Annonce
Trekantens Folkeblad

Afgørende beslutninger er taget: Nye plejehjemspladser/boliger på vej i Gauerslund

Dan Skjerning, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Annonce

Gauerslund: I forbindelse med byrådsmødet i Vejle Kommune i maj måned havde SF begæret en sag fra seniorudvalget til behandling med henblik på færdiggørelse af det nye "Plejehjem" i første kvartal af 2023 til erstatning for nedlagte pladser i Smidstrup og Atriumhaven.Der var reelt set tale om en opfølgning på tidligere sag, hvor SF, de Konservative og Radikale ønskede en fremrykning - Socialdemokratiet var dengang ikke helt afklaret, men blev det i løbet af efteråret 2017, og det kunne derfor konstateres, at der nu måtte være flertal efter kommunalvalget.Forslaget blev i Byrådet støttet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dan Arnløv fra de Konservative. En enkelt undlod at stemme, hvorimod såvel Venstre som Dansk Folkeparti stemte imod.I den forløbne uge er der i diverse udvalg i enighed truffet nogle afgørende beslutninger. Og det finder vi godt for den videre proces.Teknisk forvaltning har fået bemyndigelse til at udarbejde en etapeplan for området ved Gauerslund, herunder udarbejdelse af plangrundlaget for et plejehjem på arealerne mellem kirken og Skikballevej.Et enigt seniorudvalg har ligeledes sagt ja til, at processen omkring byggeri m.v. kan sættes i gang, der er sagt ja til den foreliggende tidsplan, og der er endvidere taget stilling til, at kommunen står som ejer af byggeriet efter de almindelige regler for almennyttige boliger.Konkret er beslutningen, at seniorudvalget godkender, at Vejle Kommune er selvstændig bygherre og administrator via kommunens eget boligselskab.Vi er meget tilfredse med, at mange ting nu er besluttet, så selve arbejdet med udformning m.v. kan gå i gang.Vi er sikre på, at der i den løbende proces sker inddragelse af relevante personer, herunder lokale, som kan bidrage med ideer og forslag til den endelige udformning.Byrådet har efter forslag fra SF og Socialdemokratiet ligeledes godkendt, at borgmesteren skal fremlægge forslag til, hvordan der kan etableres noget på området ved Smidstrup Plejehjem. Vi skulle helst ikke se et område stå ubenyttet hen og med 30-31 tomme lejligheder.Vi synes, der med de ovennævnte beslutninger er taget et godt skridt for området.Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke alle partier i Byrådet for de seneste beslutninger.Der skal også lyde tak til lokale borgere, som har været med til at sætte fokus på sagen, siden daværende seniorudvalgsformand Holger Gorm Petersen ikke havde meget tilovers for de kritiske ønsker fra området.

Vi kan i øvrigt oplyse, at der den 24. september 2018 afholdes et temamøde for særligt inviterede om byggeri af nyt plejecenter i Børkop. Det er seniorudvalget, der har inviteret til mødet for at indhente input fra interessenterne forud for byggeriet.

Morten Kristensen, byrådsmedlem for SF
Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce