Annonce
Ugeavisen Ribe

12,5 millioner kroner skal udvikle Ribes bykerne

Noget af det første, der tages fat på fra områdeplanen, er broerne på gågaden, som gerne i højere grad må tydeliggøres. Foto: René Aunsbjerg Fogh
Plan- og Miljøudvalget har nu godkendt en områdeplan for bykerneområdet nord og øst for Domkirken. Heri skal udvalgte stier, gader, mødesteder og broer forbedres og forskønnes.

Ribe: Byudviklingen i Ribe går i disse år stærkt, og nu skal en ny områdeplan sikre endnu mere fornyelse af Danmarks ældste by.

Mandag godkendte Esbjerg Kommunes Plan og Miljøudvalg områdeplanen, og når den senere er godkendt i byrådet skal den sendes til Bolig- og Planfonden. Områdefornyelsen i Ribe afgrænses af bykerneområdet nord og øst for Ribe Domkirke inklusiv Skibbroen og Ribe Jernstøberi-området.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er at skabe bedre fysiske forhold for områdets beboere, brugere og besøgende. Planen rummer tanker om forbedringer og forskønnelser af eksempelvis stier, gader, mødesteder og broer. Samlet set skal områdefornyelsen bidrage til en udvidelse af Ribes bykerne også oplevelsesmæssigt.

Annonce

Udvalgsformand Karen Sandrini(S) understreger, at der er store ambitioner med planerne, men det er også helt som det skal være.

- Vi sætter mange millioner kroner af, men der er også mange ønsker om forskønnelse af mødesteder i det grønne i Ribe og også omkring broerne i gågaden, så det hele går hånd i hånd, siger hun og tilføjer, at områdefornyelsen skal ses som en køreplan for en lang række projekter, og det indledende arbejde går i gang i løbet af sommeren.

Det er meningen, at de forskellige projekter inden for områdefornyelsen skal realiseres inden for en femårig periode. De første projekter planlægges sågar realiseret allerede i 2021.

Broer skal fremhæves

Blandt de områder i planen, der tages fat på, som noget af det første, er forskønnelser og forbedringer af de gamle broer i gågaden. Disse er i dag en så integreret del af gågaden, at de næsten ikke bemærkes. Således vil det i højere grad kunne fremhæves, at Ribe bykerne er opført på små øer i og ved Ribe Å.

Derudover skal der udarbejdes en fælles udviklingsplan for Skibbroen sammen med Ribe Byforum og Lokalråd Ribe Midt. Planen skal være realistisk og sætte rammerne for udviklingen af området og implementeringen af delprojekter.

- Disse to indsatser kræver meget dialog og koordinering, før der kommer fysiske resultater, så vi forventer, at indsatserne varer længere end de fem år. Derudover vil vi allerede hen over sensommeren og efteråret kigge på midlertidige foranstaltninger med henblik på forbedring af udvalgte gader, så vi kan afprøve forskellige ideer af, siger Karen Sandrini.

Syv indsatsområder

Der er nedskrevet syv indsatsområder i områdeplanen. De er:

1. Forbedring og forskønnelse af udvalgte stiforbindelser

2. Forbedring og forskønnelse af udvalgte gader

3. Forbedring og forskønnelse af udvalgte mødesteder

4. Forbedring og forskønnelse af udvalgte broer

5. Udarbejdning af en udviklingsplan for området ved Skibbroen

6. Udarbejdning af en plan for klimatilpasning i området

7. Midlertidige tiltag

Der er afsat 12,5 millioner kroner til områdefornyelsen, hvoraf staten bidrager med 623.000 kroner.

Der er afsat 12,5 millioner kroner til områdefornyelsen. Esbjerg Kommune står selv for 11,9 millioner kroner, hvoraf 5,5 millioner kroner kommer fra det kommunale budget for 2020, mens den resterende del tages fra det ordinære kommunale byfornyelsesbudget.

770 personer eller foreninger er blevet forelagt planerne virtuelt og har efterfølgende kunnet stille spørgsmål eller afgive bemærkninger til Esbjerg Kommune. I forlængelse af borgerinddragelsen har 23 borgere og interessenter meldt sig ind i en følgegruppe angående områdefornyelsen, og der kommer løbende flere til.

Stier som her ved Lidl i Ribe langs åen skal gerne opgraderes og forbedres i led med den nye områdeplan. Foto: René Aunsbjerg Fogh
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce