Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Overraskende at borgmesteren er godt tilfreds

Jørgen Jørgensen er formand for SF Sønderborg og tidligere byrådsmedlem. Arkivfoto: Timo Battefeld
Annonce

Læserbrev: Lidt overraskende er borgmester Erik Lauritzen ganske godt tilfreds med situationen på børnehandicap-området. Og det til trods for at 75 procent af de afgørelser om støtte til handicappede børn, som der blev klager over til det sociale ankenævn, blev omgjort af nævnet. Jeg havde faktisk forventet, at borgmesteren havde sagt: Det er ikke godt nok, det skal vi gøre bedre. I stedet kom der nogle bortforklaringer. Og nogle angreb på min ringe person.

Jeg har et par kommentarer til borgmesteren. For det første har jeg sagt og skrevet, at det er et politisk ansvar. Jeg skyder derfor ikke, som borgmesteren skriver, på de ansatte, når jeg hævder, at SK ikke lever op til det af lovgivningen fastsatte serviceniveau. Byrådet laver sit eget serviceniveau, har jeg skrevet, ved i budget at afsætte for få penge til området. Hvilket borgmesteren jo også åbent indrømmer når han skriver: ”Jeg ved at ledere og medarbejdere i afdelingen hver dag knokler for at levere det bedste de kan inden for de rammer vi politisk giver”.

For det andet forsøger borgmesteren tilsyneladende at kaste et røgslør over unoderne, ved at hævde at der sker 5.000 afgørelser årligt på børnehandikap-området, og at fejlprocenten derfor kun er 0,2 procent. Kildematerialet fra den sociale ankestyrelse siger noget ganske andet, nemlig, at der i SK er truffet afgørelser om støtte til 334 handicappede børn, og at 32 af disse har klaget til ankestyrelsen. Det er næsten 10 procent. Af disse har ankestyrelsen omgjort 24 sager, hvilket er 75 procent. Og altså ikke 0,2 procent som borgmesteren får det bagatelliseret til. Forskellen er at jeg snakker om konkrete børn, borgmesteren snakker om 5000 afgørelser!!, fordelt på 334 handicappede børn. Det lyder voldsomt.

For det tredje, forsøger borgmesteren på en meget subtil måde at gøre mig ansvarlig for tingenes sørgelige tilstand, ved hele fire gange at henvise til min forgangne politiske karriere som socialudvalgsformand. Jeg vil stilfærdig bare nævne at når det er kommunevalg næste år, så har jeg og SF ikke været en del af byrådet i otte år. Det føles næsten som om borgmesteren indfører ”arvesynden” igen. Eller sagt på en anden måde: Kan man ikke lide budskabet, kan man altid skyde budbringeren. Det er ikke særligt ærefuldt.

Afslutningsvis kan jeg konstatere at borgmesteren ikke mener, der er et problem med de mange omgjorte sager. Men lytter man til græsrødderne, både på de sociale medier og i daglig tale med forældre til handicappede børn, og ikke bare dem der klager, men også de rigtigt mange der ikke orker at klage, mørketallet, så er der en udbredt utilfredshed med den meget restriktive praksis ved tildeling af støtte til handicappede børn. Borgmesteren burde ikke være så tilfreds med de kommunale afgørelser på børnehandicap-området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce