Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Plan på plads: Skolerne er klar til genåbning efter påske for 5. til 8. årgang

Alle elever og forældre orienteres direkte fra egen skole om, hvordan genåbningen er planlagt for dem. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Børne- og uddannelsesudvalget har fredag godkendt en genåbningsplan for eleverne i 5. til 8. årgang i Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Som en del af den gradvise genåbning af samfundet åbner skolerne tirsdag den 6. april 2021 for eleverne fra 5. til 8. klassetrin.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu kan få næste runde af elever i Sønderborg Kommune tilbage i skole efter påske, hvor de hører hjemme – nemlig i klasseværelserne. Og selv om skemaet for eleverne i 5. til 8. årgang kommer til at minde om det for de ældste elever, hvor man kun hver anden uge er fysisk på skolen, og hver anden uge har hjemmeundervisning, så er det et godt skridt i den rigtige retning mod mere normale skoletilstande, siger Claus Klaris (V), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget i en pressemeddelelse.

Der er 2.947 elever i 5. til 8. årgang i Sønderborg Kommune, der berøres af den delvise genåbning.

Annonce

- Nu er spændingen udløst på, hvordan vi kan få flere elever tilbage i skolerne, og jeg er glad for, at det nu er 5. til 8. klasse, der skal tilbage. Vi har stor forståelse for, at eleverne har et stort behov for at komme tilbage i klasserne fysisk for at få undervisning og være sammen med deres klassekammerater, siger Jesper Smaling (S), næstformand i udvalget.

Begge politikere tilføjer samstemmende, at de håber, at smittetallet i Sønderborg Kommune holder sig stabilt eller falder i påsken, så kommunen ikke kommer i en situation, hvor noget af genåbningen på skoleområdet skal rulles tilbage.

Fokus på trivsel

Skoledagen skal være så tæt på den hverdag, de har kendt før nedlukningen dog med et stort fokus på at understøtte elevernes trivsel.

Det er skolerne, der selv lokalt skal beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges til den indsats.

Eleverne i 5. til 8. årgang skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra. Genåbningen for 0. til 4. årgang fortsætter uændret, og det samme gør sig gældende eleverne i 9. og 10. årgang.


Det er rigtig dejligt, at vi nu kan få næste runde af elever i Sønderborg Kommune tilbage i skole efter påske, hvor de hører hjemme – nemlig i klasseværelserne.

Claus Klaris, udvalgsformand


Skolerne skal sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist. Fremmødet på en skole kan også tilrettelægges efter, at årgange er skiftevis fysisk på skolen.

Skolen bør ved tilrettelæggelse af den fysiske nødundervisning i videst muligt omfang tage højde for, at de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt.

Det vil betyde, at underviserne i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser/hold og derved også møder frem hver anden uge.

Annonce

Kviktest på skolerne

Der kan åbnes også for kortere fysiske udendørs møder i såkaldte trivselsgrupper.

Tilbuddet er for elever, der mistrives, har dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsgrupper.

Der etableres kviktest på alle kommunens skoler efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Test foretages i skoletiden, og forældrene bliver informeret om anbefalingerne fra skolen på kommunikationsplatformen Aula.

For elever i 5. til 8. årgang gælder en kraftig opfordring til, at elever har et negativt testresultat inden fremmøde, der højst er 72 timer gammel. Forældrene skal give samtykke til test for elever på 12, 13 og 14 år via formular i Aula.

En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages, såfremt eleven er under 18 år.

Ekstra rengøring

Bygningerne vil være rengjorte til brug fra om morgenen den 6. april 2021, og i forbindelse med genåbningen er der stor fokus på rengøring og hygiejnen i tæt samarbejde med Rengøringsenheden.

Der vil være ekstra rengøring maj måned ud, og toiletter og overflader rengøres minimum to gange dagligt.
Skolebusserne kører med en kapacitet svarende til behovet. Forældre eller andre besøgende, der fysisk kommer på skolen, skal bære mundbind eller visir.

Alle forældre vil få information direkte fra skolen om skoledagen for deres børns klasse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce