Annonce
Trekantens Folkeblad

Børkopområdet gemmer på sjældne arter i naturen

Naturpleje kan ske på mane måder. Og det er sundt og i den friske luft. Privatfoto
På eng og overdrev langt fra alfarvej kan du være heldig at finde mindst to sjældne arter med sjove navne i Børkopområdet, nemlig Jensens vokshat og priklæbet gøgeurt.
Annonce

Børkop: Vokshatten er så sjælden, at Vejle Kommune har et særligt ansvar for at forhindre dens udryddelse. Der er også flere sjældne biller med det prosaiske navn møgbiller. De fleste af os kan nok bedst begejstres af en orkide, men når vi ser sjældne svampe og biller er det tegn på, at vi har et stykke natur i god tilstand.

Dette er ingen selvfølge, men skyldes en målrettet indsats fra naturforvaltningen. Det er et arbejde, hvor succesen hele tiden trues af eksploderende byudvikling og et landbrug, der dækker 58% af Vejle Kommunes samlede areal. Hede, eng og overdrev, der rummer vores vigtigste flora og fauna dækker til sammenligning kun 6,5 %.

Det er lige op over før vi mister en stor del af vores artsrigdom. Måske man derfor i den kommunale forvaltning arbejder efter det dramatiske ord ”Brandmandens lov”. Ligesom brandmanden starter redningsarbejdet med at redde de levende, sætter biologerne alt ind på at bevare den artsrige natur vi stadig har, og som stammer helt tilbage fra mere end 4000 år før vor tidsregning.

Når vi taler om naturplejede arealer, er det disse områder, hvor vi stadig har, eller håber vi har, en frøbank af sjældne oprindelige planter.

Vil du være med?

I Vejle kommune er der 1550 Ha overdrev. Heraf er ca. 600 kommunalt eller privat hegnede arealer, hvor der naturudvikles.

Målet er at alle overdrev og enge bliver naturudviklet og her kan både lodsejere, landmænd og borgere være med.

Vil du med i et høsletlaug eller en kogræsserforening - så kontakt Britta Edelberg på 26293865

Annonce

Uden pleje ingen artsrigdom

Bo Levesen er en af de kommunale medarbejdere, der i årevis har holdt øje med naturen i hele Vejle Kommune. Han fortæller:

- De sjældne arter er sjældne, fordi de kræver helt specielle forhold for at overleve. F.eks. er der nogle sommerfuglearter, der er specialiserede i at lægge æg på en bestemt planteart. Hvis plantearten ikke længere er til stede fordi den er kvalt i brændenælder og buskads, kan sommerfuglen ikke reproducere sig og så risikerer den at uddø.

Og han fortsætter:

- Vi har den udfordring, at der er masser af kvælstof i luften, så kvælstofafhængige planter som f.eks. brændenælder i dag også kan gro på de magre jorde. Derfor går vores naturpleje i høj grad ud på at holde bevoksningen nede og fjerne næringsstoffer.

Annonce

Naturpleje på enge og overdrev

Børkop Vandmølles høsletlaug slår hele sommeren hø på engen ved vandmøllen og river det sammen.

På den måde skaber de lys og fjerner næringsstoffer fra jorden. Ved Brejning og Lilholtgård er det græssende dyr der skaber lys og luft til de trængte planter. Når først planterne gror kommer insekterne, som igen er føde for fuglene og hele økosystemet er kickstartet.

At vi kan lave fødevareproduktion i form af kød samtidig med at vi laver naturpleje, gør naturplejekødet meget mere natur- og miljøvenligt end andet oksekød.

Rødrygget tornskade. Foto: Alex Sand Frich
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce