek. På den måde kan vi skrue på fokus i forhold til, det der sker i samfundet.

Et andet fokusområde er bibliotekets samarbejde med skolerne og ungdomsuddannelserne i Randers. Tidligere har en af bibliotekets ansatte i nogle timer om ugen været tilstede på Randers Statsskole og Randers HF/VUC.

- Der har vedkommende siddet og været bibliotekar på den gammeldags måde, men det er ikke den måde, de unge vil betjenes på. De vil gerne have, at vi møder dem der, hvor de er i forbindelse med opgaveskrivning og andre projekter, derfor skal vi opfinde nye koncepter, så de unge kommer ind til os for at blive inspireret, siger Mette Haarup, der tilføjer, at biblioteket vil gå i dialog med elever, lærere og skoler for at finde svaret på, hvad disse nye koncepter skal indehold.

Mette Haarups favoritsted i hovedbiblioteket er Pyramiden i midten af biblioteket. " Her er højt til loftet og lys, der strømmer ind," siger hun. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Samarbejde i midtbyen

I forhold til det, der sker i midtbyen, samarbejder Randers Bibliotek allerede med flere organisationer. Mette Haarup erkender dog, at biblioteket godt kan blive bedre til at koble sig på midtbyens aktiviteter. Og at hun derfor er i dialog med Cityforeningen om, hvordan biblioteket kan være med allerede i planlægningsfasen og på den måde være en endnu mere aktiv spiller ved open by night, stafetløb i byen og andre af Cityforeningens arrangementer.

Af andre samarbejdspartnere fremhæver Mette Haarup Sundhedshuset.

- Når Sundhedshuset holder kampagner som rygestop eller mål dit blodtryk, låner de vores lokaler, fordi de her kan få fat i andre borgere end de der i forvejen kommer i sundhedshuset, siger hun.

Når det kommer til erhvervslivet og de forretningsdrivende, opfatter Mette Haarup, at der også her er en positiv interesse for at have biblioteket som medspiller.

- Men det kræver, at man netværker, for at holde kontakten vedlige, og det gør jeg blandt andet ved at være med i rotaryklubben Randers Business Breakfast, der har medlemmer fra det lokale erhvervsliv og kommunale institutioner.

Og så er der det interne samarbejde mellem institutionerne i Kulturhuset, hvor Mette Haarup jævnligt har møder med lederne af Randers Kunstmuseum og Museum Østjylland, hvor de taler om, hvordan de kan samarbejde om det hus, de er fælles om samt forbedre det.

- Personligt kunne jeg godt tænke mig, at forhallen blev åbnet, så det blev lettere for borgerne at orientere sig og finde rundt i huset - især hvis man ikke i forvejen er kendt i huset - det er ikke helt optimalt, som det er nu. - Men der skal jo penge til sådan noget, så... Ja, jeg er ærgerlig over, at nogle af de planer, der har været i den retning ikke er blevet til noget – ikke endnu i hvert fald, jeg har stadig et håb om, at det sker, siger hun.

Mette Haarup har selv prøvet at stå på bibliotekets åbne scene. "I min fritid spiller jeg irsk og dansk folkemusik på harmonika i et orkester og det var med det, jeg var på scenen," fortæller hun. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Kultur skal trække folk til Randers

Når det kommer til at være med til at skabe liv i midtbyen, ser Mette Haarup biblioteket som den, der tør gå med i nogle vilde udviklingsprojekter, også projekter hvor man måske ikke lige tænker, at det er en biblioteksting. Hun nævner som eksempel samarbejdet med Sundhedshuset og sundhedssektoren, hvor biblioteket koblede sig på etablering af barselsgrupper og før-fødselsgrupper, hvilket resulterede i, at litteratur nu er en del af fødselsforberedelsen.

- Et andet projekt er vores åben scene på biblioteket i Pyramiden. Her inviterer vi lokale teater- og musikforeninger indenfor i bibliotekets åbningstid. Udover at det giver foreningerne mulighed for at vise, hvad de kan, så er vi som bibliotek med til at vise, at der i Randers er et aktivt teater- og musikliv.

Og Mette Haarup ser gerne, at det aktive kulturliv får en mere fremtrædende rolle i fortællingen om Randers som en boværdig by.

- Mange undersøgelser viser, at efter skoler og daginstitutioner er kulturlivet på andenpladsen over det, folk vægter højest, når de vælger at bosætte sig i en ny by. Så når vi fortæller, hvad det er Randers kan og det vi er stolte af i Randers, skal vi sætte langt større fokus på alt det, vi kan tilbyde indenfor kultur, siger Mette Haarup og fortsætter:

- Som kulturperson, ved jeg vi har et rigtigt kulturliv i Randers med Værket, Randers Egnsteater, biblioteket og museerne. Men ved folk udefra det også eller forbinder de kun Randers med Randers Regnskov og Vestas. Jeg vil i hvert fald kraftigt anbefale Randers Kommune, at man også brander byen på kulturen - Randers som kulturby.

Annonce

Biblioteket er som en butik

Det aktuelle fokusområde for Randers Bibliotek er at vække inspiration og læselyst hos brugerne. Og for at opnå dette er Mette Haarup ikke bleg for at benytte sig af simple tricks samt at tænke biblioteket som en butik.

- Det kan ske ved at personalet ikke længere venter på at brugerne henvender sig, men opsøger dem for at vejlede og give inspiration. Det kan også være noget så konkret som at bryde med den klassiske biblioteksindretning med de lange hylder og i stedet præsentere litteraturen i udstillingstårne rundt om i biblioteket, for vi kan se, at tårnene har været medvirkende til, at borgerne river bøger ned af hylderne på en anden måde, siger Mette Haarup og fortsætter:

- Hvis vi på en lidt butiksagtig måde tænker, hvordan kan vi sælge varen på en anden måde, tror jeg, vi er godt på vej. Jeg tror det i høj grad handler om, hvordan det serveres, for at få brugerne til at få lyst til litteratur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce