Annonce
Ugeavisen Ribe

Ribe Kloster skal renoveres for 20 millioner og føres tilbage

Forstander og bestyrelsen for Ribe Kloster har fået udarbejdet en helhedsplan, der for godt 20 millioner kroner skal bringe stedet tilbage til det oprindelige udseende.
Annonce

Ribe: Ribe Kloster er et enestående dansk bygningskompleks med en arkitektur, der har status af at være et af de bedst bevarede klostre i hele Norden.

Nu har klosterets bestyrelse og forstander fået lavet en helhedsplan, som både skal sikre, at det fortsat skal være et hjem for ældre borgere, ligesom den skal sikre, at man også indvendig fornemmer stedets helt unikke historie. Og det er ikke tilfældet som det er nu.

Det er klosterets forstander, Niels Grimstrup, og bestyrelsen der blandt andet består af biskop Elof Westergaard og borgmester Jesper Frost Rasmussen, som står bag planen, der er udarbejdet af Overbyes Tegnestue. Helhedsplanen er finansieret af et tilskud fra Augustinus fonden og Obbekjærfonden.

Klosterforstander, Niels Grimstrup, skal i gang med at søge fonde, i bestræbelserne på at skaffe de godt 20 millioner kroner det koster at renovere og tilbageføre klosteret. Foto: Bo Maimburg

- Helhedsplanen har til formål at sikre, at klosteret bliver renoveret indvendigt, så vi frembringer og bevarer de kvaliteter, der er helt unikke for Ribe Kloster. Vi vil gerne sikre, at den helt særegne arkitektur bliver fremhævet. Stedet er sidst blevet renoveret i 1970'erne, og det blev desværre gjort på en måde, så den tids særpræg blev tydelige. Det skal vi have fjernet, så vi får det tilbage til historien. Vi har manglet økonomien til en renovering igennem rigtig mange år, og der skal simpelthen mere kvalitet ind i bygningen, siger Niels Grimstrup.

Annonce

Klosteret skal fortsætte

Ideen med helhedsplanen er blandt andet, at forstanderen ønsker en drøftelse af, hvad man vil med klosteret, og om fremtiden for klosteret måske skal være noget helt andet, end det der er tilfældet i dag.


Vi tog - inden vi fik lavet helhedsplanen - en visionsdrøftelse i bestyrelsen, og der var en klar opbakning til, at vi fastholder at gøre det vi gør nu - nemlig at vi tilbyder boliger til ældre borgere i beskyttede rammer, hvor der er et stærkt socialt snit.

Niels Grimstrup


- Vi tog - inden vi fik lavet helhedsplanen - en visionsdrøftelse i bestyrelsen, og der var en klar opbakning til, at vi fastholder at gøre det vi gør nu - nemlig at vi tilbyder boliger til ældre borgere i beskyttede rammer, hvor der er et stærkt socialt snit. Det er vores holdning, at der fortsat skal være et personale på stedet, som sørger for at sige godmorgen til beboerne, de drikker kaffe sammen, og så spiser de sammen hver dag klokken 12. Der er et helt særligt sammenhold på stedet, og det skyldes uden tvivl, at beboerne spiser sammen og at de på den måde værner om hinanden. Den form for boliger giver en tryghed til beboerne og til deres pårørende, siger Niels Grimstrup.

- Nu ved vi, hvor vi skal hen, og vi ved hvor mange penge, der skal til for at sikre, at stedet kommer tilbage til det oprindelige.

Annonce

Boligerne skal genskabes

Man ønsker, at lejlighederne bliver genskabt med størst muligt hensyn til historien, og at det genetableres med materialer og udseende, som man mener, klosteret oprindelig har haft.

Et af ønskerne med renoveringen af det indvendige af klosteret er, at der kommer en elevator. Foto: Bo Maimburg

- Vi har haft Overbyes Tegnestue til at lave helhedsplanen, og det var simpelthen nødvendigt at få eksperter til at beskrive, hvor vi skal hen for at finde det helt rigtige udtryk og få beskrevet hvilke materialer, der skal til. Den nye plan indeholder blandt andet, at der opsættes en elevator, hvilket har stået højt på ønskesedlen i mange år. Der skal også ske en opgradering af forstanderboligen, som der ikke er gjort så meget ved i mange år, fællesarealerne skal opgraderes, og så skal en garage indrettes til fælles værksted for beboerne, forklarer Niels Grimstrup.

- Vi ønsker, at boligerne fremover lever op til det, man kræver af en bolig i dag. Det betyder, at de gipslofter, der er monteret i 70’erne fjernes, så vi får de gamle bjælkelofter frem. På samme måde skal linoleumsgulve fjernes, så de gamle trægulve kommer frem. Boligerne laves mere ensartede i størrelse, og så opgraderes de med et tidssvarende toilet og køkken, siger Niels Grimstrup.

Annonce

Vil koste 20 millioner

Hvis hele klosteret skal renoveres efter helhedsplanen, vil det koste godt 20 millioner kroner, og de penge vil forstanderen forsøge at finde hos en eller flere fonde.

Ribe Kloster

De fire klosterfløje er helt tilbage fra 1300-tallet, Udover de fire klosterfløje, der indeholder boliger og fællesarealer samt forstanderboligen, er der en portnerbolig i Klostergade, som er udlejet samt et værksted og garageanlæg. Hele bygningsmassen er totalfredet.

Borgere fra Ribe Stift har fortrinsret til boligerne og beboerne, beboerne er i øjeblikket mellem 71 og 97 år.

Tidligere har man fået penge til renovering af klostergården, der ventes udført i løbet af 2021.

Ribe Kloster har rødder tilbage til 1300-tallet, og nu vil bestyrelsen renovere stedet, så det både er tidssvarende og har spor af fortiden. Foto: Bo Maimburg

- Vi har haft nogle indledende drøftelser med fonde, og de lagde alle sammen vægt på, at det er vigtigt, at der laves en helhedsplan, som viser, hvor vi vil hen. Drømmen er jo, at en eller flere fonde går samen om at tildele midler, så vi kan få rettet op på bygningsmassen.

- Hvis det lykkes os at finde finansieringen, vil vi udover at få rettet op på bygningen kunne give et endnu bedre tilbud til ældre, der kunne tænke sig at bo på et kloster. Der er rigtig pæn interesse for at erhverve sig en bolig på klosteret, siger Niels Grimstrup.

Forstanderen går i gang med at søge fondene her til foråret. Tidligere har man fået penge til renovering af klostergården, et arbejde som ventes udført i løbet af 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce