Annonce
Læserbrev

Læserbrev om Ribes nye bro: Svingbro over troubled water - giv visionen en chance

Annonce

Giv visionen om en svingbro en chance, sæt fantasien fri og træd på bremsen.

Ideen om en svingbro over Ribe Å er en flot vision om et fremtidens Ribe. Byens maritime fortid bliver genopvakt til fordel for turisme og Ribes kulturelle særegenhed, hvor den gamle middelalderby indgår i et dynamisk forhold til den omgivende natur præget af Vadehavets nære eksistens. Kigger vi tilbage på historien, vil jeg vove den påstand, at en del mennesker fyldt af nye tanker og ideer kom ad vandvejen til Ribe. Jeg behøver blot at nævne en tysk munk med navnet Ansgar. Selvfølgelig skal beslutningen om at anlægge en svingbro over Ribe Å hvile på et rationelt grundlag, hvor man har overvejet alle fordele og ulemper omkring de økonomiske, kulturelle og miljømæssige aspekter. Ministerens midlertidige stop er jo netop udtryk for rettidig omhu. Overlad dog den endelige beslutning til ministerens sunde dømmekraft, frem for at igangsætte nye initiativer med underskriftsindsamlinger, som langt fra er udtryk for folkets vilje, som man bilder sig ind.

Lad mig i øvrigt minde om, at forud for beslutningen i 2017, havde der fundet en demokratisk proces sted med forhandlinger, høringer og analyser.

Afslutningsvis vil jeg blot have lov til at lufte mine tvivl, om de mange selvbestaltede eksperter ud i besejlingen af Ribe Å og andre maritime forhold. Hvem kan sige noget fornuftigt om vandstanden i Ribe Å om 10 år eller om 20 år i lyset af truslerne om forhøjet vandstand i vore have og å-systemer som følge af truslerne fra den globale opvarmning?

Avisen har modtaget et læserbrev om den kommende klapbro i Ribe, der taler for en ny bro over Ribe Å til fordel for det maritime miljø i Ribe. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce