Annonce
Tørring Folkeblad

Fandt glemt VIP-indgang og kampesten under kalken

I et halvt år har Tørring Kirkes tårn været pakket ind i stillads. Nu nærmer indpakningen sig dog sin ende. Foto: Yilmaz Polat
Renoveringen af Tørring Kirke har ført et par overraskelser med sig. F.eks. er en tilmuret dør, som ingen vidste eksisterede, dukket op under kalken og kirketårnet har vist sig at være plaget af fugt.
Annonce

Tørring: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan kan man meget vel gå rundt og sige i Tørring Kirke, hvor kirkens tårn utilsigtet i nu et halvt år har været pakket ind i stillads og hvide presenninger.

I forbindelse med renoveringen af tårnet har man nemlig også renset kalken af den resterende kirke, og det har ført et par overraskelser med sig.

Under kalken øst for våbenhuset er der f.eks. dukket en tilmuret dør op, som ingen så vidt vides har vidst eksisterede.

- Vi ved det ikke, men tror, det har været en særlig indgang til familien fra Stougård. De har været med til at betale for kirkens opførelse i 1200-tallet, og vi ved, de har haft en særlig forhøjning at sidde på inde i kirken, lige på den anden side af døren, fortæller sognepræst Janus Faaborg om døren.

Afrensningen, der har været nødvendig pga. algeangreb, har desuden bragt de granitkvadre, som den oprindelige del af kirken er bygget på, frem i lyset.

- Granitkvadrene er blevet brugt til både sokkel og i øst-gavlen, og vi synes, de er så flotte, at vi har besluttet at undlade at kalke dem over, når resten af kirken inden længe skal kalkes igen, fortæller Janus Faaborg.

Det er godt, at vi får det gjort nu, for var der gået 10 år mere, var skaderne blevet meget værre.

Janus Faaborg, Sognepræst

Annonce

Fugtskadet tårn

Egentlig skulle renoveringen af Tørring Kirke, der gik i gang i det tidlige forår ikke have taget mere end et par uger, men da håndværkerne begyndte at arbejde med fugerne i kirkens tårn løb der vand ud af muren.

Det har siden vist sig, at tårnet er så fugtskadet, at det har været nødvendigt at udskifte en stor del af murværket, samt udskifte jernankerne, der er med til at sikre stabiliteten i tårnet. En udskiftning, der bl.a. har betydet, at der ikke har været ringet med kirkeklokken i Tørring de seneste uger. Indtil videre har renoveringen kostet 1,3 mio. kroner og endnu venter udskiftning af bærende træbjælker og muligvis ny afløbsløsnings på taget.

Sidstnævnte er i følge arkitekt Mia Rahbek Andersen fra Linjen Arkitekter i Horsens skyld i hele misæren.

- Taget er ret flot, men der er hverken tagrender eller nedløbsrør på. Det betyder, at vandet, hver gang det regner, løber direkte ned ad murene. Vi vidste godt, at muren var fugtskadet, da vi gik i gang, men det har vist sig at være langt værre end forventet, fortæller Mia Rahbek

Tørring Kirke

Tørring Kirke er formentlig opført omkring år 1200 og er blevet ombygget omkring år 1500. Her fik kirken hvælvinger, og skibet er forlænget nogle meter mod vest. Våbenhuset, der er opført i mursten, antages også at stamme fra den tid.

Noget senere er tårnet tilføjet, formentlig omkring 1600, idet de to årstal i smedejern på tårnet (1634 og 1794) må referere til tilbygninger eller reparationer.

I forbindelse med anlægget af privatbanen og Ny Tørrings grundlæggelse voksede indbyggertallet i sognet betragteligt. Så der føltes et behov for en udvidelse af kirken. Denne fandt sted i 1916, hvor skibets sydvæg blev gennembrudt og et sideskib med to gavle blev tilføjet.

I 1966 byggedes sakristiet og præsteværelset, også på kirkens sydside.

Kilde: Wikipedia

Ifølge fagfolk har der her, hvor graver Dorthe Møldrup peger, engang været en dør. En viden, der har været skjult under kirkekalk i hundrede af år. Foto: Yilmaz Polat
Kampestensgavlen på Tørring Kirke får lov til at blive stående ukalket, har menighedsrådet besluttet. Foto: Yilmaz Polat
Mange har spurgt ind til det langvarige arbejde på kirketårnet, men ifølge Janus Faaborg, har der været stor forståelse for de gener, det har medført. Foto: Yilmaz Polat
Samtidig med, at kirketårnet har været pakket ind i stillads, er kalken renset af den resterende kirke for at få bugt med algeangreb på murene. Foto: Yilmaz Polat
Sognepræst Janus Faaborg (th) har de sidste uger måtte undvære lyden af kirkeklokken til sine gudstjenester, da tårnet ikke har været stabilt nok til at det var sikkert at ringe med klokken. Foto: Yilmaz Polat
Det har været nødvendigt at udskifte murværket på de nederste etager af tårnet pga. fugtskader. Foto: Yilmaz Polat
Kirketårnet på Tørring Kirke gennemgår en omfattende renovering og har været pakket ind i stillads i næsten et halvt år. Foto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Tørring Folkeblad

Grundtvig for nydanskere

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tørring Folkeblad

Teater på sognegården

Tørring Folkeblad

BID bliver virtuelt

Annonce