Annonce
Læserbrev

Skal alle pengene bruges til særligt udpegede ønsker, eller skal der afsættes beløb til de enkelte turistområder?

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Det fælles Landdistriktsråd har haft stor succes med at give de enkelte landsbyer en pose penge, som man selv forvalter, og det er ikke usædvanligt at beløbet forøges tre-fire gange, når der suppleres med fondsmidler og frivilligt arbejde.
Annonce

Læserbrev: Som bekendt var der i Hedensted Kommunes budget afsat 1,5 mio. kr. til turistformål, og dette beløb blev brugt til det nye samarbejde i Kystlandet og til bemanding af turistkontoret i Juelsminde, men jeg kan nu forstå, at der politisk arbejdes på at få tilført flere midler til turistområdet.

Politisk er det besluttet, at turismen er opdelt i fire områder: Gudenåen, Hjarnø-Snaptun, Juelsminde og Stouby-Vejlefjord.

Alle områderne har hvert deres særkende og stort potentiale for turistudvikling.

Jeg repræsenterer Stouby-Vejlefjord, og vi har haft nogle orienteringsmøder med embedsmænd, men jeg har længe efterlyst en større inddragelse via møder med vore politikere, så vi får mulighed for at komme med vore synspunkter.

Vi har trods alt kommunens største campingplads og Hotel Vejlefjord samt mange seværdigheder og en rigtig flot natur.

De andre turistområder har også meget at byde på og er sikkert også interesseret i en mere direkte inddragelse.

Lokalrådet har blandt andet taget initiativ til at få skiltningen til Hotel Vejlefjord og Rosenvold Strand Camping opdateret med tidssvarende skilte ved Vejlevej, men kommunen ønskede ikke at betale for skiltning til disse to væsentlige turistmål, så turistaktørerne måtte selv betale.

Det fandt man ikke helt tilfredsstillende i vort turistområde.

Hvis der tilføres flere midler til turistområdet, kan man stille sig det spørgsmål: Skal alle pengene bruges til særligt udpegede ønsker, eller skal der afsættes beløb til de enkelte turistområder?

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Det fælles Landdistriktsråd har haft stor succes med at give de enkelte landsbyer en pose penge, som man selv forvalter, og det er ikke usædvanligt at beløbet forøges tre-fire gange, når der suppleres med fondsmidler og frivilligt arbejde.

I den forbindelse vil jeg foreslå, at en lignende ordning afprøves i de enkelte turistområder.

I turistsammenhæng arbejder vi fortsat på at få anlagt en anløbsbro ved Hotel Vejlefjord og få genoptaget fjordsejladsen til Vejle Havn og muligvis også til Juelsminde.

Ole Flemming Lyse. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce