Annonce
forside

Ny bog om Ballum-projektet

Bevaringsfonden for Vesterende Ballum og Østerende Ballum har nu afsluttet Ballum-projektet.

Annonce

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal iværksatte bevaringsindsatsen i Ballum i 2009. Formålet har været at bevare og udvikle nogle af de både sårbare og væsentlige bygningsmæssige kvaliteter i Vestslesvig.

Når valget faldt på Ballum, skyldes det A.P. Møller-familiens store veneration for egnen. Familien stammer fra Rømø, men den allerførste bærer af familienavnet Mærsk kom fra Ballum.

Initiativet til Bevarings-fonden for Vesterende Ballum og Østerende Ballum blev taget af direktør Ove Hornby og arkitekt Ulla Lunn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondens nuværende direktør Henrik Tvarnø blev formand for Bevaringsfonden.

Arbejdet er foregået i samarbejde med Tønder Kommune, repræsenteret ved arkitekt Peter M. Hee. Konsulentarbejdet har været udført af arkitekt Steffen Søndergaard. Desuden har Bevaringsfondens bestyrelse bestået af tidligere overinspektør Inger Lauridsen og tidligere borgmester Hans L. Hansen, begge Tønder.

I forbindelse med afslutningen af projektet har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal udgivet bogen Ballum-projektet. Bogen udkom fredag d. 22. august.

Forordet er skrevet af Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, og bogen rummer en række artikler om Ballum og selve projektet.

Inger Lauridsen skriver om De mange Ballum´er, Steffen Søndergaard om Den traditionelle byggeskiks udviklingsforløb og om Ballum-projektets resultater, Ulla Lunn fortæller om Almenfondens engagement i projektet. Peter M. Hee skriver om den bevarende lokalplans formål og sammen med Steffen Søndergaard om den arkitektkonkurrence, der blev udskrevet af Den A.P. Møllerske Støttefond med det formål at få forslag til nye huse i et område som Ballum, både helårshuse og fritidshuse, tænkt som nytolkninger af egnstypiske træk og bygningselementer. Konkurrencen blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten v. Jens Thomas Arnfred.

Til sidst i bogen gør Ulla Lunn og Peter M. Hee status over resultaterne.
Landsbyen omfatter 75 ejendomme, der har kunnet søge om tilskud, bevaringsfonden har modtaget ansøgninger fra 54 ejendomme.
Tilskuddene har varieret fra 50% til 70% af håndværkerudgifterne. Bevaringsfonden har i alt bevilget 23 millioner kroner til projektet.

Bogen giver, bl.a. gennem en lang række før og nu- farve fotos, et levende indtryk af det gode resultat, der er kommet ud af at renovere, forbedre og til dels tilbageføre de mange bygninger i Ballum.

Annonce