Annonce
Ugeavisen Ribe

Esbjerg Kommune sætter skatten op i budgetforlig

Henrik Vallø, Olfert Krog, Jesper Frost Rasmussen, Anne Marie Geisler Andersen og Søren Heide Lambertsen satte alle deres underskrifter på budgetforliget. Foto: Esbjerg Kommune
Skoleområdet undgår det frygtede blodbad i det budgetforlig, som 27 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag.
Annonce

Esbjerg Kommune: Alle borgere i Esbjerg Kommune skal betale en smule mere ekstra i skat i 2020, således der bliver plads til nogle investeringer i budgetforliget for 2020-2023 og ikke mindst så det undgås, at der spares helt så voldsomt, som det ellers var lagt op til.

Hele den forgangne uge har politikerne ved forhandlingsbordet på Esbjerg Rådhus knoklet for at få enderne til at mødes. Udfordringen har især bundet i, at man skulle imødegå de stigende udgifter på familieområdet og handicapområdet. Partierne bag forliget ønskede, at de to områder skal løftes, så de udsatte børn og unge, og handicappede fortsat får den hjælp, som de har behov for. De prioriteringer sluger således hovedparten af de midler, der frigives via besparelser og effektiviseringer i dette års budgetaftale.

Derudover ønsker forligspartierne, at budgetterne indenfor dagtilbud, sundhedsplejen, skole og ældreområdet også skulle løftes, og det betyder, at man har skulle finde penge andre steder. En stor del af disse kommer ved effektiviseringer og besparelser i den kommunale administration, hvor der i første omgang skæres otte procent og senere i budgetperioden skæres i alt ni procent. Derudover ønsker forligspartierne ikke at investere i anlæg og vedligehold af eksempelvis vejområder.

Skat stiger 0,2 procent

Personbeskatning øges med 0,2 procentpoint fra 25,6 procent i 2019 til 25,8 procent i 2020. Det giver et plus på 26 millioner kroner i 2020 og 39 millioner kroner senere i budgetperioden.

I alt spares der 104 millioner kroner hen over budgetperioden.

Der er fem partier bag budgetforliget, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Radikale Venstre. Det betyder, at 27 ud og af 31 byrådsmedlemmer er med i forliget.

Hele budgetaftalen kan ses og læses på http://budget.esbjergkommune.dk/

Annonce

Plusser og minusser

I direktionens budgetforslag var der lagt op til store besparelser på blandt andet skoleområdet. Men i budgetforliget er der hverken skåret i lærerlønninger, to-lærer timer, vikarpuljer, skolesammenlægninger eller lejrskoler.

Balletundervisning på Kulturskolen får også lov til at bestå, mens guitar- og blokfløjteundervisning samme sted dog nedlægges, hvilket naturformidlingen på Kratskellet også gør. Til gengæld er der prioriteret midler til, at den Ny Opera kan etablere et teatertilbud, så alle børn fra 0.-3. klasse kan få tilbudt én årlig tur i teatret med dramatik for skolebørn.

Dog gennemføres der en række udvalgte besparelser indenfor bl.a. sundhedsplejen, tandplejen, pulje til ekstraordinære indsatser på dagtilbudsområdet, reduktion i antallet af ressourcepædagoger, og bortfald af mælk i daginstitutioner. Også den kommunale rengøringstjeneste bliver ramt, således at der skal spares cirka 2,2 millioner kroner på området dog uden, at besparelsen må sænke niveauet for rengøring af toiletter på skoler og daginstitutioner. Samtidig vil man i kommunen også indføre en fire-dages arbejdsuge - og heraf en mulig lukning af Esbjerg Rådhus om fredagen, hvilket sparer på el, vand og varme.

Et andet sted, forligspartierne har måtte se sig nødsaget til at spare, er på klippekortsordningen på de kommunale plejecentre. Denne ordning, som hidtil har været finansieret af statslige puljemidler, stoppes, men til gengæld vil en del af midlerne blive tilbageført til fælles aktiviteter på plejecentrene. I alt sættes der cirka 2,7 millioner kroner af til dette formål i 2020.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce