Annonce
Ugeavisen Ribe

Fugle og padders levesteder er forbedret på Mandø

Projektdeltagerne Henrik Petersen, Jonna Pedersen, Søs Albæk, Lars Andersen, Preben Nielsen, Jesper Tofft, Verner Bundesen og John Frikke kan glæde sig over, at projektet allerede har haft en effekt. Foto: Karin Fredskild.
Et års tid efter at der blev taget hul på projektet med at forbedre levestederne for fugle og padder på Mandø, viser indledende undersøgelser, at projektet har haft en effekt.

Mandø: I løbet af 2019 fik Nationalpark Vadehavet skabt en god kontakt til nogle private lodsejere på Mandø, som gerne ville være med til at skabe bedre og ny natur på øen. Allerede et år efter tyder indledende undersøgelser på, at projektet har haft en effekt.

Viljen til at gøre noget for naturen i nationalparken blev grundlaget for, at også Den Danske Naturfond, firmaet Ravnhøj Consult og Markus Jebsens Naturpulje gik ind i projektet, der blev taget hul på i vinteren 2019/2020.

Tre private klæggrave på den sydlige del af øen blev ombygget, så deres værdi som levested for især ænder og vadefugle blev forbedret betydeligt. Ombygningen bestod i, at de små øer i de tidligere råstofgrave blev fladet ud og forsynet med et lag sand på toppen og at søernes bredder blev rettet af og snoet, samt at bevoksningerne rundt om søerne blev fjernet.

Annonce

Projektet blev udvidet

Projektet blev udvidet med etableringen af syv nye lavvandede vandhuller rundt om på enge i Mandø Bykog og i Gl. Mandø Kog, så der skabes bedre forhold for ynglende og fødesøgende engfugle, men også for den sjældne strandtudse, som findes med en lille bestand på Mandø.

Arealerne til det samlede projekt er stillet til rådighed af syv lodsejere. Anlægsarbejdet og styringen af det er betalt af Markus Jebsens Naturpulje, mens Nationalpark Vadehavet har stået for papirarbejdet og for overvågningen af effekterne af naturgenopretningen. De samlede omkostninger løb op i omegnen af 400.000 kr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce