Annonce
Ugeavisen Faaborg

Et kig i arkivet: Hospitalerne i Diernæs Sogn

Sådan så det ud i Diernæs i 1936. Arkivfoto
Hospitalerne var for landbosamfundets laveste sociale lag.
Annonce

Diernæs: I en fundats dateret 26. oktober 1786 meddelte baron Adam Christoffer von Holsten på Holstenshus Gods, at han har ladet indrette tre fattighuse (hospitaler), to i Diernæs og et i Katterød.

På den tid lå der i forvejen et ved Diernæs Kirke, som var fra 1706, så der i sognet var fire hospitaler, det sogn på Fyn, som havde flest.

Hospitalet fra 1706 ved Diernæs Kirke brændte ned i 1814 tillige med skole-og degneboligen. Senere blev der på stedet opført en skole, som fungerede til 1901. I dag står der en mindesten på kirkegården, hvor den lå.

Der havde gennem årene været mange ildebrande på fæstegårdene, hvor der var indrettet ”Huusværelser” til de fattige, så derfor havde Baroniet ”med stor bekostning” ladet opføre bekvemmelige og rummelige huse:

”Udi Diernisse by tvende nye grundmurede huse, opførte af kampestensmur, hvor udi 12 familier, hver for sig, bekvemmelig og magelig kan bo, eller 24 enkelte personer, to mænd og to fruentimmer tilsammen.

Et ditto hus af samme bygningsmåde udi Katterød by, ligeså til 8 familier eller 16 enkelte personer. Ved disse bygninger ere de fornødne kuber opførte til at bevare ildebrændsel udi og således at hvert værelse har sit, forsynet med døre, lås og lukke for.”

Desuden var der en lille plet jord, kålhauge, hvor de fattige kan plante kål og haveurter. Der blev også udbetalt penge til de trængende efter ”enhvers omstændigheder ”ved hvert års julefest.

Annonce

Blev privatbolig

Disse hospitaler/fattighuse fungerede helt op til 1940-45. I årene derefter var der en del diskussion om, hvad der skulle ske med bygningerne, der efterhånden var blevet noget forfaldne. I Kaleko havde man bygget et nyt alderdomshjem, som afløsning og sikkert mere tidssvarende.


Der blev også udbetalt penge til de trængende efter ”enhvers omstændigheder ”ved hvert års julefest.

Fra artiklen


De to hospitaler i Diernæs lå ret tæt sammen overfor kirken (Mosetoften) med en mindre bygning imellem. Det, der lå ovenfor, blev revet ned sidst i 1930'erne, men det andet står stadig som privatbolig, hvad det har gjort siden 1945.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

”Kammerherre, Lensbaron H.A. Berner Schilden-Holsten, Langesø og Stiftamtmand Jørgen Berner, Aalborg til Diernæs Sogneråd. Ingen Købesum.”

Denne korte udskrift fra Tinglysningsbogen i Faaborg i 1940 betyder en skelsættende begivenhed i et par ældre bygningers historie. De to nogenlunde ens udseende hospitaler i Diernæs og Katterød skifter ejermænd, og hvad skal der så ske? Her har ældre mennesker tilbragt deres ”livsaften” efter mange års arbejde og trofast tjeneste for Baroniet, men set med nutidens øjne var det ikke videre komfortabelt.

Annonce

Diernæs Hospital

Fyns Tidende omtaler i 1944, at sognerådet i Diernæs ikke er interesseret i at bevare det forfaldne hospital, at det står til nedrivning, men kan erhverves for nogle få tusinde kroner. Så i 1945 overtager malerinden Karen Hansen og hendes søster huset.

De navngiver huset ”Hannes Hus”, sikkert efter en tidligere beboer. I en del år bor en lokal kunstmaler, A.G. Hansen til leje, og han maler efter Karen Hansens anvisninger de tykke, groft pudsede kampestensvægge i stærke farver. Indtil 1976 benyttes huset som feriebolig for de malerferier, som hun og andre kunstnere holdt i det fynske. Gennem årene bliver den smukke gamle bygning nænsomt restaureret både ude og inde.

Efter Karen Hansens død i 1993 arver ”Faaborg kulturhistoriske museer” huset. De sælger det i 1994 videre til privatbolig, som i dag står som en smuk gammel bygning, der i det ydre vidner om fortiden, men indvendig lever op til nutidens krav.

Annonce

Katterød Hospital

Der var først i 1940'erne forskellige forslag til, hvad man kunne gøre for at bevare og redde Katterød Hospital.

Katterød Hospital med nummererede sten fra 1948. Arkivfoto

Muligheden opstod, da ”Den fynske Landsby” blev opmærksom på, at bygningen måske stod til nedrivning. Man var ikke i tvivl om, at begge hospitaler i Diernæs Kommune havde stor kulturhistorisk værdi, så i 1943 begyndte opmålingen med henblik på bygningens overflyttelse til ”Den fynske Landsby”.

De følgende år gik med bl.a. at nummerere stenene, så i 1949 var flytningen tilendebragt, og Katterød Hospital står der stadig og vidner om, hvordan en bolig kunne være for landbosamfundets laveste sociale lag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce