Annonce
Tørring Folkeblad

Kirkegængere skal til stemmeurnerne: Knap halvdelen af menighedsrådsmedlemmerne skal udskiftes

Der er ikke tradition for kamp om pladserne, når menighedsrådene i Hedensted Provsti skal vælges, og det bliver næppe heller ikke tilfældet i år. Faktisk har to ud af fem menighedsrådsmedlemmer i gennemsnit valgt ikke at genopstille til rådet. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Hedensted: I Hedensted Provsti er der i alt 21 menighedsråd, der alle skal have valg 15. september.

Menighedsrådsvalget kommer til at foregå efter nye retningslinjer, idet medlemmer vælges direkte på en såkaldt valgforsamling, der minder om en generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen.

Kandidaterne til menighedsrådet noteres på en tavle, og selve valget foregår ved skriftlig afstemning, og de, som har fået flest stemmer, vil herefter være valgt ind.

Annonce

De nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, altså søndag 29. november.

Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for et sogn og samarbejder med folkekirkens medlemmer om at være en del af lokalsamfundet på en meningsfuld måde. Dets vigtigste opgaver er at:

Administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.

Administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.

Forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.

Medvirke ved ansættelse af præster i sognet.

Ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.

Deltage i valg af provstiudvalg og stiftsudvalg.

Deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Der er valg til menighedsrådet hver fjerde år, og som noget nyt foregår valget i år ved såkaldte valgforsamlinger.

Folkebladet har både før og efter sommerferien spurgt samtlige formænd i de 21 råd i Hedensted Provsti om, hvor mange af de nuværende medlemmer, der har i sinde at genopstille.

Vi har modtaget svar fra 17 af rådene, og gennemsnitlig ønsker 40 pct. af rådsmedlemmerne ikke at genopstille. I Hornborg, Aale-Linnerup og Vrigsted genopstiller hele rådet, mens der er udsigt til størst udskiftning i Uldum-Langskov, hvor kun to ud af 10 medlemmer genopstiller.

Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen 15. september, skal der afholdes en ekstraordinær valgforsamling tirsdag 6. oktober.

Se situationen i dit sogn her:

1 Tørring -Uldum

Sindbjerg: Seks medlemmer i rådet, tre ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Allan Kristensen.

Hvirring: Seks medlemmer i rådet, tre ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Michael Sommer Poulsen.

Tørring-Hammer: Ni medlemmer, heraf én repræsentant for Hammer Sogn. Syv medlemmer ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Marianne Rasmussen.

Hornborg: Fem medlemmer. Alle ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Christian Høg.

Aale-Linnerup: Syv medlemmer, heraf tre repræsentanter for Linnerup Sogn og fire fra Aale. Alle ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Per Heller.

Uldum: 10 medlemmer, heraf fem fra Uldum og fem fra Langskov. To ønsker at genopstille, oplyser formand Niels Højsgaard.

2 Gl. Hedensted Kommune

Korning: Fem medlemmer. Tre ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Arne Christensen.

Ølsted: Seks medlemmer, tre ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Henning Gregersen.

Løsning: Otte medlemmer. Fem ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Svend Erik Pedersen.

Øster Snede: Tre ud af seks medlemmer genopstiller, oplyser formand Verner Rud Nielsen.

Hedensted-Store Dalby: Fem ud af 11 medlemmer genopstiller ikke, oplyser Niels Hørlyck, formand for valgudvalget.

Ørum-Daugård-Urlev har ikke svaret.

3 Juelsminde-halvøen

Barrit: Seks medlemmer, fire ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Flemming Kent Nørtoft Thomsen.

Stouby-Hornum: Syv medlemmer, fire ønsker for nuværende at genopstille, oplyser formand Laurids Madsen.

Klejs: To ud af i alt fem medlemmer har valgt ikke at genopstille, oplyser formand Morten Mylund Pedersen.

Nebsager-Bjerre-Stenderup: Tre ud af otte medlemmer genopstiller ikke, oplyser formand Sonja Hill Christiansen.

As-Klakring-Juelsminde: 11 medlemmer. Fire ønsker for nuværende at genopstille, to er ikke afklaret om, hvad de vil, mens fem medlemmer ikke ønsker at genopstille, oplyser formand Søren Kallestrup

Vrigsted: Alle fem medlemmer genopstiller, oplyser menighedsrådsformand Lars Poulsen

Glud: Fem ud af seks medlemmer genopstiller, oplyser næstformand Henrik Nielsen

Hjarnø og Rårup-Skjold menighedsråd har ikke svaret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted/Juelsminde Avis

Replik: Det er en myte, som politiske modstandere vil pådutte Nye Borgerlige, at vi ønsker at fjerne ydelserne fra de ældre

Tørring Folkeblad

Lån bøger i brugsen

Tørring Folkeblad

Ugens Politirapport uge 24

Tørring Folkeblad

Åbent køkken

Annonce