Annonce
Ugeavisen Ribe

Ribe kommer ikke på LISTEN i denne omgang

De nye fund sidste sommer ved Ribe Kunstmuseum gav forhåbninger om at få Ribe optaget som verdensarv. Arkivfoto.
Borgmesteren og direktøren for Sydvestjyske Museer har droppet arbejdet for at få Ribe optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.
Annonce

Ribe: Der har igennem flere omgange været udtrykt ønsker om, at kommunen og Sydvestjyske Museer skulle arbejde for at få Ribe optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Den første, der kom med ønsket, var Ribe Kunstmuseums direktør, Dagmar Warming, og dernæst kom ideen fra professor Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet.

Men borgmesteren har i samråd med flere eksperter valgt at droppe planerne.

- Jeg igangsatte en undersøgelse af, om de nye fund sidste sommer skulle give bedre mulighed for at få Ribe optaget som verdensarv. Men både vores egen forvaltning og Flemming Just fra Sydvestjyske Museer vurderer, at de nye fund ikke vil have betydning i relation dertil, og at på trods af Ribes mange herligheder og den velbevarede middelalderby er det ikke på et niveau, så det kan betragtes som “outstanding” på verdensplan, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Efter at UGE-Avisen sidste år skrev om ideen, der opstod ud fra professor Sørens Sindbæks ønsker, tog borgmesteren altså emnet med videre. Men nu har økonomiudvalget så besluttet, at de ikke igangsætter en arbejdsproces om en optagelse på Verdensarvslisten.

Annonce

Overordentlig vanskelig

Sydvestjyske Museers direktør har været med til at droppe det videre arbejde.

- Der er først og fremmest tale om et metodisk nybrud, som dog afventer publicering og validering af det videnskabelige samfund. Set i relation til at komme på verdensarvslisten giver det i sig selv ikke bedre muligheder. Der er ikke tale om et synligt og bevaret levn, og det skal erindres, at formålet med verdensarvslisten i høj grad er bevaring og forvaltning, udtaler museumsdirektør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer.

- Samlet set synes det derfor overordentlig vanskeligt at komme i betragtning som vikingeby, idet der ikke er synlige levn fra den periode. Desuden har det ikke forbedret mulighederne, at Dannevirke og Hedeby netop er optaget på verdensarvslisten efter 14 års bestræbelser og betydelige investeringer, siger Flemming Just.

En ansøgning om UNESCO-status skal ledsages af en forvaltningsplan, der opfattes som en slags værktøjskasse, der indeholder de redskaber, der er nødvendige for at bevare og beskytte kulturværdierne. Bevaring og forvaltning spiller dermed en central rolle, og derfor mener man ikke, at der er muligheder for at søge på listen, konkluderer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce