Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Ringriderpladsen skal rumme sport og biler i stor stil

Brugen af ringriderpladsen og placering af idrætshal er omfattet af en ny lokalplan, men der er ingen tvivl om, den også i fremtiden skal rumme de store by- og ringriderfester. Foto: Timo Battefeld
Sportshal, toiletbygninger, 200-250 parkeringspladser på asfaltbelægning og træer er en del af konceptet for ringriderpladsen i ny lokalplan.
Annonce

SØNDERBORG: Idrætshal, toiletbygning, veje, parkeringspladser og beplantning er indholdet i en ny lokalplan for ringriderpladsen i Sønderborg. Den er i otte ugers høring. Den indebærer fast belægning til 200-250 p-pladser, der markeres nøje, og en længe eftertragtet idrætshal. I modsætning til tidligere, hvor blandt andet ringriderforeningen ytrede utilfredshed, er alle nu taget i ed på placering og funktioner i det grønne område, hvor statsskolen nu får sin ønskede sportshal ved fodboldbanen syd for stadion.

- Vi har nu i fællesskab fundet en placering til idrætshallen. Jeg synes, det er den bedste af alle løsninger. Vi laver asfaltbelægning, så støvgenerne mindskes. Vi kommer ikke uden om, der skal være p-pladser. De ansatte i byens butikker og kommunen skal have et sted at holde. Vi får jo ikke alle til at cykle på én gang. Ringriderpladsen er et fantastisk sted. Jeg synes, den skitserede løsning tilgodeser alle behov, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, der ønsker at tilføre pladsen et grønt og rekreativt udtryk.

Pladsforslag

Kenneth Juhl foreslår, ringriderpladsen forbeholdes til rekreative formål som ringridning og kulturelle arrangementer. P-anlægget ved politistationen udvides til cirka 116 parkeringspladser og to busstop. Idrætshallen placeres, hvor der har været en minifodboldbane, som i dag er sløjfet. Den nuværende fodboldbane flyttes en anelse. Foran hallen skal være p-plads til 64 biler, eksisterende skatehal-bygning omlægges til 52 ny p-pladser og yderligere 23 pladser på den eksisterende matrikel. Vejen på ringriderpladsen omlægges til cykelsti. Tilkørsel til anlægget sker fra Sundquistgade.

Der er truffet politisk beslutning om, ringriderpladsen anvendes til parkering. En ny idrætshal opføres ifølge lokalplanen på en del af den sydlige fodboldbane for at dække statsskolens behov for idrætsfaciliteter. Der kommer fast belægning på kørebane og parkeringsbåse. Markering af parkeringspladser udføres så den ikke er til gene for de store festarrangementer. Idrætshallen får hovedadgang fra Ringridervej. Placeringen af hallen er valgt, så den styrker anvendelsen af stadionområdet og er mindst til gene for de omkringboende. Der kommer en toiletbygning i tilknytning til de øvrige byggerier. Der etableres et grønt område med træer samt opholds- og legemuligheder. Ringriderpladsen er anlagt i 1912.

Annonce

Ringriderparken

Beboer på Ringridervej Kenneth Juhl er ikke imponeret over udkastet til fremtidig brug af ringriderpladsen. Han har allerede forfattet et forslag til, hvordan pladsens rekreative værdier kan udnyttes i et parkanlæg med placering af en idrætshal ved skatehallen og helt uden parkeringspladser.

- Udkastet tager slet ikke hensyn til, ringriderpladsen er et af byens få grønne åndehuller. De er beregnet til rekreation og afstresning, men i Sønderborg udlægger man det til parkering. Ønsket om parkeringspladser løser heller ikke situationen med, bilerne holder tæt langs fortovene på Kongevej, Ahlmannsvej og Ørstedsgade og belaster boligområderne. Politikerne forsømmer helt og aldeles at løse parkeringsproblemerne på sigt, siger Kenneth Juhl, der ikke er tilfreds med, at et grønt område bliver til langtidsparkering.

- Jeg mener absolut, idrætshal og sportsbaner har behov for p-pladser, men butikscenter Borgen og statsskolen samt kommunen belaster hver dag pladsen med flere hundrede biler, siger Kenneth Juhl, der er træt af det trafikale pres, der kom, da Borgen blev bygget, og da flere gymnasieelever begyndte at køre i bil i skole.

Han er helt indforstået med ringridning og byfest, som er årets store begivenheder på pladsen.

- Kommunen har solgt et parkeringshus på havnen, og nu skal vi bøde for det i de private beboelsesområder. Det er vanvittigt, siger han.

- Jeg lægger vægt på, planen for ringriderpladen er lavet i tæt dialog med ringriderforeningen. Jeg siger okay til forslaget, så pladsen fortsat kan bruges til byfest og Danfoss fest og ringridning. Der er lagt op til langtids p-pladser for at indfri behovet fra blandt andet Borgen og studerende med egen bil. 300 pladser er selvfølgelig meget, men det er en udfordring, hvis vi fjerner dem. Det er dejligt, ringriderpladsen får et løft, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Se lokalplanen under høringer på kommunens hjemmeside.

Flere gange om året er der fest og glade dage på ringriderpladsen blandt andet til familiedagen i forbindelse med byfesten, og det skal der ikke laves om på. Foto: Timo Battefeld
Den store ringriderfinale er fejende flot, når den går over ringriderpladsen og trækker mange folk til, og sådan skal det fortsat være. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Karrusellerne vil fortsat indtage ringriderpladsen i forbindelse med ringridning og byfester. Foto: Timo Battefeld
Hestene er fortsat i fokus på den store festdag på ringriderpladsen i juli.Foto: Timo Battefeld
Placering af diverse faciliteter på ringriderpladsen er i høring frem til 8. januar, og det er ikke for meget at sige, der er delte meninger, omend politikerne er blevet enige om en lokalplan. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce