Annonce
Ugeavisen Ribe

Politikere gør klar til at øge trafiksikkerheden på Obbekjærvej

Situation ved Obbekjærvej-Klostermarken. Teknik & Byggeudvalget er klar til at trafiksikre forholdene. Foto: René Aunsbjerg Fogh
Grundejerforeningen Klostermarken har henvendt sig til Teknik & Miljø med et ønske om omlægning af en del af Obbekjærvej af hensyn til trafiksikkerheden det voksende boligområde. Udvalget for Teknik & Bygge igangsætter ekspropriationer.
Annonce

Ribe: Der opstår ofte farlige situationer, når trafikanter vil svinge fra Obbekjærvej ind til Klostermarken, og derfor har grundejerforeningen Klostermarken anmodet Esbjerg Kommune om at anlægge en venstresvingsbane, inder der sker en alvorlig ulykke.

Det er kommunen positivt stemt over for, og nu skal der anlægges ikke bare en venstresvingsbane, men også en højresvingsbane, ligesom den eksisterende cykelstiforbindelse over Klostermarken trækkes tilbage, og der etableres en krydsningshelle på Klostermarken. Alt i alt vil det forbedre trafiksikkerheden for områdets trafikanter og beboere, vurderer forvaltningen. Politiet har godkendt projektet, der finansieres af byggemodnings-midlerne for Klostermarken.

Ifølge grundejerforeningen er der allerede sket uheld ved Obbekjærvej-Klostermarken, hvilket ifølge foreningen ikke er så underligt:

"Klostermarken var med nogle få huse på Tornums Alle klar til indflytning i 2000. I de forløbne 19 år er området vokset mange gange, således at der nu er omkring 150 huse i kvarteret, og området er under fortsat udbygning. Dette har naturligvis affødt en stærk stigende trafik til Klostermarken, som ikke tåler nogen sammenligning med trafikken førhen", skriver grundejerforeningens bestyrelse.

Annonce

Ønske om svingbane

Grundejerforeningen uddyber videre i henvendelsen til kommunen behovet for en venstresvingsbane. Bestyrelsen skriver således, at mange bilister, som passerer krydset Obbekjærvej-Klostermarken i østlig retning, kører med høj hastighed, hvilket bevirker, at risikoen for, at en svingende bilist til Klostermarken, som holder for en modkørende, som kommer ad Obbekjærvej i vestlig retning, er i ikke uvæsentlig fare for at blive ramt af en bil bagfra.

"Hertil kommer, at der langs Obbekjærvej er en dobbeltrettet cykelsti, således at svingende bilister også skal have opmærksomheden rettet på mulige cyklister på cykelstien. Der kan drages en vis sammenligning til Koldingvej i Ribe, hvor der til brug for indkørsel fra denne vej ind mod Ribe Biogas A/S også er en venstresvingsbane, men der er her - i forhold til Obbekjærvej-Klostermarken - dog givetvis tale om betydeligt færre venstresvingende", skriver foreningen.

Annonce

Muligt tvangskøb

For at gennemføre projektet er det nødvendigt med at sikre sig ekstra jord fra to private omkringliggende marker samt yderligere tre ejendomme, som dog er ejet af Esbjerg Kommune selv. Ifølge embedsmændene er det - set fra et vejteknisk synspunkt - mest hensigtsmæssigt at udvidelsen af kørebanen sker ved at fastholde den eksisterende vejmidte og udvide mod henholdsvis nord og syd.

Formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (V), understreger, at det selvfølgelig først og fremmest vil blive forsøgt at indgå frivillige aftaler med de private grundejere, men han kan ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med ekspropriation.

Udvalgsmedlemmerne Mussa Utto (S) og Henning Ravn (V) er udpeget til at deltage i den såkaldte åstedsforretning, hvis der bliver tale om ekspropriation, oplyser udvalgsformanden.

Så meget jord skal der bruges

Fra de to marker i privateje vil det være nødvendigt at erhverve henholdsvis 497 kvadratmeter og 481 kvadratmeter til selve projektet. Derudover har kommunen brug for henholdsvis 388 kvadratmeter og 587 kvadratmeter fra hver som midlertidige arbejdsarealer, som retableres efter brug.

Selv kommuner kommunen til at afgive henholdsvis 92, 47 og 75 kvadratmeter jord til projektet på permanent basis. Hertil kommer godt 400 kvadratmeter midlertidigt arbejdsareal på de tre kommunalt ejede matrikler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Ribe

Trio Gemini gæster Ribe

Annonce