Annonce
Tørring Folkeblad

Nyt torv til Tørring: Renovering kommer til at strække sig over halvandet år

De fleste Tørringborgere har sikkert bemærket, at der bliver gravet på begge sider af SuperBrugsen i lige nu. På Torvegade er kloakarbejdet lavet, og nu er der ved at blive lagt fjernvarmerør ned, mens Hedensted Spildevand er gået i gang på det første stykke af Jernbanegade ved Østergade. Foto: Michael Svenningsen
Først i efteråret 2022 vil et nyt torv i Tørring være fuldstændigt færdigt. Renoveringsarbejdet, der allerede er i gang, er planlagt, så der kan parkeres i området hele tiden. Desuden sættes arbejdet på pause under julehandlen.

Tørring: Borgerne i Tørring skal væbne sig med tålmodighed de kommende knap to år. Entreprenørmaskiner, vejarbejde og skiftende vejafspærringer vil nemlig være virkelighed i området omkring torvet helt frem til efteråret 2022.

Det fremgår af en netop offentliggjort tidsplan for både arbejdet under jorden med udskiftning af spildevandsledninger og fjernvarmerør samt arbejdet over jorden med at renovere byens centrale torv.

Tidsplanen er lavet i et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand, Tørring Kraftvarme, Udviklingsrådet i Tørring og Tørring Handelstandsforening.

Annonce


Torvet er Tørrings handelscentrum, og det er essentielt, at det til hver en tid er muligt at komme ind for handlende og parkere og komme i butikkerne omkring.

Fra pressemeddelelsen


Hovedlinjerne i planen er, at arbejdet med udskiftning af kloakledninger m.m. på Torvegade, Jernbanegade og Østergade, som allerede er i fuld gang, forsætter i maj og eventuelt også et par uger ind i juni.

I løbet af sommeren lægges parkeringsdelen af torvet om. Herefter er der ophold i arbejdet frem til marts 2022, hvor der skal laves kloakarbejde og lægges ny belægning på det stykke af Bredgade, der går forbi torvet. Samtidig anlægges selve opholdsarealet af torvet.

Det arbejde forventes færdigt til sommeren 2022. Herefter går der et par måneder, inden arbejdet kan endeligt afsluttes med plantning af træer og buske i oktober-november 2022.

Forlænger arbejdstiden

Oprindeligt var det planen, at renoveringen af torvet skulle have været næsten færdigt på nuværende tidspunkt. Tidsplanen er dog skredet af flere omgange. Blandt andet på grund af usikkerhed om, hvornår det sidste punkthus for enden af Østergade skulle bygges (det vides i øvrigt stadig ikke), og fordi det har vist sig, at arbejdet med at renovere kloakkerne er mere omfattende og tager længere tid, end man i første omgang troede.

- Men disse ledningsarbejder er vigtige at få lavet, før den planlagte renovering af torvet for alvor går i gang, så der ikke i mange år skal graves i det nye torv, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra kommunen, Hedensted Spildevand, udviklingsrådet og handelstandsforeningen.

Tidsplan for torverenovering

  • April-maj 2021: Udskiftning af fjernvarmerør (Torvegade - Tørring Kraftvarme), Renovering af kloak på Jernbanegade og Østergade (Hedensted Spildevand), Anlæg af 10 nye p-pladser på Torvegade mellem Bio-Hjørnet og EDC samt rydning af beplantning på torvet (Hedensted Kommune)
  • Juni-august 2021: Parkeringsarealet på torvet brydes op og anlægges efter planen for det nye torv (Hedensted Kommune) Imens kan der parkeres på det resterende torv samt ved Administrationshuset.
  • Efterår 2021: Fortov på sydsiden af Jernbanegade, ophævelse af ensretning på Torvegade og lukning af Østergade. Hvis det kan nåes inden julehandlen. (Hedensted Kommune)
  • Marts til juni 2022: Renovering af kloak og ny belægning på Bredgade fra Engvej forbi torvet, samt belægning scene m.m. på den del af torvet, der ikke skal være parkeringspladser.
  • Oktober til november 2022: Beplantning med træer og buske (Hedensted Kommune).

I planen er der også taget hensyn til, at det hele tiden skal være muligt at komme til og fra torvet i bil.

- Torvet er Tørrings handelscentrum, og det er essentielt, at det til hver en tid er muligt at komme ind for handlende og parkere og komme i butikkerne omkring. Corona-udfordringerne har ikke gjort dette mindre vigtigt, lyder det i pressemeddelelsen.

Annonce

Altid parkering

En betragtning, som formand for Tørring Handelstandsforening Henrik Hornemann deler. Han har bl.a. sikret sig, at der ikke vil blive arbejdet omkring torvet, når der er julehandel, og at arbejdet med at anlægge selve parkeringspladserne kommer til at foregå i sommerperioden, hvor der er mindre run på de lokale butikker.

- Vi håber meget, at parkeringspladserne bliver anlagt hen over sommeren, hvor villigheden til at gå lidt for at komme hen til sin butik nok også er større, end den er i en kold novemberregn. Samtidig har vi sikret os, at der f.eks. er anlagt ekstra parkeringspladser på Torvegade, når arbejdet på torvet går i gang, så der er flest muligt muligheder for at parkere i midtbyen, lyder det fra Henrik Hornemann.

Lige nu er en del af opholdsarealet på torvet inddraget til parkeringspladser. Disse pladser vil kunne bruges, når de øvrige parkeringspladser på torvet efter planen lægges om til sommer. Foto: Michael Svenningsen

- Men kunne det ikke også have været en mulighed at få overstået hele arbejdet på en gang, i stedet for at det strækker sig over så lang tid?

- Selvfølgelig havde vi gerne set, at torvet blev færdigt i år, men vi kunne også godt se, at tidsplanen ikke kunne holde. Det er nødvendigt, at man i hele perioden på den ene eller anden måde skal kunne komme ind med sin bil på torvet og parkere der, og at der er en bestemt mængde af parkeringspladser til rådighed på og omkring torvet.

- Den her tidsplan, tror vi på, er realistisk, også fordi der er indlagt nogle buffer-perioder, der kan gøres brug af, hvis arbejdet af den ene eller anden grund kommer til at skride, lyder det fra Henrik Hornemann.

Der er afsat 10 millioner kroner til renoveringen af torvet i Tørring. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal udføre selve torverenoveringen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tørring Folkeblad

Ugens politirapport uge 18

Tørring Folkeblad

Ugens politirapport uge 17

Annonce