Annonce
Ugeavisen Ribe

Læserbrev: Mølledamskrigen

Annonce

Læserbrev: En massakre på naturlig plantevækst i Ribes mølledam er under opsejling efter langvarig hetz mod Esbjerg Kommune for ”misligholdelse” af åen. Der insisteres på et aldeles frit vandspejl og en velfriseret orden, som nogle kalder “pæn”.

Hvert eneste år, når varmen kommer, vokser der grønt igennem Mølledammens vandspejl. Og så begynder debatten. Foto: René Aunsbjerg Fogh

De ved ikke, at hyppige grødeskæringer fjerner samtlige plantearter samt levemuligheder for smådyr, der er afhængige af grøden og dens fysiske variation. Det forringer biodiversiteten. Men blæse være med et mangfoldigt plante- og dyreliv.

Ved Slotsbanken findes bynatur omkring den for 20 år siden gensnoede Stampemølleå. Her glædes man over fysisk og biologisk mangfoldighed, takket være gensnoningen: åens bredde, dybde, bundmateriale og strømforhold varierer og giver levesteder for mange vandplantearter og en artsrig smådyrsfauna. Stor biodiversitet.

Ved at nævne dette løber jeg nok en risiko for at visse personer vil forlange åen renset op og rettet ud, så denne uorden kan ophøre! Men mon ikke der findes et tavst flertal, som værdsætter mangfoldighed i (by)naturen?

Engene omkring Stampemølleåen er ret ensartede, bortset fra de dele langs omfartsvejen, som afgræsses. Ellers ses kun 3-4 (såede?) græsarter, efter at mælkebøtterne er afblomstrede. Ingen naturligt hjemmehørende vilde blomstrende planter, der kan friste sommerfugle, bier og blomsterfluer, og intet farverigt skue for lokale og turister, der passerer forbi på omfartsvejen eller går tur i området. Har slotsbankebestyrelsen overvejet at sprede frø af vilde blomstrende urter til biodiversitetens berigelse? Fjern eventuelt samtidig det tætte krat af den invasive art Japansk pileurt og også gerne brombær langs stien mellem åen og kolonihaverne, så man kan se åen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce