Annonce
Natur

Lokaludvalg i opråb: Stort anlægsarbejde kan skade isfuglen

Isfuglen holder til i området omkring Sydhavnstippen. Foto: Jens Mouvielle
Kgs. Enghave Lokaludvalg frygter at det store anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af Valby Skybrudstunnel kan skade dyrelivet på Tippen, hvor bl.a. den sjældne isfugl lever.

Den. 24. januar var der høringsfrist på høringen om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med HOFORs skybrudsprojekt Valby Skybrudstunnel.

I den forbindelse indsendte Kgs. Enghave Lokaludvalg et høringssvar, hvor de bl.a. lagde vægt på, at man i den kommende VVM-redegørelse undersøger, hvordan projektet Valby Skybrudstunnel påvirker den lokale fauna og dyreliv.

- I VVM bør det undersøges, hvordan projektet påvirker dyrelivet, og i videst muligt omfang sikres, at det ikke kommer i karambolage med dyrelivet. Anlæg af Valby Skybrudstunnel skal ske med hensyn til dyrelivet, ligesom det skete ved anlæg af stranden i Valbyparken med anlægspauser i yngletiden, der hvor støj, støv og trafik ikke kan undgås, lyder det bl.a. i høringssvaret.

I forbindelse med høringsperioden blev der den 18. januar afholdt et borgermøde, hvor HOFOR bekendtgjorde, at de er bevidste om, at der findes padder, flagermus og isfugle på Tippen. Og at anlægsarbejdets indflydelse på deres habitat netop skal undersøges videre som en del af en kommende miljøkonsekvensrapport.

Derfor undrer det Kgs. Enghave Lokaludvalg, at man allerede nu går i gang med prøveboringer ved Tippen, når det endnu ikke er afklaret, i hvilket omfang boringerne influerer på naturen, dyrelivet og biodiversiteten i området.

Annonce

Opfordrer til at udskyde prøveboringerne

Som reaktion herpå har Kgs. Enghave Lokaludvalg netop skrevet et brev til HOFORs projektleder for Valby skybrudstunnel samt Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Her gør de rede for deres bekymring over HOFORSs måde at gribe sagen an på og opfordrer til, at de udskyder deres prøveboringer, indtil den endelige VVM-redegøreske ligger klar.


Anlæg af Valby Skybrudstunnel skal ske med hensyn til dyrelivet, ligesom det skete ved anlæg af stranden i Valbyparken med anlægspauser i yngletiden, der hvor støj, støv og trafik ikke kan undgås.

Høringssvar fra Kgs. Enghave LokaludvalgKgs. Enghave Lokaludvalgs formand for Bymiljøudvalg, Ann Vikkelsø, udtaler følgende:

- Det ærgrer os, at man ikke afventer den endelige miljøkonsekvensrapport, inden man går i gang med borearbejdet i forbindelse med Valby Skybrudstunnel – særligt gældende i området omkring Tippen, hvor natur og dyreliv er følsomt, og ikke uden videre kan genskabes, hvis skaden først er sket, siger hun og fortsætter:

- Dertil er vi uforstående overfor, at man går i gang med prøveboringerne, når den kommende VVM-redegørelse bør afdække alternative placeringer for tunnelens forløb.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce