Annonce
Tørring Folkeblad

Kirkerne i kommunen er blevet små kulturhuse

Provst Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen ser positivt på, at folkekirkerne har udviklet sig til små kulturhuse, om end hun synes at forkyndelse af evangeliet stadig er folkekirkens primære opgave. Foto: Michael Svenningsen
Den igangværende udvidelse af kirkecentret i Hedensted er udtryk for en ny trend indenfor den danske folkekirke. Over hele landet bygger folkekirken nemlig nye kirker og kirkerum, som skal være moderne og have en bredere kulturfunktion og en bredere appel – blandt andet for også at tiltrække de kirkefremmede.
Annonce

Tørring: Vi kender alle sammen den klassiske, hvidkalkede middelalderkirke med et tårn, der rager højt op i himlen. Sådan ser de nye kirker og kirkerum ikke ud. Her leges med nye former og materialer og med lyse, enkle rum, som ikke umiddelbart får en til at tænke på altergang og salmesang.

Således også i Hedensted, hvor kirkecentret på Kirkevej 15 i øjeblikket er under udvidelse. Der er tale om en investering på ni millioner kroner, og de nye kvadratmeter under tag indrettes fleksibelt, således at fire lokaler kan slås sammen til ét stort lokale. Dermed er der ikke kun taget højde for den konfirmandundervisning, som er den primære årsag til udvidelsen, men også til kulturarrangementer i bred forstand, såsom foredragsaftener, salmesang for demente og aftener for enlige med videre.

Blandt andet inviterede kirken på frokost i kirkecentret i forbindelse med koncerten med vokalgruppen Nordlyd i Hedensted Kirke 29. september. Det er en udvikling, som flere samfundsdebattører bifalder. I Kristeligt Dagblad har kunsthistoriker Line Marschner, der har lavet en phd om moderne kirkearkitektur, blandt andet udtalt følgende om emnet i artiklen ”Fra tomme kirker til fyldte kulturhuse”:

- De nye kirkebygninger afspejler en moderne forståelse af det guddommelige i erkendelse af, at kirken i dag er fremmed for mange. Nogle vil mene, at det er et knæfald for Holger Fællessanger at gøre kirkerne til kulturhuse, men i dag har mange svært ved at se, hvad et aflangt rum med bænke har med deres liv at gøre, siger hun, og fortsætter:

- Derfor er det fornuftigt af folkekirken at åbne op for nye former for åndelighed. I middelalderens katedraler kan man føle sig mikroskopisk lille overfor noget kolossalt stort. De moderne kirkers arkitektoniske udtryk får os måske i lidt højere grad til at fornemme det guddommelige som noget, der også er i os selv og tættere på vores hverdag, slutter hun.

Kirkelivs-puljen

Provstiudvalget i Hedensted Provsti har lavet en kirkelivspulje, der blev oprettet i 2017 med henblik på at fremme nye tiltag i de enkelte sogne og på tværs af sognene.

Tiltag, der afprøver nye muligheder og tiltag, der rækker fremad og har en udstrækning i tid, vil blive foretrukket.

Der kan også søges til enkeltarrangementer med en kirkelig profil og veldefineret formål for så vidt det ikke er arrangementer, der i forvejen dækkes af kirkens/sognets budget.

Kirkelivspuljen kan søges af såvel samlede menighedsråd som provstiets præster.

Puljen kan søges hele året, og er på cirka 250.000 kroner pr. år. Hvis der er et restbeløb ved årets udgang, hvilket der typisk er, så overføres beløbet til det næstfølgende års pulje.

Kilde: Hedensted Provsti

Annonce

Provst: Fin udvikling

Provsten i Hedensted Provsti, Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, glæder sig over udviklingen, om end hun er meget klar i spyttet omkring, hvad der er folkekirkens hovedopgave.

- Det er ubetinget at forkynde evangeliet, men det ene udelukker jo ikke det andet. Når der nu findes noget så smukt som sang og musik, så skal vi da udnytte, at vi har nogle kirkerum, der kan bruges til koncerter. Og det uanset om der er et religiøst indhold i koncerten eller ej, siger hun, og fortsætter:

- Jeg synes det er en fin udvikling, og vi kan da godt være lidt stolte over, at folkekirken favner så bredt, at man roligt kan kalde den for Danmarks største kulturinstitution. Det er ikke småting der bliver gennemført af foredrag og koncerter rundt omkring i de danske folkekirker, siger Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, der har 15 års erfaring som provst i Hedensted Provsti, der dækker hele Hedensted Kommune.

Annonce

Vil ikke tage æren for det

Når det er sagt, så vil hun dog ikke tage ret meget af æren for, at der også afvikles rigtig mange kulturarrangementer i sognene i Hedensted Kommune.

- Det hænger sammen med, at der er en høj grad af selvbestemmelse ude i sognene. I provstiudvalget står vi for den kirkelige ligning, og fordeler herefter budgetrammerne til de enkelte sogne. Hvor meget man vil bruge på koncerter og foredrag af disse penge er helt op til sognene selv, siger provsten, der dog sammen med resten af provstiudvalget har lidt indflydelse på, hvad der sker i sognene via kirkelivspuljen blandt andet.

Provstiudvalget i Hedensted Provsti har nemlig oprettet en kirkelivspulje med henblik på at fremme nye tiltag ude i de enkelte sogne.

- Her kan man via ansøgning få tildelt et beløb til et givent arrangement. Vi har endnu ikke modtaget ansøgninger, som jeg vil kalde useriøse, men er da bevidst om, at noget sådant vil kunne forekomme. Indtil nu har vi kun givet afslag til gentagelser, siger provsten og nævner i flæng tiltag, der har nydt støtte fra puljen:

- Der er blevet hyret en musikpædagog til at stå for demens-salmesangen. Der er blevet etableret en orgelskole for børn, ligesom vores skoletjeneste Hedensted Skole-Kirke har fået penge til et B. S. Ingemann-projekt. Gospel-sangerne i Ølsted har fået penge til et musikanlæg og så har der blandt andet også været sat penge af til gudstjenesteudvikling, siger Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen.

Der efterlyses fra tid til anden et regulært kulturhus i Hedensted Kommune. Sandheden er vel nok den, at kommunen i forvejen har 33 kulturhuse/kirker fordelt på 16 sogne – plus de dertilhørende sognegårde, hvor der bestemt også er gang i kulturlivet lokalt.

Hedensted Provsti

Hedensted Provsti dækker hele Hedensted Kommune. Her finder man hele 33 kirker fordelt på 16 sogne med hver sit menighedsråd.

Provstiudvalget fordeler ligningsmidlerne fra kirkeskatten til sognenes kirkekasser. Menighedsrådene bestemmer i vid udstrækning selv, hvordan disse ligningsmidler bruges i det enkelte sogn.

Ved siden af ligningsmidlerne er der forskellige puljer i provstiet, der sikrer ekstra midler, så gode idéer og tiltag kan realiseres hurtigt, hvad enten det handler om det kirkelige liv, energioptimering, byggeopgaver eller en regulering af kirkegårdene, så driften bliver mere effektiv, hvilket kan frigøre midler til eksempelvis kulturarrangementer.

Et menighedsråd kan bestå af mellem fem og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

85% af befolkningen i Hedensted Kommune er medlem af folkekirken, og det er således fra disse mange folkekirkemedlemmer, at provstiet henter sin økonomi.

Kilde: Hedensted Provsti

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tørring Folkeblad

Politirapporten uge 48

Tørring Folkeblad

Tørring-butikker øger åbningstiden: Blomsterhandel bliver døgnåben og sportsbutik tilbyder morgen- og aftenshopping

Annonce