Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Arbejdet med bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund sættes i gang

Der skal laves en bystrategi for Gråsten, Rinkenæs og Egernsund. Arkivfoto: Katrine Lund Walsted
I efteråret bliver borgerne inddraget, og om et års tid forventes bystrategien at blive vedtaget.

Gråsten: Teknik- og miljøudvalget har netop godkendt, at processen med at få lavet en bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund skal begynde. - Bystrategien skal styrke de tre byers samlede identitet, for den vil sætte fokus på, at de tre byer fremstår som et mere samlet område. Det er helt naturligt, for Gråsten-Rinkenæs–Egernsund er mere eller mindre smeltet sammen, og dermed er der også en større styrke. Men bystrategien vil i høj grad også fokusere på byernes forskellige potentialer, så byerne kan understøtte hinanden, for der er forskel på styrkerne i de tre byer, og det skal også dyrkes og synliggøres. Med bystrategien får vi et håndgribeligt værktøj, der viser retning og rammer for byernes fremtidige udvikling, siger Aase Nyegaard, der er formand for teknik- og miljøudvalget i en pressemeddelelse.

I 2015 besluttede Byrådet i Sønderborg Kommune, at der i samarbejde med lokale ildsjæle skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer.

Anderledes proces

Processens forløb bliver lidt anderledes end de tidligere bystrategier. Årsagen er, at der allerede findes et godt grundlag i Masterplanen for Gråsten-området, der blev udarbejdet i 2015 af Gråsten Forum.

Derfor vil bystrategien for Gråsten-Rinkenæs–Egernsund tage afsæt i masterplanen og bygge videre på den. Det vurderes, at det vil tage cirka et år at få udarbejdet en bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund.

- Byrådets vision er at arbejde målrettet med at udvikle kommunens byer blandt andet gennem bystrategier at synliggøre de enkelte byers potentialer og identitet. Samtidig får vi sat byerne ind i en fælles sammenhæng og fortælling, så de bidrager til en positiv udvikling af Sønderborg kommune som helhed. På den måde styrker arbejdet med bystrategierne også samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører, hvilket sikrer fuld udnyttelse af byernes potentialer, siger næstformand i udvalget Stefan Lydal (DF).

Der er på nuværende tidspunkt vedtaget bystrategier for Augustenborg, Broager og Nordborg-Havnbjerg. Bystrategierne er blevet til med input fra byernes borgere.

Bystrategien for Sønderborg by er i øjeblikket under udarbejdelse.

Tidsplanen

2-3. kvartal 2021: Opstart

3-4. kvartal 2021: Inddragelse

4. kvartal 2021: Udarbejdelse

1. kvartal 2022: Høring og vedtagelse

2. kvartal 2022: Implementering

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce