Annonce
Randers Onsdag

Tørvebryggen får 400 meter dobbeltrettet cykelsti

I slutningen af 2021 eller i begyndelsen af 2022 anlægger Randers Kommune en 400 meter lang cykelsti fra Odinsgade til krydset Havnegade/Kulholmsvej. Projektet tænkes sammen med første etape af byudviklingsprojektet Flodbyen Randers - Byen til Vandet. Illustration: Randers Kommune
Ny cykelsti skal skabe bedre fremkommelighed for cyklister langs Tørvebryggen og Havnegade. Anlæggelsen går i gang om godt et år.
Annonce

Randers: Først havde Randers Kommune planer om en pontonbro til cyklister under Randers Bro langs Gudenå. Men med en pris 9,6 millioner kroner var den løsning for dyr.

Nu er en alternativ løsning ikke langt fra at blive realiseret, efter at Vejdirektoratet har sagt god for den løsning, som forvaltningen har fundet frem til, nemlig en 400 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige del af Tørvebryggen.

Fra Odinsgade over for Randers Regnskov til krydset i Havnegade/Kulhavnsvej, som af mange randrusianere er kendt for at være de bløde trafikanternes skræk.

Annonce

To fluer med et smæk

Fra kommunal side er det tanken, at cykelstiprojektet, der er støttet økonomisk af Vejdirektoratet, tænkes sammen med byfornyelsesprojektet Flodbyen Randers i forbindelse med realiseringen af første etape på Bolværksgrunden.

- På den måde slår vi to fluer med et smæk, siger direktør for udvikling, miljø og teknik i Randers Kommune, Jens Heslop.

Flodbyen Randers - etape 1

Bebyggelse

På Brotoften etableres boligbebyggelse på og bagved højvandsbeskyttelse. Boliger og (i begrænset omfang) kontor/detailhandel ved Busterminalen. Som en del af åbningstrækket etableres fælleshus med offentlige funktioner og boliger ovenpå samt hotel på Bolværksgrunden.

Infrastruktur og trafik

Som en del af åbningstrækket, etableres nyt kryds etableres til Busterminalen og Bolværkgrunden og eksisterende kryds på Havnegade nedlægges og erstattes af fodgængerpassage. Vejadgang til Pieren omlægges som ben i nyt kryds. Ny bebyggelse på Brotoften vejbetjenes af eksisterende overordnede veje samt nye mindre adgangsveje.

Byrum

Som en del af åbningstrækket etableres der et nyt byrum i Dytmærsken, som forbindes med ny fodgængerpassage langs ny rutebilstation og videre til nyt byrum – Flodlejet – på Bolværksgrunden.

Første etape af Flodbyen Randers handler om at skabe en god forbindelse fra Midtbyen til Bolværksgrunden og fjorden, hvilket indebærer, at indkørslen til busterminalen skal flyttes længere mod nord.

Flytningen af krydset giver mulighed for at skabe bedre forhold for de cyklister, der skal krydse Havnegade for at komme til og fra cykelbroen. Netop det har været en forudsætning for, at Vejdirektoratet har kunnet godkende ændringen af de oprindelige planer.

Annonce

Trafiksikkerhed

Vejdirektoratet ville i første omgang ikke godkende projektet, fordi det blev vurderet, at trafiksikkerheden for cyklisterne i Havnegade-krydset ikke var i orden. Det er den ifølge de nye planer.

Vejdirektoratet yder 2,64 millioner kroner i støtte til projektet, mens Randers Kommune selv må spæde til med omkring 4 millioner kroner.

Såfremt det viser sig, at anlægsudgiften for det samlede projekt bliver højere end den godkendte bevilling, vil der blive fremlagt en ansøgning om frigivelse af midler afsat på budgettet til realisering af Flodbyen Randers.

Annonce

I gang i 2021/2022

Jens Heslop forventer, at byggeriet går i gang i slutningen af 2021 eller i starten af 2022, samtidig med at der bliver taget hul på første etape af byudviklingsprojektet, hvilket ikke helt kommer til at gå ubemærket hen for byens trafikanter.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi generer trafikken mindst muligt. Hver gang, vi arbejder på Bolværksgrunden eller andre steder, skal vi virkelig tænke os om. Vi har bløde trafikanter og 25.000 biler, der kører i Havnegade. Det er ikke helt let, siger Jens Heslop.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers Onsdag

Kim Larsen fejres i Pakhuset

Randers Onsdag

Nu kommer Wolt til byen

Annonce