Annonce
Tørring Folkeblad

Nytårshilsen fra borgmesteren

Borgmester Kasper Glyngø.
Borgmesteren glæder sig over stort hussalg, lav arbejdsløshed, et økonomisk løft til skoler og institutioner, men ser udfordringer i faldende børnetal, et stigende antal ældre og grøn omstilling.
Annonce

Hedensted: Kære borger i Hedensted Kommune.

2019 går på hæld, og lige om lidt tager vi hul på et nyt og spændende årti.

Halvvejs i min borgmesterperiode kan jeg med glæde konstatere, at rigtig meget i vores kommune går den rigtige vej.

Ingen steder i landet har man oplevet en så stor procentuel stigning i hussalget i forhold til sidste år som her i vores kommune. Med mere end 500 solgte boliger i årets første ti måneder er stigningen på hele 35 procent.

Og også salget af kommunale byggegrunde, der i slutningen af november rundede de 50, betyder, at vi i år sætter ny rekord.

Annonce

Udfordret på børnetallet

De gunstige konjunkturer, den lave rente og det faktum, at både grunde og boliger er billigere end i vores nabokommuner, bidrager til den positive udvikling, der betyder, at også børnefamilier vælger at flytte til vores kommune.

Det gør de ikke kun på grund af priserne, men også fordi vi i byrådet siden kommunalreformen i 2007 har prioriteret at holde liv i vores 21 folkeskoler. Nærheden til skoler, daginstitutioner men også dagligvarebutikker er afgørende for manges valg af bolig og dermed også for udviklingen af vores 31 stærke lokalsamfund.

Derfor glædede det mig også, at et enigt byråd i efteråret kunne indgå et budgetforlig, der giver et økonomisk løft til både skole- og institutionsområdet.

Men jeg er samtidig nødt til at sige, at vi på skoleområdet er udfordrede af et faldende børnetal. I årene 2020-2025 vil elevtallet i vores skoler ifølge prognoserne falde, og den udvikling kan vi ikke blot vende ryggen til, men er tvunget til at tænke anderledes kreativt, så vi stadig kan have undervisnings- og pasningstilbud i vores byer.

I modsætning til elevtallet i folkeskolerne, så bliver der stadig flere ældre i vores kommune, der har krav på den bedst mulige pleje. Derfor har byrådet besluttet at udvide antallet af plejehjemspladser. Først i Juelsminde og siden i Løsning ligesom der i Hedensted bliver bygget et helt nyt demensplejehjem.

Annonce

Klimaet på dagsordenen

2019 kom i høj grad til at stå i klimaets tegn. Ja, man kan vel roligt sige, at det i den grad blev ”stuerent” at være klimatosse.

Også i Hedensted Kommune tager vi klimaudfordringen meget alvorlig og arbejder med en lang række initiativer, der skal skubbe på den grønne omstilling. Til gavn for fjernevarmeforbrugerne udnytter vi solenergi og overskudsvarme fra en række lokale virksomheder. Vi anlægger klimaveje, hvor regnvand blandt andet bliver anvendt til opvarmning af en daginstitution. Vi har skabt iværksættermiljøet Compas, hvor en række produktionsiværksættere arbejder med cirkulær økonomi. Og vi har tænkt bæredygtige løsninger ind i det nye administrationshus, der skal huse blandt andet vores tekniske afdeling i Tørring.

Vi er på også vej med en affaldsplan, der sammen med en række andre tiltag skal være med til at gøre Hedensted Kommune til en foregangskommune på den grønne omstilling. Som led i det har vi nedsat et Klima- og Energiråd, der af byrådet har fået ansvaret for at udforme en klimaplan for kommunen baseret på FNs 17 verdensmål.

Arbejdsløsheden er stadig rekordlav, og i løbet af året er det lykkedes vores jobcenter, der af både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening er udpeget til et af landets allerbedste, at skaffe stadig flere borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i beskæftigelse med flex- eller deltidsjobs.

Også hos vores stadig flere produktions – og håndværksvirksomheder meldes der om travlhed, og 27 lokale virksomheder sikrede sig i 2019 titlen som gazellevirksomhed, som bevis på, at de er vækstet fire år i træk.

Jeg har brugt en stor del af min tid de første to år som borgmester til at komme rundt i vores kommune og snakke med borgere i alle aldre, virksomheder og institutioner. Og det har slået mig, hvor stort engagement og iderigdom, der bliver lagt i at skabe det gode liv for alle. Det fællesskab og den lyst og evne til at finde fælles løsninger til gavn for helheden, som jeg har mødt overalt, er det dna, som vores kommune lever af og som er afgørende for at lykkes med det, vi er allerbedst til; at løfte i flok.

Rigtig godt nytår til jer alle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce