Annonce
Trekantens Folkeblad

Klimaplan for Vejle Kommune

Morten Kristensen. Arkivfoto: Mette Mørk
xxxxxx
Annonce

Morten Kristensen

Søndergade 49, 7080 Børkop

Medlem af Vejle Byråd for SF.

Byrådet har fået forelagt udkast til klimaplan 2020-2050 for Vejle Kommune.

Jeg har, som nævnt ovenfor fået forelagt udkast til klimaplanen på et temamøde i Byrådet og har også haft lejlighed til at gennemlæse det foreliggende udkast, som jeg vil beskrive lidt nedenfor.

Jeg vil med dette indlæg henlede borgernes opmærksomhed på planen, som efter min opfattelse ikke har været tilstrækkelig synligt for borgerne.

Jeg håber, der til klimaplanen kommer indspark fra borgerne, blandt andet fra lokalområdet herude.

Vejle Amts Folkeblad har omtalt planen, og der har været et møde på Vejle Bibliotek med bl.a. Steen Gade formand for klimaudvalget.

Her følger oplysninger om og hvordan du kan følge arbejdet og komme med bemærkninger.

Selve udkastet og arbejdet med klimaplanen kan følges på www.bylab.vejle.dk , hvor der også er mulighed for at hente baggrundsmaterialet, der ligger til grund for klimaplanen . På hjemmesiden er der også muligheder for, at du kan beskrive dine egne gode klimahandlinger og dermed give den gode inspiration videre til andre.

Udover ovenstående kan planen også findes på:

https://www.vejle.dk/media/33812/201002-udkast-klimaplan.pdf

Planen er ikke vedtaget endnu, men det forventes at ske på byrådsmøde i december måned 2020. Selve udkastet har som sådan ikke på nuværende tidspunkt været behandlet i de stående udvalg under byrådet, men der har været drøftelse om indspark til nogle af de rejste spørgsmål.

Klimaplanen indgå som en del ad DK 2020 og støttes bl.a. med midler fra RealDania og Concito, som vejleder i processen.

For mig at se indeholder planen mange gode målsætninger og forslag til hvordan vi når målene om en nettonul udledning af drivhusgasser inden 2050 og hvordan vi når delmålet på 70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990 niveauet. Disse mål kræver fælles indsats og den grønne omstilling skal gavne det grønne velfærdssamfund i fremtiden.

Udkastet til planen viser klart, at der skal reguleres på mange ting såvel store som små, men alt skulle gerne hjælpe til det samlede mål.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på de enkelte afsnit i planen, da det vil være ret omfattende at skrive på få linjer, men hensigten med min artikel er også primært at få jer borgere til at komme med bemærkninger og input.

I udkastet er det nævnt, at der er udarbejdet et granskningsnotat, der bl.a. beskriver det eksisterende datagrundlag. Jeg har dog fået oplyst, at det er under udarbejdelse, ligeledes fremgår det, at der på nuværende tidspunkt ikke ligger konkret om en klimakompenserende fond, der skal sikre skovrejsning.

Granskningsnotatet forventes af foreligge omkring 1. november , det omkring fonden er indtil videre tanker.

Så find oplysningerne på kommunens hjemmeside og kom med bidrag.

I er også velkommen til at skrive til mig på mail morkr@vejle.dk , hvis I gør dette så skriv om jeg må viderebringe jeres budskab, når vi skal drøfte tingene i bl.a. byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Annonce