Annonce
Ugeavisen Ribe

Nu frigives millioner til syv projekter i kommunens vandløb

Blandt andet ved Kongeåen sætter Esbjerg Kommune nu gang i syv anlægsprojekter, der skal forbedre forholdene i en række af kommunes vandløb. Arkivfoto: Anders Davidsen
Politikerne i kommunens Teknik & Byggeudvalg søgte fredag om frigivelse af 4,8 millioner kroner i anlægsmidler til syv projekter i kommunens vandløb, der blandt andet inkluderer sandfang i Kongeåen, brinksikring af Kongeåstien og oprensning af dele af Sneum Å.
Annonce

Området: Hos Esbjerg Kommune er man i gang med at lave de sidste lokale aftaler med lodsejere for at kunne gå igang med de syv vandløbsprojekter, som byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020 - 2024 afsatte i alt 4,8 millioner kroner til.

På et møde i Teknik & Byggeudvalget skulle politikerne blive enige om, hvorvidt man ville søge anlægsmidlerne frigivet. Det var man klar til, og sender nu sagen til endelig godkendelse ved Byrådet, hvorefter der for alvor kan sættes gang i arbejdet med de syv anlægsprojekter i en række åer og vandløb i Esbjerg Kommune.

Et af projekterne omhandler Kongeåen, hvor der skal etableres to sandfang ved Varde Hovedvej og ved Kongeåslusen. De skal medvirke til at sikre, at de betydelige mængder sand, Kongeåen årligt transporterer fra øst, kan blive bundfældet og opgravet et mere hensigtsmæssigt sted end i dag, ligesom det skal sikre Kongeåslusens funktion, der i dag lider under sandaflejring i slusekamrene. Netop dette projekt er med 1,9 millioner kroner det dyreste af de syv projekter, men udvalgsformand Søren Heide Lambertsen er tilfreds med beslutningen om, at man nu kan komme igang med de forbedrende projekter.

Annonce

Aftaler med lodsejere

- Ved Kongeåen ved vi godt, at de to sandfang ikke løser alle problemer, men nu har vi frigivet den økonomiske ramme, og så er det bare med at komme igang. Vi er i gang med afklaringen i forhold til jorden omkring de enkelte projekter og lave aftaler med lodsejere, så når papirarbejdet er på plads, kan vi begynde, siger Søren Heide Lambertsen.

Økonomi

Til projekterne er der afsat et rådighedsbeløb på 4,8 millioner kroner fordelt med 4,5 millioner kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021.

Med 1,5 millioner kr. er etablering af sandfang i Kongeåen det dyreste projekt, mens vandløbsrestaurering i Hjortvad Å med 300.000 kr. koster mindst.

Ud over de to sandfang ved Kongeåen skal der laves brinksikring af Kongeåstien og sikring mod bunderosion, erosionssikring af sving ved dige i Ribe Østerå, renovering af ådiget langs Ribe Østerå, vandløbsrestaurering i Hjortvad Å midt i Ribe By og oprensning af nedre del af Sneum Å, der på grund af sandaflejringer ikke overholder regulativets bestemmelser på en 3030 meter lang strækning.

Der skal også foretages reparation af tre stryg i Hjortvad Å, der har udviklet sig uhensigtsmæssigt, fordi vandet er løbet af strygene, og derved har etableret strømløb langs siderne af de udlagte stenstryg. Det forårsager erosion af vandløbets brinker, ligesom stryget ikke er tilgængeligt for blandt andet laks og ørred ved lave vandstande.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce