Annonce
Ugeavisen Sønderborg

Skyttekredsen har ramt skiven i 100 år

Klubhuset stod færdigt til indvielse den 11. august 1984.  Jimmy Illner er formand for en bestyrelse med lutter nye medlemmer. Foto: Kim Holm
Sønderborg Skyttekreds har i sin nuværende form eksisteret i 100 år. Og bestyrelsen kan glæde sig over stor opbakning og mange nye medlemmer.

Sønderborg: Den 6. april 1921 mødtes en forsamling af skytter på Hotel Sønderborghus. De var mødt op for at stifte Sønderborg Skyttekreds.

Det var i bund og grund en genoprettelse af den tidligere skytteforening "Skytteforeningen for Als, Sundeved og Aabenraa Amt".

Vi er nu nået til den 6. april 2021, og Sønderborg Skyttekreds lever i bedste velgående med eget klubhus og ti 50 meter elektroniske skydebaner. Der er i omegnen af 216 medlemmer - 65 børne- og ungdomsskytter, 63 voksne skytter og 88 senior-skytter.

- Vi er rigtig godt kørende med en stor ungdomsafdeling, der henter mange placeringer ude ved stævnerne, understreger formand Jimmy Illner.


Vi er rigtig godt kørende med en stor ungdomsafdeling, der henter mange placeringer ude ved stævnerne.

Jimmy Illner, formand for Sønderborg Skyttekreds


Formand Jimmy Illner fortæller, at Sønderborg Skyttekreds har lagt strategien for sikring af de næste 100 år. Og der er ikke noget at tage fejl af, når Sønderborg Skyttekreds lægger op til, at det skal være den synlige skyttekreds.

Annonce

Foreningsmiljø

Det skal nemlig være et foreningsmiljø i verdensklasse for alle i alle aldre, der ønsker at deltage i skydesporten og med en rød tråd i alle de ting skyttekredsen laver. Og det hele er skåret ud i pap med en strategiplan på 12 sider.

Skytteforeningen før Sønderborg Skyttekreds var stiftet den 15. december 1862 på Sønderborg rådhus med borgmester, justitsråd Hilmar Finsen som formand - han var borgmester i Sønderborg fra 1851 til 1864. Baggrund for dannelsen var af den første skytteforening var de tanker, som kaptajn af artilleriet, H. P. B. Mømster, lagde op til i 1861. Disse tanker gik ud på at uddanne unge mænd til at blive gode skytter, så de i givet fald kunne stilles til rådighed for hæren.

Sønderborg Skyttekreds har gennem de 100 år oplevet mangt og meget. I 1925 optog man en ny skydeform på programmet - nemlig salonskydningen hvilket var en indendørs skydning med 5,6 mm geværer. Det foregik på Hotel Bellevue - tidligere Strandpavillonen ud for badeanstalten. Den benyttede afstand var "ca. 12 m".

Annonce

Skydebaner på stadion

Det første virkelige store skyttestævne fandt sted i 1928. Det foregik på Ladegårdens marker ud mod Sønderskoven. I 1936 blev Sønderborg Stadion indviet, og trods modstand blev der oprettet 15 meter skydebaner under omklædningsrummene. Det var otte baner og dengang noget af det mest moderne, man kunne tænke sig.

Sønderborg Skyttekreds har også skudt på de gamle skydebaner ved den såkaldte skydestrand i nærheden af Idrætshøjskolen. Sidste skydning på de gamle militære baner var den 22. oktober 1966. De militære skydebaner blev flyttet til Kær Vestermark, og efteråret 1971 kunne skyttekredsen præsentere skivebelysning på både 50 og 200 meter banerne.

Skyttekredsen fik i september 1970 et nyt klublokale på Bygegård og nye tanker mundede ud, at bygge et klubhus med 50 meter baner. Det hele stod klar til indvielse den 11. august 1984.

Annonce

Lukning af kasernen

Sønderborg Kaserne lukkede permanent den 4. april 2014 og blev flyttet til Varde. Den 3. september samme år besluttede byrådet i Sønderborg at overtage kasernen med henblik på et midlertidigt asylcenter.

Kommunen overtog også øvelsesbanerne, langdistance skydebanerne og pistolbanerne på Kær Vestermark. Siden er dele af kasernen blevet hotel, og de store røde bygninger er "foreningernes  hus".

Langdistance skydebanerne og pistolbanerne er overgået til SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, der styres af foreningerne Sønderborg Skyttekreds, Sønderborg Jagtforening og Borgerforeningen.

Jubilæet markeres på et senere tidspunkt, når coronaen er overstået.

Sønderborg Skyttekreds

Den 6. april 1921 samledes 16 mand på Hotel Sønderborghus for at drøfte muligheden for en genoprettelse af Sønderborg Skyttekreds.

Ved mødet blev der straks indmeldt 16 medlemmer, og der blev valgt en bestyrelse på fem medlemmer, der skulle arbejde videre med sagen og indkalde til den første generalforsamling. Det var den 11. maj 1921 på Hotel Rondel, Sønderbro 1. Det kom senere til at hedde Slotshotellet og blev nedbrudt i 1938.

Den første bestyrelse i 1921 var:

Formand: Bankdirektør P. Jacobsen

Næstformand: Urmager Søren H. Wiuf

Sekretær og kasserer: Oversergent P. Almar

Materialeforvalter: Oversergent S. Guldspang

Bestyrelsesmedlem: Repræsentant V. Tornøe

Suppleant: Postassistent E. M. Jensen

Suppleant: Forretningsfører V. Johansen

Bestyrelsen ser sådan ud i 2021:

Formand: Jimmy Illner

Næstformand: Jakob Dyring Lund

Kasserer: Oliver Illner

Bestyrelsesmedlem: Hans Lind Hansen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Ekmann Ludvigsen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Jensen Fangel

Bestyrelsesmedlem:  Wencke Illner

Kurt J. Brommann er den formand, som har siddet længst i Sønderborg Skyttekreds. Han var formand i 21 år fra 1966-1987. Han har fået en lang række hæderstegn og blev udnævnt til æresmedlem i 1988. Hans hustru Tove Brommann fik SI Skyttegruppens hæderstegn i 1994.

Sønderborg Skyttekreds har ti elektroniske skydebaner, der er tilknyttet klubhuset på Kær Vestermark. Foto: Kim Holm
Sønderborg Skyttekreds har gennem årene hentet et utal af pokaler ved store og små skydestævner. Foto: Kim Holm
I forhold til tidligere tiders skivetræk er skyttekredsens 50 meter baner i dag elektroniske. Det vil sige, at en skærm ved skyttens standplads viser resultatet i samme sekund, der er skudt. Foto: Kim Holm
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce