Annonce
Ugeavisen Faaborg

Et kig i arkivet: Øster Hæsinges købmænd

Butikken på Øster Hæsingevej 36 omkring 1923. Fra venstre ses købmand Christensen, sønnen Carl og fru Hansine Christensen. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
I mere end 25 år havde Øster Hæsinge hele tre købmandsbutikker.
Annonce

Øster Hæsinge: I nutidige ører lyder det uforståeligt, at der i en landsby af Øster Hæsinges størrelse har kunnet eksistere hele tre købmandsbutikker samtidig gennem mere end 25 år. Købmandsbutikkerne har ligget på fire forskellige adresser, og her kommer en kort omtale af hver enkelt i kronologisk rækkefølge – startende med den ældste: Arreskovvej 2.

Den første købmand, der er omtalt i vort arkiv, er Peder Christian Lagoni. Han var søn af skolelæreren i Grønderup, og hans farbror var storkøbmand i Faaborg; det var ham med ”Lagonis Minde”. I 1860’erne boede Lagoni til leje hos hjulmand Peder Jørgensen, hvis hus lå, hvor haven til Søbjerggaard, Arreskovvej 2 i dag befinder sig. I 1871 overtog Peder Jørgensen forretningen.

Peder Jørgensen drev den videre de næste 11 år, men den 19. februar 1882 brændte huset. Et nyt blev bygget på Arreskovvej 1 – skråt overfor brandtomten.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.
Annonce

Købmand med ordet i sin magt

I 1884 overdrog Peder den nye forretning til svigersønnen Hans Pedersen. Hverken om ham eller de næste 3 ejere – Peder Henrik Pedersen, Westergaard Jørgensen og Harald Andersen – har vi oplysninger i arkivet, så vi hopper frem til 1937, hvor Holger Andersen overtog forretningen.

Med Holger Andersen og hustruen Karla som ejere fik forretningen sin storhedstid – navnlig i 1950’erne. Det var en blandet landhandel med benzinstander, kolonial, brændsel, flaskegas, isenkram og manufaktur. Der var flere kommisser og lærlinge, og man indførte vareture.

Holger Andersen havde ordet i sin magt, og da ingen anledning var for ubetydelig til at blive markeret med en lang tale, blev det tradition, at købmanden slog på glasset. Han sluttede altid sine taler med at udbringe et leve. Dette gav ham øgenavnet ”Holger Hurra”. Det fortælles, at han til en mindekomsammen i forsamlingshuset fik talt sig så varm, at han kom til at slutte med at udbringe et leve for den netop afdøde. Desværre kan ingen nulevende bekræfte historien.

I 1970’erne gik det tilbage for købmandsbutikken. DR lavede i 1976 en TV-udsendelse om forretningen, der nu kun var en skygge af sig selv, og året efter lukkede den for sidste gang.

Annonce

Vareture og ishus

I 1922/23 byggede Christen Christensen et hus på Øster Hæsingevej 36 med plads til både beboelse og en købmandsforretning.

Varesortimentet var alsidigt – om end kun til en vis grænse. Eksempelvis var brun sæbe det eneste rengøringsmiddel, købmand Christensen ville sælge i sin butik. Der var så småt ved at komme mere moderne vaskemidler på markedet, og disse blev hurtigt populære blandt husmødrene. Christensen tænkte på fiskene i Arreskov Sø og holdt stædigt på sit. Resultatet blev, at omsætningen faldt, og at Arreskov Sø de næste 60-70 år skummede lystigt som følge af den ”moderne sæbe”, husmødrene købte hos byens andre købmænd.

Forretningen blev solgt i 1935; først til J. Kaare, men allerede samme år rykkede Edvard Vedel Eriksen ind.

Med købmand Eriksen og hustruen (Ras)Mine kom der nye tider til forretningen. Man begyndte at køre vareture, og der blev opstillet et ishus foran forretningen!

I 1950 blev forretningen overtaget af Edmund Andreasen og hustruen Kirstine. Edmunds helbred var ikke godt, og de sidste år af deres ejertid måtte han overlade pasningen af forretningen til Kirstine. De solgte forretningen med udgangen af 1973.

Den 1. juni 1973 åbnede forretningen med Anette og Willy Jansen ved roret. De udvidede sortimentet til også at omfatte ugeblade samt mælk og pålæg. Tiderne var dog ikke med en nystartet landkøbmand. Efterhånden havde næsten alle fået egen bil, og afstanden til Faaborgs fristende supermarkeder var ikke stor.

Anette og Willy lukkede butikken den 31. oktober 1978, og den blev dermed Øster Hæsinges sidste købmandsforretning.

Glasbutikken på Øster Hæsingevej 48 var motiv på et postkort formentlig fra en gang i 1930’erne. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvilket helvede det må have været at pudse ruderne mellem de mange sprodser. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Annonce

Niels Peter Knækæg

Niels Peter Nielsen ernærede sig i en årrække ved bl.a. at handle med æg, hvilket havde skaffet ham navnet ”Niels Peter Knækæg”.

I 1927 fik Niels Peter næringsbrev som købmand, og han og hustruen Karen købte et hus ved kirken, i dag Øster Hæsingevej 48.

Huset blev udvidet med en firkantet tilbygning på arealet mellem selve huset og vejen. Butiksfacaden bestod af mange mindre sprossevinduer, der var årsag til forretningens øgenavn ”Glasbutikken”.

På grund af pladsmangel fravalgte man at sælge visse varetyper, så familiens eget forbrug af fx kolonialvarer måtte købes hos konkurrenten på Arreskovvej.

Efter Niels Peters død i 1949 forsøgte Karen at drive forretningen videre, men omkring 1953 var det slut.

Glasbutikken er for længst revet ned, men det oprindelige hus ligger der stadig.

Holger Andersen ved kaffemøllen, købmand 1937 – 1977 på Arreskovvej 1. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Amatørmaleri af huset på Arreskovvej 2, hvor først Lagoni, siden hjulmand Peder Jørgensen havde købmandsforretning indtil branden i 1882. Til venstre anes smedjen, der stadig ligger på Øster Hæsinges “torv” – “Smedehjørnet”. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Købmandsbutikken på Arreskovvej 1 fotograferet omkring 1920. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Christen Christensen, købmand 1923 – 1935 på Øster Hæsingevej 36. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Niels Peter Nielsen – i folkemunde Niels Peter Knækæg - købmand 1927 – 1949 på Øster Hæsingevej 48. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening.
Edmund Andreasen, købmand 1950 – 1973 på Øster Hæsingevej 36. Foto: Øster Hæsigne Lokalhistoriske Forening
Edvard V. Eriksen, købmand 1935 – 1950 på Øster Hæsingevej 36. Foto: Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce