Annonce
Debat

Høringsmaterialet om Stejlepladsen går uden om sydhavnerne

Fiskerihavnen ved Stejlepladsen. Foto: Kgs. Enghave Lokaludvalg
Annonce

Læserbrev: 21. oktober var der høringsfrist for lokalplanforslag, VVM-rapport og kommuneplantillæg for den kommende bebyggelse af Stejlepladsen. Kgs. Enghave Lokaludvalg har selvfølgelig nærlæst høringsmaterialet og indsendt vores høringssvar.

Et stort flertal i Kongens Enghave lokaludvalg er imod at bygge på Stejlepladsen og Fiskerhavnen, og det er også den tilbagemelding vi har fået, når vi har spurgt Sydhavnens borgere, hvad de synes. I vores høringssvar nævner vi derfor en række argumenter for, hvorfor byggeri på Stejlepladsen ikke er til gavn for Sydhavnen, og at man i processen risikerer at give køb på både et vigtigt natur- og kulturområde.

Men lige så vigtigt er vores skepsis over for det fremlagte høringsmateriale, hvor vi mener konklusionerne næsten konsekvent falder ud til By og Havns og lokalplansforslagets fordel. Dermed er det ikke et reelt og objektivt billede, der bliver sendt i høring, og de berørte borgere og andre interessenter fratages deres mulighed for at komme med indsigelser imod det reelle projekt.

Under vores gennemgang af høringsmaterialet, har vi noteret os en række faktuelle uoverensstemmelser, som vi mener påvirker resultat af den samlede høring på en uhensigtsmæssig måde. Herunder vil vi gerne nævne følgende eksempler:

1) Vi mener, vi har brug for mere bynatur, ikke mindre. I lokalplansforslaget erstattes det grønne område, som Stejlepladsen udgør, af et nyt grønt rekreativt område ved Fiskerhavnen, hvormed miljøpåvirkningen anses for ikke væsentlig påvirkning. Lokaludvalget mener ikke, at den langt større Stejleplads kan ses som erstattet af et lille delområde samt de af natur små private områder inde i bebyggelsen.

2) I høringsmaterialet argumenteres for, at Stejlepladsen ikke er beskyttet natur. I og med at området blev af-fredet i 2019 er det selvfølgelig rigtigt. Men af-fredning skete efter vores vurdering efter en yderst tvivlsom proces uden, at der blev indhentet vurdering fra Fredningsmyndighederne.


Dermed er det ikke et reelt og objektivt billede, der bliver sendt i høring, og de berørte borgere og andre interessenter fratages deres mulighed for at komme med indsigelser imod det reelle projekt.


3) I miljøkonsekvensvurderingen skal byggeprojektets påvirkning af kulturmiljøet vurderes for det færdige byggeri. Ifølge Naturstyrelsen er et kulturmiljø et område, der er ”mærket af menneskelig aktivitet og som har en fortællekraft, der gør miljøet særligt interessant” Det mener vi i høj grad er gældende ved Fiskerhavnen. I en kommunal rapport om København som havneby beskrives at ”selvbyggeri i Fiskerhavnen har bærende bevaringsværdi”. Derfor undrer det os, at man i miljørapporten kommer med følgende konklusion: “Den samlede påvirkning på kulturhistoriske interesser vurderes ikke at være væsentlig”. Lokalplanen, og den dertilhørende miljørapport, tager hverken højde for kommunens egen eller Naturstyrelsens forståelse for særlige kulturmiljøer.

4) I en del af høringsmaterialet (Byudvikling af Stejlepladsen) står der om vibrationer ved anlægsfasen og deres betydning for det omkringliggende: ”ingen/ubetydelig/ikke relevant”. Dette er direkte i modstrid med, hvad der konkluderes i Miljørapporten, som også er den del af høringsmaterialet. Her står: ”Erfaringsmæssigt er der risiko for bygningsskader på bygninger indenfor minimumsafstanden i forbindelse med anlægsaktiviteter som genererer vibrationer. Der stilles derfor krav om vibrationsovervågning af de berørte bygninger inden for minimumsafstande”. Vi undrer os over, at man i samme høring kan komme med to så modstridende konklusioner på et område, der kan få stor betydning for de påvirkede naboer.

Som tidligere nævnt anser vi det for problematisk, når en høring baseres på rapporter og konklusioner, der ikke er neutrale i deres resultater. Vores formand for lokaludvalgets Bymiljøudvalg Ann Vikkelsø udtrykker lokaludvalgets bekymring således: ”Hvis offentlige høringer ikke bygger på neutrale observationer, mister de deres relevans i en demokratisk struktur, hvor offentlige høringer blandt andet skal sikre, at alle kan få deres stemme hørt.”

/Kgs. Enghave Lokaludvalg

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
LEDER

Lad ikke vores butikker dø: Køb dine julegaver lokalt

Debat

Alkoholforbud er en god nyhed for Sydhavnen

Annonce