Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Sønderborgs 'sundhedsminister' forlader stolt posten

Formanden for sundhedsudvalget Helge Larsen siger farvel til politik næste år. Foto: Jens Eilertsen
Helge Larsen har om nogen sat sit fingeraftryk på den lokale sundhedspolitik. Men det er slut nu - han stiller ikke op ved næste valg.
Annonce

Sønderborg: Sønderborgs "sundhedsminister" tager plads ved bordet på Hotel Alsik og kigger ud over vandet, før han siger: Det var egentlig først, da jeg skrev til dig, at det rigtigt gik op for mig, at det snart er slut.

Helge Larsen er fra Odense og han er født i 1954 - er altså på vej mod 67 år. Det kan man ikke se på den sportstrænede sundhedsudvalgsformand, og det da heller ikke alderen, som har fået ham til at beslutte ikke at stille op ved kommunalvalget næste år. Den væsentligste årsag er, at hustruen blev ramt af en kræftsygdom - hun er i dag kræftfri, men er alligevel mærket af sygdomsforløbet.


Tidligere var min holdning, at at det var op til den enkelte, om han eller hun ville æde, drikke eller ryge sig ihjel, men den personlige frihedsgrad er nødt til at bliver afbalanceret med økonomisk ansvarlighed. Mere ene halvdelen af borgerne i Sønderborg er overvægtige og i 2020 betaler vi cirka 360 millioner kroner for borgeres ophold på sygehus eller besøg hos lægen.

Helge Larsen


- Hvis din hustru ikke var blevet syg, ville du så have fortsat i kommunalpolitik?

- Det kan jeg ikke svare dig på. Men jeg ville have taget en grundig overvejelse. For mig er det vigtigt at stoppe, mens jeg har et godt helbred. I dag er det sådan, at der i næste fase af min tilværelse er brug for, at jeg er mere hjemme - og det vil jeg så være, siger Helge Larsen, der sagde farvel til jobbet som gymnasielærer på Statsskolen for et år siden.

Annonce

Importeret

Helge Larsen kom til Sønderborg i 1982 for at tiltræde et job på Idrætshøjskolen. Han havde på det tidspunkt truffet sin hustru - så hun er "importeret", siger han med et smil.

Den unge fynbo følte sig med det samme godt modtaget på Als, men han siger også, at højskolen jo er et lukket miljø og ikke det bedste sted at møde lokalbefolkningen.

Det rettede han så op på ved at blive formand for Samvirkende Idrætsforeninger i Sønderborg Kommune - han har i alt været frivillig leder i 25 år og oplevede at få Idrætslederprisen overrakt af daværende borgmester Ingolf Winzor.

- Min fader sagde til mig, at det er en borgerpligt at gøre noget for fællesskabet. Den tog jeg til mig, og de ord er nok en væsentlig del af grunden til, at jeg gik ind i politik, siger Helge Larsen.

Annonce

Vildt år

Han kom ind byrådet for Socialdemokratiet ved første valg i Augustenborg i 2001, og pludselig var der nok at se til, for det kommunale skulle passes ved siden af et fuldtidsjob. Det første år efter kommunesammenlægningen - 2006 - fortsatte de syv små byråd, men der var også fire repræsentanter fra hver kommune i et sammenlægningsudvalg, og i det sad Helge Larsen. Han havde altså fuldtidsarbejde, arbejde i byrådet og i sammenlægningsudvalget.

- Jeg fik tildelt sundhedsområdet - det var en ny kommunal opgave, og fagdirektør Knud Bundsgaard og jeg læste alle sundhedslovens paragraffer og fandt løsninger hen ad vejen, siger Helge Larsen.

Annonce

Stopper med stolthed

Det er 15 år siden, Helge Larsen kom i Sundhedsudvalget, og han er meget stolt over at kunne sige, at medlemmerne i alle årene altid er nået til enighed. Det har aldrig været en afstemning.

- Men jeg har fået en del skældud undervejs, siger Helge Larsen.

Den største modgang oplevede han, da han kom igennem med den røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere.

- Det er vigtigt at informere og motivere, men vi bliver også nødt til at være næsten formynderiske. Det er jeg ikke for at genere borgerne - det er fordi jeg bekymrer mig om deres sundhed, og at jeg ved, at nogle har brug for en hjælpende hånd. Tidligere var min holdning, at at det var op til den enkelte, om han eller hun ville æde, drikke eller ryge sig ihjel, men den personlige frihedsgrad er nødt til at bliver afbalanceret med økonomisk ansvarlighed. Mere ene halvdelen af borgerne i Sønderborg er overvægtige og i 2020 betaler vi cirka 360 millioner kroner for borgeres ophold på sygehus eller besøg hos lægen, siger Helge Larsen, der også fik mange kritiske kommentarer, da han langede ud efter forældre til usunde børn.

- Forældrene skal genopdrages. De er ikke deres ansvar bevidst, når det gælder om at give deres børn en sund opvækst, sagde formanden dengang  - og det siger han stadig.

Han brugte ordet "fede" om børnene - og blev hængt til tørre på de sociale medier.

Annonce

Stolt

- Jeg er stolt over, at vi i 2007 begyndte med små rygestop-projekter og i dag har en røgfri arbejdsplads, og det er da fantastisk, at Statens Institut for Folkesundhed kalder Sønderborg Kommune for en rollemodel, når det drejer sig om sundhedsfremme og forebyggelse. Men vi er langt fra vores mål. Jeg er bekymret for fedmeudviklingen, drukvaner og unges rygning. Og jeg er bekymret for den mentale sundhed.

Helge Larsen kalder Sundhedscentret på Grundtvigs Allé "sin største succes", men når vi kommer til fiaskoer eller ting, han fortryder, er han knap så hurtigt til at komme på noget.

- Jeg har ikke rigtigt noget at brokke mig over, og æren for det har ikke mindst, at jeg har haft et fantastisk samarbejde med byrådsmedlemmer, udvalgsmedlemmer og medarbejdere. Det har nok også noget at gøre med, at jeg altid har delt opgaverne ligeligt ud til alle udvalgsmedlemmer uanset partifarve. Alle har jo brug for synlighed, og derfor har jeg da også ladet andre uddele eksempelvis frivilligheds- og sundhedspriserne.

Annonce

Æg i andres reder

Helge Larsen siger også, at han altid som en gøg har yndet at lægge sine ideer i andre forvaltningers reder for at få dem med i sundhedsarbejdet. Han nævner som eksempel renovering af fortove. Sundhedsudvalget kan måske påvirke teknisk udvalg til først at ordne fortovene uden foran plejehjem, så de gamle ikke falder.

- Vil du fremhæve en person, som du har arbejdet sammen med?

- Sundhedschef Michael Skriver. Ham har jeg et særligt nært, fagligt og personlige forhold til. Borgerne kan være lykkelige for, at det er ham, som står i spidsen for corona-bekæmpelsen i kommunen.

Helge Larsen er den eneste gennemgående figur på den sundhedspolitiske scene de seneste små 15 år, og han lægger ikke skjul på, at han trækker sig tilbage med stolthed.

Interviewet med manden, der af hele sit hjerte ønsker alle borgere en bedre sundhed og er parat til at tage nogle tærsk for det, er ved at være slut. Helge Larsen kigger igen ud gennem Alsiks vinduer og siger, at Sønderborg er en smuk by. Uden for ser han Alssund og Alsion, men han ser også enden på en lang politisk karriere. Kommunens "sundhedsminister" har noget andet, han skal lave. Hjemme i skuffen ligger 200 sider, han har skrevet om sig selv og sundhed - det skal der måske komme en bog ud af. Og så fortsætter han i bestyrelsen for Sønderjyske herrehåndbold.

Det vil Helge Larsen gerne huskes for

Sundhedscentret på Grundtvigs Alle, Skøjtebanen, Sundhedshuset i Gråsten, Frivillighedens Hus Perlegade, Central Tandklinik ved Humlehøjskolen, Trivselsparken ved Sundhedscentret og Kløverskolen, Motionsanlæg ved Nordborg Skole, ved den sorte badeanstalt ud for Idrætshøjskolen og i Fynshav, trivselsanlæg ved 2-øren, Den grønne plads i Sønderborg centrum, Pannabane i Kongevejsparken, Anlægget ”en god omvej” ved Rema, Bowl til skatere og BMX ved ridehallen på Ringriderpladsen, Opbygning af Center for Korttidspladser på det gamle Ulkebøl Plejehjem, herunder udvidelse af Akutteam

UngeLiv. Et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om sundhed og trivsel blandt unge.

House of Health. Understøtter arbejdet med sundhed og trivsel i folkeskolen og dagtilbud.

SKV-sundhedskonsekvensvurdering. Ved alle punkter i alle dagsordener skal sundhedskonsekvensen vurderes for at tænke i sundhed på tværs.

Virksomhed med overskud. Samarbejde med de private virksomheder for at understøtte sundhed og arbejdsmiljø. Uddannelse af nøglepersoner.

Sundhedsordning for medarbejdere. Være rollemodel for erhvervslivet, gå foran.

Sund Mand Sønderborg. En række tilbud til mænd med forskellige udfordringer som overvægt og ensomhed - eksempelvis Fars Køkkenskole, Mænds Mødested og Rigtige Mænd.

Bilateralt samarbejde mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

Frivillighedsområdet skal have gode rammer for rummelige fællesskaber som den bedste vaccine mod ensomhed.

Udvidet tidlig indsats for gravide, forældre og 0-3 årige børn. Flere besøg af sundhedsplejen og forældrekurser.

Kampen mod uligheden i sundhed ved en række særlige tilbud til borgere med særlige behov

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce