Annonce
Ugeavisen Ribe

DEBAT: Sprænger Ribe rammerne?

Ifølge Søren og Susanne Mulvad bør der ikke opføres boliger øst for Damhus, da det vil skærme og udsynet mod Ribe Å for alle andre. Arkivfoto

Damhus: Der er fremkommet tanker om, at byen Ribe ikke længere kan rummes indenfor den nuværende bys bebyggelsesgrænser. Det er rimeligt nok, byen er i stadig udvikling, og dens attraktioner tiltrækker nye borgere, og de skal bo et sted.

Vi har at gøre med Danmarks smukkeste, mindre by, som der er sunget mange romantiske viser om. Specielt har byens nærhed til det omgivende land, enge, åløb, marsk og dyrket land fascineret mange. Bystyret var tidligt opmærksom på dette forhold, og lod i 1990 udgive et kommuneatlas, udarbejdet af Miljøministeriet og Planstyrelsen, for derved at fastholde nogle væsentlige principper for bybevaring.

Et afgørende element er åen, Nips Å og Ribe Vesterå. I kommuneatlas står (side 56) ”…åsystemet er det mest umiddelbare vidnesbyrd om Ribes samspil med det omgivende landskab. Åsystemet har afstedkommet den usædvanlig klare afgrænsning af byen mod det åbne land. … Områderne omkring åsystemet hører i dag til byens mest attraktive og rekreative arealer. I en fremtidig byudvikling er det betydningsfuldt, at de karakteristiske bystrukturer omkring dammene og åsystemet bevares og eventuelt yderligere forstærkes. Specielt er det vigtigt, at den gamle bys afgrænsning mod åen, og samspillet med åsystemet bevares som inspiration ved udformning af nye kvarterer.”

Annonce

Igennem de seneste hundrede år eller mere er der sket adskillige anslag mod Ribes specielle karakter, og vi fremhæver den ovennævnte passus for at borgerne må tage i agt, at Ribes karakter ikke udviskes ved byggeri af hverken boliger, forretninger eller andre anlæg i områder nær åen. Tankerne om boligbyggeri i engene ved Damhus og Lustrup Mark bør ikke nyde fremme. Indkigget, sigtelinjerne fra Haderslevvej mod bykernen burde snarere frilægges for bebyggelse end dækkes ind. Det vil absolut være et fejlgreb at udvide boligområderne i byens umiddelbare nærhed. Der er frie arealer i oplandet, som egner sig langt bedre til boligområder, uden derved at forstyrre synsoplevelsen for andre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Ribe

Henrik fra Hviding er stolt over at være hjerteløber: - Der er ikke noget, der er større end at være med til at redde liv

Annonce