Annonce
Ugeavisen Ribe

Esbjerg Kommune vil rette op på fejl på vandløb

Vandløbet igennem Ribe Byferie, der er en del af Haulund Bæk, er en af de strækninger, hvor Esbjerg Kommune har konstateret mangelfuld vedligehold. Nu skrider kommunen så til handling. Foto: Kåre Welinder
Esbjerg Kommune skal finde 4,2 millioner kroner, så regulativerne for en række vandløb atter kan blive opfyldt. I den sydlige del af kommunen handler det om fem vandløb, hvor kommunen selv har konstateret fejl.
Annonce

Ribeområdet: I december sidste år meddelte Esbjerg Kommune, at man havde konstateret fejl på i alt 19 vandløb fordelt i hele kommunen. Nu har først forvaltningen og siden Teknik & Byggeudvalget taget stilling til, hvordan der skal handles.

- Vi har bedt direktionen om at finde 4,2 millioner kroner, så vi kan handle som forvaltningen har foreslået. Esbjerg Kommune har jo selv været med til ikke at overholde regulativerne, så det er vigtigt, at der findes midler til at rette op på de fejl her og nu, og at fejlene rettes op snarest muligt. Det er især de steder, hvor der er afvandingsmæssige konsekvenser, at vi skal handle først, forklarer udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(V).

Annonce

To røde vandløb

Forud for fredagens møde var alle 19 strækninger delt ind i en rød, gul og grøn kategori alt efter, hvor vigtigt det var at handle på den givne strækning.

Den del af Haulund Bæk, som går tværs gennem Ribe Byferie Resorts område, blev eksempelvis markeret som rød, da sand og grøde har ophobet sig uforholdsmæssigt meget. Forslaget her er at leje en specialmaskine kaldet en edderkop til at oprense sandet, hvorefter grus og sten skal omlægges manuelt.

Også Faurholt Vestre Bæk mellem Høm og Skallebæk øst for Ribe er markeret rød. Den tørrer ud i sommerperioden, og nu skal en kontrolmåling inden længe afgøre, om strækningen skal bundskovles.

Annonce

Dialog med bredejere

En række strækninger er markeret som gule, som betyder, at der er behov for en yderligere vurdering af strækningen, inden den enten bliver rød eller grøn. Her er der tale om strækninger af henholdvis Plougstrup Møllebæk nær Jernved, Nørre Fortekanal/Gl. Fortegrøft, en del af Hjortvad Å nær Ribe Nørremark samt Vester Vedsted Bæk. Langeskifter Kanal nær Kalvslund er blevet vurderet grøn, således at regulativet for den strækning ændres, så det passer med de nuværende forhold.

Tilfældet for alle røde og gule strækninger er, at bredejerne inddrages i en dialog, inden den endelige løsning vælges.

- Det betyder, at det ikke er i næste uge, at skovlene kommer i vandet. Det er imidlertid vigtigt, at vi skrider til handling nu, fordi det i udvalget er vigtigt for os at gøre noget ved dette område. Vi har derfor også bedt om at få løbende opdateringer, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce