Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt om Vejle - fortsat

En padelbane i Smidstrup har været oppe at vende i det kommunale regi. Arkivfoto: Jacob Schultz
I sidste uge skrev Morten Kristensen, der er medlem af byrådet for SF, Nyt om Vejle. Der var ikke plads til alle nyheder, men her følger de par punkter, som ikke var med i sidste uge.

Det blev et nej til Smidstrup- Skærup Lokalråd

På seneste møde i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati skulle udvalget behandle en ansøgning fra lokalrådet om tilskud fra udviklingspuljen til projektet "Padel for alle".

Lokalrådet ønsker i samarbejde med Smidstruphallen at etablere en padelbane, som skulle bruges af unge under 18 år, og ligeledes skal skolen kunne gøre brug af banen.

Der er tale om et projekt til 320.000 kr. Lokalrådet ville selv kunne stille med 96.000 kr. og ansøgningen lød derfor på 224.000 kr.

Ud fra sagen fremgår det, at der allerede under Smidstrup Idrætsforening etableres en padelbane.

I forbindelse med sagens behandling, som i øvrigt kan ses på kommunens hjemmeside, politik, dagsordner, og udvalget for Lokalsamfund m.v. sag 69, fremgår det af forvaltningens indstilling, "at udvalget ikke støtter projektet".

Udvalget fulgte denne indstilling med en tilføjelse "Forvaltningen tager kontakt til lokalrådet om ungeindsatsen og muligheder i området".

Annonce

Ekstern undersøgelse af seniorområdet

Jeg har tidligere omtalt, at der skulle foretages en intern undersøgelse af seniorområdet, herunder en analyse af tilfredsheden og kompetencer på Seniorområdet, samt en analyse af om organiseringen og kulturen på Seniorområdet. Sidstnævnte analyse er igangsat af økonomiudvalget, hvorimod tilfredshedsanalysen og kompetencen er igangsat af Seniorudvalget.

Analyserne, som tillige med et appendiks omkring deltaljeret spørgeskema bl.a., kan ses på kommunens hjemmeside under aktuelt den 26. maj 2021 "To nye analyser giver bud på, hvordan Senior kan højne kvaliteten".

Senest har Seniorudvalget primært behandlet analysen omkring tilfredsheden og kompetencerne, men da begge analyser hænger meget sammen har begge analyser indgået i den behandling Seniorudvalget på mødet den 9. juni under sag 58 har behandlet og taget stilling til.

Begge analyser har været en del omtalt i Vejle Amts Folkeblad og der har også i samme avis været en række læserbreve. Bl.a. har der også været en artikel med mig den 3. juni 2021 under overskriften SF, s nestor: Meget tyder på, at Vejle skraber bunden.

For dem, som har interesse for ældreområdet, kan jeg kun anbefale at læse eller scanne de to rapporter igennem.

Der er fra konsulentfirmaet BDO givet en række tilkendegivelser til såvel økonomi- som seniorudvalget. Der er både positive og kritiske bemærkninger. Der er også anvisninger på, hvad konsulentfirmaet mener, der skal arbejdes videre med på området.

Jeg skal ikke her remse alle anvisningerne op, men jeg vil dog godt fremhæve et par punkter. Dels bør det som kaldes ledelsesspænd minimeres, og en mere præcisering af decentrale leders rolle m.v., endvidere bør FagMED styrkes ved en mere decentralisering endvidere er det min opfattelse, at meget tyder på at der skal arbejdes på at fremme forståelsen mellem "systemet", borger – og pårørende for at fremme forståelsen, og samlet forbedre forholdene.

Endvidere er det også min vurdering, at meget tyder på, at der er behov for mere tid i det daglige arbejde for de borgere, som modtager hjælp og ydelser. Og i den forbindelse skal jeg ikke undlade at nævne, at Vejle Kommune i forhold til andre kommuner bruger færre midler pr. borger på området.

Seniorudvalget har ikke taget endelig stilling til anvisningerne fra konsulentfirmaet men et enigt seniorudvalg besluttede følgende ”

Udvalget har besluttet, at Direktøren på grundlag af undersøgelsen fra BDO kommer med forslag og løsningsmodeller som en samlet handlingsplan.

Jeg håber, der kommer nogle anvisninger som udvalget kan tage stilling til og som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.


Annonce

Mest læste

Annonce
Trekantens Folkeblad

I Flindts Fodspor: Få så de fødder op

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Der mangler cykelstier og sikre overgange

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Krigsbarnet der blev sendt tilbage

Trekantens Folkeblad

I Flindts Fodspor: Jeg kunne have været den nye Allan Simonsen - måske - nok ikke - men alligevel

Trekantens Folkeblad

Sol og muslinger trak folk til havnen: Mange blev havbonde for en stund

Trekantens Folkeblad

I Flindts Fodspor: Festen må vente

Mest læste

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Hvert sogn sit bibliotek

Trekantens Folkeblad

Nye tider på genbrugspladsen: Du skal sortere endnu mere

Trekantens Folkeblad

Sansehaven på Englystparken savner frivillige

Trekantens Folkeblad

Godt gang i både sankthansbål og friskoleopstart

Trekantens Folkeblad

I Flindts Fodspor: Vi elsker antihelten

Trekantens Folkeblad

Nyt om Vejle - fortsat

Trekantens Folkeblad

På årets varmeste dag fik landsby en lille tysk strand

Trekantens Folkeblad

Hæder og smil: Gauerslund IF kom helskindet gennem corona-året

Trekantens Folkeblad

De mindste skal swinge sommeren ind

Trekantens Folkeblad

Opstartsmøde: Pendlerne vil samle sig

Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle - om Kellers Park, Lilholtvej med mere

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Trine, Fanden og Satan

Trekantens Folkeblad

Englystparken var atter fyldt med glæde og underholdning

Trekantens Folkeblad

I Flindts Fodspor: Jeg lader lærken synge

Trekantens Folkeblad

De skal konfirmeres 6. juni

Trekantens Folkeblad

Her kan du få en Heidi-behandling

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Ud i åen eller fjorden med det – men nu renset

Annonce