Annonce
Ugeavisen Ribe

Plan for stort boligområde i Ribe: 250 nye hjem på vej ved Klostermarken

Der skal opkøbes eller eksproprieres en landejendom, hvis udstyknings-planerne skal kunne realiseres. Her ses den planlagte område ved det nuværende Klostermarken. Foto: Lars Fahrendorff
Esbjerg Kommune er ved at løbe tør for byggegrunde i Ribe-området. Derfor har Plan- og Miljøudvalget nu godkendt, at man igangsætter kommuneplanændring, der skal sikre 250 nye byggegrunde øst for Klostermarken.
Annonce

Ribe: I dag ligger der akkurat øst for Klostermarken et 33 hektar stort område, som bruges til en kvægbedrift. Men om en årrække kan det jordstykkes i stedet være fyldt med boliger.

Esbjerg Kommunes forvaltning vil nemlig opkøbe eller ekspropriere jordstykket, og tirsdag har Plan- og Miljøudvalget godkendt, at arbejdet med at lave en kommuneplanændring og en ny lokalplan igangsættes.

- Det er vigtigt, at vi kommer i gang med det her arbejde, og området er meget spændende. Nu sætter vi gang i arbejdet med at lave en kommuneplanændring, og så vil vi senere se på, hvad vi konkret ønsker med området, siger udvalgsformand Karen Sandrini.

Der er planer om, at området skal bruges til ikke færre end 150 parcelhusgrunde samt til 100 boliger opført som tæt-lav bebyggelse, hvis udstykningsplanerne realiseres. Karen Sandrini understreger dog, at byggegrundene til den tid vil blive lagt ud etapevis. Forinden skal proceduren for en kommuneplanændring følges, hvilket indebærer en høringsperiode.

Det er kvægejendommen og matriklen 3a, som Esbjerg Kommune har kig på. Til venstre ses boligområdet Klostermarken. Kortudsnit: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den nordlige og centrale del af området er udlagt til boligformål i kommuneplanen, mens den sydlige del i dag er udlagt til landområde. Derfor skal der gennemføres en kommuneplan-ændring, der tager hånd om det problem, mens en ny lokalplan skal overføre området til byzone.

Derudover er der yderligere en hindring, da den nordlige del af området ligger inden for en skovbyggelinje, og derfor skal staten også acceptere, at skovbyggelinjen bliver reduceret fra de nuværende 300 meter til cirka 100 meter, hvis planerne skal blive til virkelighed.

Annonce

Populære Ribe

Indbyggertallet i den gamle Ribe Kommune og i særdeleshed det, der kan henregnes som Ribe By, har været støt stigende de senere år i modsætning til, hvad tilfældet er i Esbjerg og Esbjerg Kommune som helhed. I 2015 boede der  8.126 indbyggere i Ribe By, og per 1. januar 2020 kunne regnestykket opgøres til  8.317 indbyggere. Til sammenligning boede der i midten af 1970'erne knap 7.500 i Ribe By.

Det er den popularitet, Esbjerg Kommune tager bestik af med planerne for nyudstykning øst for Klostermarken, ligesom det blandt andet også er planen at udstykke 30-40 byggegrunde på området, hvor Nørremarksskolen har ligget.

Med dette nye boligområde vil der også blive lagt vægt på at sikre gode fællesarealer og stiforbindelser til de grønne områder og skov.

Klimaforandringer

Terrænet i området ved Klostermarken er næsten fladt, men området ligger generelt så højt, at det ikke forventes at være oversvømmelsestruet på grund af klimaforandringerne. Der er enkelte lavere områder, som gennem planlægningen vil blive friholdt for bebyggelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce