Annonce
Læserbrev

Opfordring fra Konservative i Hedensted: Fremryk anlægsinvesteringer i endnu højere grad end udmeldt

Vi anbefaler igangsættelse af trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje og cykelstier. Nye faglokaler i Hornsyld. Færdiggørelse af renovering af genbrugsstationerne og mulighed for anlæg af ny genbrugsstation i Tørring-området. Derudover dige-investeringer i Juelsminde-området. Byprojekter, herunder baneunderføring. Nedrivningspulje og byforskønnelse.
Annonce

Læserbrev: Konservative anbefaler Hedensted Kommune at fremrykke anlægsinvesteringer i endnu højere grad end udmeldt. Det gælder trafiksikkerhed, asfaltarbejder og bygningsvedligeholdelse.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har 26. marts indgået en aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af Coved-19.

Som en del af aftalen sættes kommunerne fri af det aftalte anlægsloft for 2020.

Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år. Dermed kan beskæftigelsen understøttes her og nu.

Det fremgår af aftalen, at muligheden for fremrykning af projekter udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt, og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

Det har betydet store skolerenoveringer i København, og alle toiletter på skolerne i Frederiksberg kommune bliver renoveret.

I Horsens Kommune er der vedtaget fremrykkede anlæg i alt for 83,3 mio. kr.

I Hedensted Kommune er likviditeten presset og faldende siden april 2019 fra 190 millioner til nu blot 167 mio. kr. Det er 2500 kr. pr. indbygger, og den disponible likviditet udgør 118,7 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet anbefaler, at likviditeten som minimum udgør 2000-3000 kr. pr. indbygger.

For at manglende likviditet ikke skal blive en hindring for en forøget anlægsaktivitet er der nu mulighed for dispensation fra reglerne i lånebekendtgørelsen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Vi anbefaler igangsættelse af trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje og cykelstier. Nye faglokaler i Hornsyld. Færdiggørelse af renovering af genbrugsstationerne og mulighed for anlæg af ny genbrugsstation i Tørring-området.

Derudover dige-investeringer i Juelsminde-området. Byprojekter, herunder baneunderføring. Nedrivningspulje og byforskønnelse.

Dette for at sikre virksomheder og håndværksmestre samt udnyttelse af situationen til fulde at sikre en snarlig og hurtigere normalitet.

Søren Vanting. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce