Annonce
Randers Onsdag

Tag børnene med på kunstrute i Randers midtby

Museumsinspektør Julie Margrethe Nyrups favoritsted på børneruten er 'Kappel til nutiden', hvor en tung jerndør fører ned under jorden. "Der er noget rituelt ved, at man går ned i kappelet, hvor der er lugteindtryk og stemmerne runger. Det er en form for et frirum, hvor man kan tænke over tingene.", siger hun. Foto: Frank Pedersen
En sidegevinst ved coronanedlukningen er de fire kunstruter som Randers Kunstmuseum og Randers Kommune sammensatte for at skabe aktiviteter, man kunne foretage sig hver for sig. Ruterne har overlevet pandemien og Randers Onsdag tager dig her med på børneruten.

Randers: Forhåbentlig er vi nu på et sted, hvor covid-19 og coronanedlukninger snart er noget, der bliver skrevet om i historiebøgerne og ikke som nyheder i aviserne.

Det er imidlertid ikke alt fra pandemitiden, der bliver til fortid. Her tænkes ikke kun på det fornuftige i at opretholde lagre af mundbind og spritdispensere.

Det gælder også flere af de kulturelle tiltag, der blev etableret under nedlukningen sidste vinter som eksempelvis Randers Kommunes eventsekretariat og Randers Kunstmuseums samarbejde om fire kunstruter i Randers. Ruter med hvert sit fokus på kunstværker i bybilledet.

Annonce

En af disse ruter er den cirka en kilometer lange kunstrute for de små, hvor der er indlagt seks stop ved vidt forskellige kunstværker, der er markante på hver sin måde.

- Under nedlukningen var der stor efterspørgsel efter udendørsaktiviteter for børnefamilier og der er kunsten i det offentlige rum jo noget, der er oplagt at tage fat på, fortæller museumsinspektør Julie Margrethe Nyrup fra Randers Kunstmuseum om baggrunden for samarbejdet med eventsekretariatet.

- Kunst er jo en sjov ting, der kan få skubbet vores tanker rundt i andre baner end der, hvor de normalt er. Kunstværker kan desuden tit få os til at se på ting på en anden måde end vi ellers gør, for det er ofte mærkelige objekter, der ikke umiddelbart har en funktion. Derfor er man nødt til at tænke over, hvad det så er og hvorfor det står netop dér, ser sådan ud og hvad jeg kan stille op med det, fortsætter hun.

Sanselig og kropslige kvaliteter

Baggrunden for at det er netop de seks kunstværker, der er udvalgt til at være med på børneruten er, at de alle har en sanselig og kropslig kvalitet samt at de indeholder historier, der er lette at knytte til det enkelte værk.

Børnekulturruten har en længde på cirka en kilometer og indholder seks skulpturer i bybilledet. Illustration: Google Maps/Randers Kunstmuseum og Randers Kommune

- Det fede ved dette tilbud til børn og deres voksne er, at det er nemt at gå til og fra. Man er ikke tvunget til at skulle gennem en hel museumsrunde, her kan man nemt springe fra, hvis der er nogen, der skal tisse eller blevet sultne. Desuden er der det særlige ved kunst i byrummet, at man må røre ved alt, siger Julie Margrethe Nyrup.

Annonce

Gå ud og oplev kunst

Via Randers Kommunes hjemmesiden er det muligt at downloade kort over de fire kunstruter, hvor der også er en beskrivelse af hvert enkelt værk. I løbet af initiativets første tre måneder var det sket cirka 21.000 gange, hvilket i runde tal svare til 150 downloadede kort per dag.

- Selv om det ikke siger noget om, hvor mange der rent faktisk har været ude på en rute, ser vi det som, at der er en stor interesse for kunsten i det offentlige rum her i Randers, siger Julie Margrethe Nyrup.

Nu skal det ikke være snak det hele. Kunst skal opleves og Julie Margrethe Nyrup har sagt ja til at være avisens guide på børneruten, så vi begiver os afsted på en snoet tur gennem midtbyen fra Sven Dalsgaards Plads til Østervold.

1. En nøgle til fantasien

’Nøglen’ af Sven Dalsgaard er udført i zink og er syv meter høj. Den er skænket af Unibank og blev afsløret i 1991. Sven Dalsgaards Plads 1. Foto: Frank Pedersen

Julie Margrethe Nyrup har valgt Sven Dalsgaards ’Nøglen’ på Sven Dalsgaards Plads ved Værket som startsted for vores rute.

- Der er ikke noget sted på ruten, der er mere rigtigt at starte end andre, men jeg synes, det giver god mening at begynde ved Sven Dalsgaards ’Nøglen’, siger hun.

Det er ikke kun fordi, at Sven Dalsgaard som en markant Randers-kunstner er en, børn på et eller andet tidspunkt kommer til at stifte bekendtskab med i skolen, når de besøger Randers Kunstmuseum, at Julie Margrethe Nyrup synes, det er det oplagte sted at drage ud på ruten.

- Sven Dalsgaard har et meget tydeligt symbolsprog. Selv om han benytter enkle symboler, er de enormt betydningsladede. Med denne nøgle kan man tale med børnene om, hvad en nøgle kan. Både i dagligdagen og i forhold til at åbne ind til en anden verden, som for eksempel den kreative og kunstneriske verden, som venter ved de andre værker på ruten, siger Julie Margrethe Nyrup.

- Desuden er der mange børn, der synes det er sjovt med en kæmpestor nøgle, fordi nøgler normalt er små, tilføjer hun.

2. To værker i ét

’Babelstårnet’ og ’Kapel til nutiden’ på hjørnet af Adelgade/Vestervold er udført af Bjørn Nørgaard. Værket er alt i alt otte meter højt. Det blev afsløret i 1997 og er skænket af diverse firmaer og fonde, heriblandt Statens Kunstfond. Foto: Frank Pedersen

Næste kunstværk er placeret på hjørnet af Adelgade og Vestervold. Værket er udført af Bjørn Nørgaard og er faktisk to værker i ét, der tilsammen er den tredje af de syv byportskunstværker i Randers.

Over gadeniveau ses ’Babelstårnet’ og under gadeplan finder man ’Kapel til nutiden’.

Vi begynder med det synlige del, ’Babelstårnet’, der består af glaserede teglsten i mange farver.

I folkemunde er værket også kendt som ’Hundelorten’. Et tilnavn som til dels skyldes værkets udformning.

Som museumsinspektør har Julie Margrethe Nyrup det fint med, at nogle kalder værket for ’Hundelorten’.

- På sin vis synes jeg, det er fint nok, at folket på den måde tager kunsten til sig. Den står jo i randrusianernes by og jeg er ikke så sikker på, at tilnavnet altid skal opfattes i så negativ en klang som, det lyder, for jeg tror, folk her i byen har vænnet sig til værket. At der nu er en holdning, der siger, at det kan godt være, at der er en hundelort, men det er vores hundelort, siger hun.

Fordybelse under gadeplan

For at få adgang til værkets anden del, ’Kapel til nutiden’, skal man først over gaden til Cykelbørsen på den modsatte side af krydset. Her kan man nemlig låne nøglen, der passer til låsen i den store og tunge jernlåge, der giver adgang til trappen, der fører nogle meter ned under gadeplan.

- Det er mit favoritsted på børneruten, fordi her kan man i den grad tale om en kropslig oplevelse, der er lidt grænseoverskridende, fortæller Julie Margrethe Nyrup, mens vores øjne langsomt vænner sig til mørket efter, vi har famlet os ned ad trappen, da det eneste lys, der slipper ind stammer fra en række rør i ’Babelstårnets’ top fire meter over os.

- Der er noget rituelt ved, at man går ned i kappelet, hvor der er lugteindtryk og stemmerne runger. Det er en form for et frirum, hvor man kan tænke over tingene. Med udgangspunkt i kappelet kan man tale med børn om, hvad nutiden er og hvilke drømme, man har for fremtiden, fortsætter Julie Margrethe Nyrup.

3. Byens store helt

Bronzestatuen af Niels Ebbesen på Rådhustorvet er udført af F.E. Ring og er syv meter høj. Midlerne til statuen blev indsamlet af en borgerkomité og den blev afsløret i 1882. Foto: Frank Pedersen

Statuen af Niels Ebbesen på Rådhustorvet er børnerutens eneste, der forestiller et menneske. Det særlige ved statuen er, at den er støbt i bronze, der stammer fra kanonerne på det gamle orlogsskib ’Dannebrog’.

- Niels Ebbesen er byens store helt, så selvfølgelig skulle den med på ruten. Fortællingen om Niels Ebbesen, der slår den onde grev Gert ihjel her i Randers, er noget alle randrusianske børn skal have med, når de lærer om deres by. Derfor opfordrer vi til, at børnene får fortalt historien inden, man begiver sig ud på ruten eller når man står her, siger Julie Margrethe Nyrup.

Man kan ikke komme op på selve statuen, men det er tydeligt at se, at der bliver kravlet og siddet på soklen.

- Mens børnene gør det, kan man jo passende fortælle, hvad der er der står på det, de kravler rundt på, siger Julie Margrethe Nyrup med et smil.

4. Hingst er symbol på Randers

’Den jyske hingst’ på Østervold er skabt af Helen Schou. Den er støbt i bronze og måler cirka 6,5 meter. Hingsten blev afsløret i 1969 og er skænket af Jyske Hesteavlere og Randers by. Foto: frank Pedersen

’Den jyske hingst’ hæver sig over menneskemylderet på Østervold på en sokkel, der består af sten fra byens gamle fortovskantning. Skulpturen udtrykker kraft og styrke og illustrerer den store betydning, som hestemarkedet har haft for Randers og egnens udvikling.

- For børn er det en meget umiddelbar skulptur, som de nemt kan se, hvad den forestiller. Samtidig har den nogle helt særlige karaktertræk, som man kan tale med børnene om, for eksempel hvorfor den ser ud som, den gør. Hingsten er meget muskuløs og måske kan det overføres på Randers som by og hvordan dens befolkning er, lyder opfordringen fra Julie Margrethe Nyrup.

- Man kan også tale om, hvad det gør ved oplevelsen af hingsten, at den er placeret så højt oppe på soklen, tilføjer hun.

5. Kunst indbyder til leg

’Et Randersspil’ på Slotspladsen er udført af Per Neble. Værket er skænket af Randers Kommunens Kunstfond, Fonden for Almenvellet samt SDS Randers. Det blev afsløret i 1987 og renoveret i 2018. Foto: Frank Pedersen

På Slotspladsen ligger 13 kugler, man skal forestille sig er trillet ind i byens midte ad de 13 landeveje. Dertil kommer syv himmelspejle, der spredt over pladsen reflekterer himlen i lighed med Gudenås vandspejl, mens de ni træer fuldkommer værkets gennemgående talsymbolik: 7-9-13.

Tilsammen udgør kuglerne, spejlene og træerne Per Nebels værk ’Et Randersspil’.

- Det er det værk på ruten, som for børn indbyder til, at der skal ske noget. Særligt kuglerne skal der løbes, ligges og hoppes på og rundt om. På den måde spiller værket rigtig godt sammen med den legeplads, der blev lavet her på pladsen for et par år siden, siger Julie Margrethe Nyrup.

6. Sop i kunstværk

’Fontænen’ på Østervold er skabt af Ingvar Cronhammar. ’Fontænen’ har en højde på 4,3 meter og er skabt i poleret rustfrit stål, granit, lysdioder med mere. Værket er skænket af Kunststyrelsen, Østjydsk Bank, Ny Kredit, Randers Kommunes Kunstfond samt Randers Kommune. Det blev afsløret i 2009. Foto: Frank Pedersen

Ingvar Cronhammars ’Fontænen’ på Østervold er børnerutens sidste værk og er fødderne blevet godt ophedede undervejs, kan man roligt smide sko og strømper og svale fusserne, for kunstværket gør det også glimrende ud for et soppebassin.

- Man skal bare passe på, at man ikke glider, for der kan godt gro alger på ’Fontænens’ fundament, advarer Julie Margrethe Nyrup.

Hun fortæller, at sammenspillet mellem vand, lys og fundamentets blå farve er gennemgående i skulpturen, som spejler omgivelserne og himlen.

- Den særlige, hvide gennemlysning af vandet, der omkranser midtersøjlen, tilfører fontænen en sitrende transparens, siger Julie Margrethe Nyrup.

Annonce
Annonce
Randers Onsdag

Orgelkoncert i Langå Kirke

Annonce
Annonce
Randers Onsdag

Ny city-formand: Vi skal have en mere levende midtby

Annonce
Forsiden netop nu
Randers Onsdag

Kæmpebygning i nordbyen solgt til udenlandsk investor for 110 millioner kroner: Køberen ejer i forvejen flere randrusianske ejendomme

Randers Onsdag

Kom og smag på Danmarks bedste: Fritidsmejerister laver nougatis i gourmet-særklasse - som i de gode gamle dage

Randers Onsdag

Randers midtby har kogt høst, efterår og halloween sammen i en cocktail - resultatet er temmelig (u)hyggeligt

Randers Onsdag

Rema 1000 med kæmpe p-plads kan stå klar til sommer - hvis byggetilladelsen altså når igennem kommunens travle afdeling

Randers Onsdag

Houmedens guldsmed går på pension som 80-årig: - Nu skal jeg giftes, og så flytter vi til Thailand

Randers Onsdag

Det går ad H til i Afghanistan - og det får randrusianerne i traveskoene og til at spytte i indsamlingsbøssen

Randers Onsdag

Heidi rykkede hellere selv en tand ud end hun ville tage til tandlæge

Randers Onsdag

Tandlæge Siw Nielsen bruger samtale og tryghed mod tandlægeskræk

Randers Onsdag

Ledige lokaler lige ned til Randers' nye instagram-venlige lokation: Café eller restaurant vil kræve særtilladelse

Randers Onsdag

Kirsten Marie fik fjernet uheldig skiltning på hundredårig bro i 2019: Nu er skiltene tilbage

Randers Onsdag

Plantorama satser stort i Randers: Vokser med 2200 kvadratmeter under tag

Randers

Mikkel var lærling, men blev én af dem, som Danish Crown-ledelsen ringede til: - Jeg fik en mail om, at jeg havde vundet

Randers Onsdag

Lisabet har forvandlet det tunge i sit liv til at hjælpe andre

Randers Onsdag

Kirstine er Årets frivilligleder i Randers

Randers Onsdag

Benny er vinder af Randers Onsdags Sommerfotokonkurrence

Randers Onsdag

Hørte du også weekendens hovedpinegivende hyletone? Pernille måtte opgive bådovernatningen - den første forklaring holdt ikke vand

Randers Onsdag

René har reddet den svingdør, der har set det hele ske: Nu går byggeriet af lejligheder i gang i den gamle kro

Randers Onsdag

Hotel Stephansen lukker restauranten til jul: - Det er vel en overgang på vej mod et salg af hotellet

Randers Onsdag

Teresa knokler 12 timer om dagen for at få ny delikatesseforretning klar til efterårsferien: - Vi skal have sol og varme til Randers

Randers Onsdag

Majken Strand forkæler kunderne i Maak med intimmøde med Instagram-stjerne

Randers Onsdag

Josefine viser vejen til et bedre liv ved at dele sit eget på Instagram

Annonce