Annonce
Klumme

Et historisk tilbageblik på Sydhavnens gadenavne: Møllen, der gik i brand

De gamle fotos af Stubmøllens brand viser, at det i hvert fald ikke var mørk nat, da møllen gik op i flammer - for der er solskin og skygger. Men folk, der stimlede sammen, var festklædt, og det passer fint med, at det har været Sankt Hans, og at solen går sent ned ved midsommertid. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Mange gadenavne i Sydhavnen har en historisk oprindelse. I den kommende tid fortæller lokalhistorikeren Paul-Erik Lind om dem i Kgs. Enghave/Valby Bladet. Tilsammen danner fortællingerne et historisk overblik over Sydhavnens historie. Denne klumme vil give et tilbageblik på Stubmøllevej.

Stubmøllevej er opkaldt efter den mølle, der lå der, hvor hjørnet af Haydnsvej ligger i dag. Stubmøllevej var dengang stadig en del af Enghavevej og fik først sit nuværende navn i 1933.

Møllen kom inde fra Københavns vold, nærmere bestemt fra Gyldenløves Bastion, hvor den havde stået højt hævet over terrænet og fik god vind. Dengang hed den Sankt Lucie Mølle, og den stammede oprindeligt helt tilbage fra 1669, men var blevet fornyet flere gange i tidens løb. Resterne af Gyldenløves Bastion ligger i dag i Tivoli bag ved ’Rasmus Klump’. Da Københavns vold blev sløjfet i 1886, blev møllen flyttet til Kgs. Enghave, og der stod den i 28 år.

Stubmøllen i 1909 uden vinger. Villaen i baggrunden lå på Stubmøllevej 21. Foto: Det Kongelige Bibliotek

’Stubmølle’ betyder, at det var en særlig type mølle, som stod på en lodret akse, en stub, så hele møllehuset kunne drejes op mod vinden.

Da nogen flyttede møllen ud til Kgs. Enghave, var her allerede flere virksomheder, blandt andet Frederiksholms Teglværk, Fritz Bush’s fyrværkeriværksted, der var gartnerier og lystgårde, Karens Minde var opført som 'Asyl for Aandssvage', som det hed i tidens sprog, og der begyndte også at komme villaer.

Hvor længe møllen var i brug, og hvem der ejede den, vides ikke, men på fotos fra 1909 mangler den vingerne, måske fordi de skulle udskiftes, for på senere fotos har den igen vinger.

Stubmøllevej i 1943. Foto: Københavns Stadsarkiv

Efter 28 år på Stubmøllevej var det imidlertid slut med den gamle Lucie mølle. En samtidig kilde beretter, at '… den henstod ubenyttet og forfalden, indtil den Sankt Hans Nat Aar 1914, af egnens Bøller (Rakket) i Kaadhed blev afbrændt som et mægtigt Sankt Hans Blus.'

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce