Annonce
Randers Onsdag

Sød hobby: Med bier kommer man helt ned i gear

Sandor Markus, Biavlerforeningen for Randers og Omegn. Foto: Annelene Petersen
Vildtkonsulent er dybt fascineret af biernes verden.
Annonce

Randers: - Det er dybt fascinerende!

Sådan siger Sandor Hestbæk Markus, Fussingø, om den hobby, han har dyrket de seneste otte år: biavl.

Professionelt er Sandor Markus naturmenneske, idet han er ansat som skovfoged og vildtkonsulent i Naturstyrelsen Kronjylland og har været i jobbet i mange år.  Men biernes verden har for ham vist sig at være noget helt særligt.

- Jeg troede, at jeg vidste alt. Det var som at åbne en helt ny bog. Det var helt fantastisk at opnå bare en del af forståelsen for, hvad der sker i et samfund af bier. Spillet mellem dronning, droner og arbejderbier, fortæller Sandor Markus.

Han gik samme vej som de fleste andre nye biavlere: På kursus i den lokale biavlerforening og derefter i gang under kyndig vejledning af et par mere erfarne "mentorer".  Det er otte år siden, at Sander Markus begyndte som biavler. Han har for tiden seks bifamilier, men overvejer at udvide bestanden med yderligere tre stader.

Efter at have gennemført begynderkurset fortsatte Sander Markus, som mange andre, med at komme til biavlerforeningens arrangementer.

- Vi har erfarne biavlere på op mod 80 år, som bliver ved med at komme. Ikke så meget for at lære noget nyt, det er mere på grund af det sociale samvær, mener Markus.

Bier, biavl og biavlere

Værdien af honningbiernes bestøvning af afgrøder bidrager årligt med mere end en milliard kroner til landbrugets og frugtavlens indtjening.

Værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder er 30-50 gange større end værdien af honning.

Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark.

Den danske honningproduktion dækker halvdelen af det danske forbrug af honning.

Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år – udbyttet varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og udbuddet af blomstrende planter.

Hovedparten (93%) af de danske biavlere er fritidsbiavlere og de har i gennemsnit ni bifamilier hver.

Deltidsbiavlere (5%) har i gennemsnit 70 bifamilier hver.

Erhvervsbiavlerne (2%) har i gennemsnit 160 bifamilier.

Andelen af kvindelige biavlere er stigende. Således udgjorde kvinder i 2006 11,5% af medlemmerne i Danmarks Biavlerforening. Denne andel var steget til 18% i 2011 og anses i dag at være steget yderligere.

Biavlerforeningen for Randers og Omegn, i hvilken Sandor Markus er medlem af bestyrelsen, har 80-90 medlemmer. På landsplan melder Danmarks Biavlerforening om markant stigning i medlemstallet - mere end 60 procent flere medlemmer over de seneste ti år. Så biavl er populært overalt i landet.

Langt de fleste biavlere er hobby- og fritidsbiavlere med nogle få bistader. Det er kun ganske få, der har så mange bier, at det er blevet en levevej.

Annonce

Afstressende

- Det er hyggeligt, og det er noget det mest afstressende, man kan foretage sig, synes Sandor Markus.

- Og hvis man ikke er nede i gear, når man beskæftiger sig med bierne, så kan de mærke det.

Sidste år blev han bare stukket en enkelt gang. I år er det endnu ikke sket. Syv - ni -tretten.


Jeg troede, at jeg vidste alt. Det var som at åbne en helt ny bog.

Sandor Markus, vildtkonsulent og hobbybiavler


- Man må lære at håndtere det. Hvis man lærer at trække brodden ud, gør det kun ondt et halvt minut. Derefter klør det bare, er Sandor Markus' erfaring.

Der er forskel på bier. Nogle er mere aggressive end andre. I avlsarbejdet er et af målene at producere dronninger, der ikke er aggressive.

For at pasificere bierne puster biavlerne røg hen over bierne, når der skal arbejde med bistadet.

- Så tror bierne, at skoven brænder, og de skynder sig at fylde maven med honning . Og når maven er fuld, kan de ikke krumme sig sammen og stikke, forklarer Sandor Markus.

Annonce

Bier i haven

Bier er helt nødvendige for at sikre bestøvning af landbrugsafgrøder og frugtavl, og man ser ofte bistader placeret eksempelvis  i læhegn langs markerne.

Men flere og flere finder ud af, at man sagtens kan have bier hjemme i villahaven, uden at man generer sine naboer.

Randers og Omegns Biavlerforening

Randers og Omegns Biavlerforening har 80-90 medlemmer

Foreningen arbejder for at fremme biavlen i sit område.

Det sker blandt andet gennem kursusaktivitet for såvel nye som for mere erfarne medlemmer, og ved siden af kurserne holder foreningen blandt andet foredragsaftener om biavl.

Biavlerne mødes typisk hver anden mandag i sæsonen, dels for at dele deres erfaringer, dels for bare at hygge sig sammen om den fælles interesse, som bierne udgør. Møderne finder sted i forbindelse med skolebigården, der er opstillet i skoven ved Lykkeshøj Ridecenter. Her har foreningen også mulighed for at benytte stedets cafeteria.

Gennem biavlerforeningen kan man også købe det grej, der skal til for at komme i gang.

- Bare man sikrer sig, at bistaderne står, så bierne tvinges til at flyve op, når de skal ud, så er er ingen problemer, erklærer Sandor Markus.

Med bier i haven er man sikker på at få bestøvet frugttræer, buske og jordbærplanter, og så er det for biavlerne derudover en stor fornøjelse at følge biernes liv ganske tæt på. For eksempel kan man opleve, hvordan bierne om aftenen sidder i stadet og vifter med vingerne for at skabe ventilation, så vand i honningen fordamper, og så honningen dermed bliver mere koncentreret.

I store byer - København, Aarhus og Odense - er der da også flere og flere, der har bier på højhuse.

Foreninger i Randers

Når to danskere mødes, giver de hinanden hånden. Når tre danskere mødes, danner de en forening, hedder det i en gammel talemåde. Der er formentlig noget om snakken.

Alene Randers Kommune har registreret flere hundrede foreninger, eksempelvis idrætsforeninger, spejdere, politiske foreninger, foreninger med sociale formål - og mange andre. Oftest drives foreningerne af frivillige ildsjæle.

I Randers Onsdag kan du i den kommende tid møde nogle af foreningerne og nogle af de folk, der står bag.

En hobbyavler har typisk to-tre familier.

- Det er rart at have mere end en. Hvis nu en dronning går til, har man mulighed for at supplere, forklarer Sandor Markus.

Tidsforbruget betegner har som minimalt:

- Bierne skal tilses en gang om ugen. Vi skal lige se, om alt er, som det skal være. Så det er faktisk mindre, end hvis man har en hund, man skal lufte, smiler Markus.

Annonce

Udbyttet

I sagens natur skal der forskelligt udstyr til, før man kan kalde sig biavler. En bifamilie koster typisk 1000-1200 kroner, og dertil skal bruges et bistade til 1000 kroner. Dertil en dragt med tilhørende handsker, der beskytter mod stik, når man arbejder med bierne, samt røgpuster, børste, kniv m. v.  De lokale biavlerforeninger kan hjælpe med at finde forhandlere.

Udover at stresse af og at hygge sig med  biavlen er der det håndgribelige udbytte, der består i kilovis af honning. Ægte dansk bihonning.

- Vi henter normalt mellem 20 og 50 kg honning i hver bifamilie, forklarer Sandor Markus, der heller ikke har haft problemer med at afsætte honningen.

De dygtigste - eller måske heldigste - biavlere, der har deres bifamilier opstillet helt optimalt, kan høste op til 80 kg honning fra en familie. Det har Sandor Markus aldrig prøvet.

- Får jeg 30, 40 eller 50 kg, er jeg godt tilfreds, erklærer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers Onsdag

Fond redder midtbyens sjæl

Randers Onsdag

Ny donation til HIKC

Annonce