Annonce
Tørring Folkeblad

Sådan skaffer man kommunale kroner til sit projekt

Hedensted Kommune har flere forskellige puljer, hvor man kan ansøge om penge til lokale udviklingsprojekter. Arkivfoto: Michael Bager
Et godt sted at starte, hvis man står og mangler penge til et udviklingsprojekt i sin landsby eller centerby, er at kigge i retning af de forskellige kommunale puljer, som er sat i verden for at skabe udvikling i landdistrikterne.
Annonce

Hedensted: Hedensted Kommune vil gerne understøtte livet på landet ved at yde støtte til landsbyprojekter efter nogle bestemte kriterier. Det er fra disse puljer, der samlet set løber op i henved to millioner kroner på årsbasis, at man kan være heldig at opnå støtte til sit landsby- eller centerbyprojekt. Her kan du få et totalt overblik over, hvilke puljer, der er tale om, og hvordan og på hvilke betingelser man kan søge.

1 Den lille pulje

I den lille landdistriktspulje kan man søge om støtte på op til 7500 kroner, mens man i den store kan søge om støtte på op til 25.000 kroner.

2 LUP-puljen

Man har som forening også mulighed for at søge puljemidler via Hedensted Kommunes LUP-pulje (Landsby Udviklings Puljen). Her i 2020 er der 616.690 kroner i puljen.

3 Kriterierne

For at komme i betragtning til de top puljer, skal projekterne opfylde et af følgende kriterier:

Attraktiv bosætning, fremme stedbundne kvaliteter og/eller tværgående samarbejder.

4 hedensted-land.dk

Alle ansøgninger skal sendes til landsbykoordinator Niels Top, som så videresender dem til Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune, hvor man behandler hver enkelt ansøgning. Kun ikke-kommercielle projekter har mulighed for at opnå støtte.

Ansøgningsskemaer og yderligere information kan hentes på hjemmesiden hedensted-land.dk.

5 Borgerbudget

Hedensted Kommune har siden 2013 af flere omgange via lokalrådene tildelt forskellige udvalgte byer en sum penge til lokale udviklingsprojekter - kaldet Borgerbudget. Noget der går på skift, og man er derfor nødt til at vente pænt på, at det bliver ens tur. Her hjælper en ansøgning således ikke noget.

Mellem 2015 og 2020 er der fordelt cirka 500.000 kroner om året til borgerbudgettering i samlet 28 lokalområder.

I 2020 har i alt fire byer og en enkelt ø fået tildelt midler, nemlig Tørring, Uldum, Hornsyld, Snaptun og Hjarnø. Tørring har som centerby fået 100.000 kroner, mens de resterende har fået 75.000 kroner.

Coronavirussen har forsinket processen med at finde ud af, hvad pengene skal bruges til ude i de respektive byer, men der arbejdes på sagen.

I løbet af efteråret vil det blive afgjort, hvilke fem byer, der får borgerbudgetteringsmidler i 2021.

6 Skal lave en slutrapport

Alle modtagere af midler fra landdistriktspuljerne skal ved projektafslutning lave en slutrapport, hvor man dokumenterer, hvad puljemidlerne er blevet brugt til. Hvis en sådan ikke indsendes til kommunen, kan pengene blive krævet tilbagebetalt.

7 LAG Odder-Hedensted

Som rosinen i pølseenden finder man LAG - den Lokale Aktions Gruppe. LAG Odder-Hedensted er et partnerskab bestående af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted kommuner. Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner. Her kan man således støtte kommercielle projekter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tørring Folkeblad

Booktalks på bibliotekerne

Annonce