Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Skov skal helt eller delvis væk af hensyn til kirken

Marianne Tychsen og Anna Magdalena Petersen fra Broager Menighedsråd i skoven, der ligger nordvest for Broager Kirke. Arkivfoto: Claus Thorsted
Fredningsnævnet er ikke indstillet på at give dispensation til ulovlig skov ved Broager Kirke. Højden skal ned. Menighedsrådet er sendt i tænkeboks.

Broager: Det er umuligt at få øje på Broager Kirke, når man kommer kørende fra Egernsund og nærmer sig Broager. Selv kirkens markante og særprægede to tårne er skjult af træer. De burde ellers ikke vokse i området, for allerede i 1940 fastslog en fredning, at der skulle være uhindret udsyn til kirken, uanset om man betragtede den nord, syd, øst eller vest for byen.

Men i mere end 60 år har en lille skov, Kirkeskoven, vokset sig stor nordvest for kirken. Fredningsnævnet, som for nylig har været på besigtigelse på stedet, fastslår nu i en delafgørelse, at ” skoven med dens højde umuliggør indsigten til kirken på en meget stor strækning set fra nordvest og nord fra Brovej”.

Nævnet vurderer dog også, at en beskæring eller fældning af de største træer, samtidig med en oprydning af området, vil kunne genskabe indsigten til Broager Kirke.

Annonce

Ulovligt dilemma

De første træer i området har tilsyneladende været grantræer anvendt til vintergrandækning. De er senere blevet afløst af løvtræer, der ikke er blevet beskåret. I dag er 14.750 kvadratmeter af skoven registreret som fredskov, mens andre 3.500 kvadratmeter fordelt på to smalle striber mod syd og øst er ikke fredskov.


Det forhold, at skoven har ligget på stedet i omkring 70 år, og skoven har en rekreativ betydning for området, findes ikke at kunne føre til et andet resultat

Fredningsnævnet


Hermed står menighedsrådet i Broager med et stort dilemma. For det er ulovligt at fælde fredskov, men på grund af fredningen også ulovligt at lade træerne stå.

Men ville Fredningsnævnet engang i 1960-erne, hvor Kirkeskoven opstod, have givet lov til at plante skov? Formentlig ikke, da det strider mod fredningens formål. Derfor er det også usandsynligt, at nævnet vil give dispensation.

”Det forhold, at skoven har ligget på stedet i omkring 70 år, og skoven har en rekreativ betydning for området, findes ikke at kunne føre til et andet resultat”, skriver nævnet. Men det indgår i Fredningsnævnets vurdering, at der sagtens kan skabes et ny rekreativt areal med stier og beplantning, bare det ikke er så højt, at man ikke kan se kirken.

Fredningsnævnet beder nu menighedsrådet om en udtalelse:

- Vi skal gå i tænkeboks for at se, om skoven kan beskæres for at komme ned i niveau, eller om den skal fjernes. Vi vil tage bestik af situation og drøfte det ved førstkommende lejlighed. Ind til da har vi ikke yderligere kommentarer, siger formanden for menighedsrådet, Marianne Tychsen.

Næste møde i menighedsrådet finder sted 26. maj.

Kirkeskoven

Skoven ligger mellem Brovej nord for Broager og mindehøjen med sten for 190 faldne i første verdenskrig vest for Broager Kirke.

På et menighedsmøde 6. november 2019 gav mange fremmødte udtryk for, at de gerne vil beholde skoven, dels til rekreative formål, dels som værn mod støj fra landevejen mellem Egernsund og Dybbøl.

Skoven bliver især brugt af løbere og hundeluftere, og mange i Broager vil være kede af at miste den. Arkivfoto: Claus Thorsted
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce