Annonce
Ugeavisen Faaborg

Et kig i arkivet: Ringes mindesten

Stenen står nu foran Ringe Museum. Foto: Ringe Lokalhistoriske Arkiv
Ringe Lokalhistoriske Arkiv er dykket ned i historien bag genforeningsstenen.
Annonce

Ringe: I år fejrer vi 100-året for genforeningen i Sønderjylland. På baggrund af den folkeafstemning, som fandt sted i 1920, er der rundt om i Danmark rejst i alt 588 genforeningsstene.

For at kunne kaldes en genforeningssten skal den som minimum have indskriften ”1920” eller ”genforeningen” – gerne begge dele. Flere stene har dog længere indskrifter eller verselinjer.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi ni genforeningsstene. Nemlig på Lyø og i Tarup, Kappendrup, Rolfsted, Horne, Faaborg, Brahetrolleborg, Søllinge og i Ringe.

Annonce

Rejst i 1931

Genforeningsstenen i Ringe blev først rejst i 1931. Det havde i flere år været på tale at rejse et mindesmærke i Volstrup for to soldater, som var faldet i treårskrigen 1848-50. Stenen var imidlertid aldrig blevet rejst. Pastor Carlsen, Ringe Kirke, foreslog da, at man kunne rejse en genforeningssten til minde om tilbagegivelsen af den landsdel, som de to soldater havde måttet ofre livet for. Forslaget vandt gehør og menighedsrådet gik i spidsen for at få mindesmærket rejst på Kirkepladsen. Pastor Carlsen, forfattede inskriptionen, som lyder:

Sønderjylland vundet

Hjertebaandet bundet

Folkenid forsvundet

Det er Danmarks Maal

1864-1920

Ved afsløringsfesten, søndag den 19. juli 1931, deltog ca. 500 mennesker. Efter at forsamlingen havde sunget ”Vort modersmål er dejligt”, sang Ringes blandede Kor, under ledelse af lærer Damgaard, ”I Danmark er jeg født”.

Inskriptionen på stenen er netop blevet frisket op. Foto: Ringe Lokalhistoriske Arkiv

Herefter holdt pastor Carlsen tale, hvor han på udvalgets vegne takkede alle, som havde medvirket til stenens rejsning. Især takkede han gårdejer Anders Christian Andersen, der havde skænket stenen. Stenen skal med sin indskrift minde Ringe by og sogn om at binde hjertebåndet mellem Sønderjylland og moderlandet.

Annonce

Tavler med de faldne

Pastor Carlsen fortsatte sin tale med at takke sognerådet, idet de havde skænket flagstangen og ladet pladsen planere. Han sluttede sin tale med at ønske ”Gud give stenen lejlighed til at tale til vort hjerte”, og bad Ringe sogn bevare den til sene tider.

Lærer Henriksen, Brangstrup, påpegede, at stenen var placeret ved kirken, hvor vi alle færdes fra dåben til begravelsen, og udtrykte det håb og mål, vi alle ønsker, den gang som nu: Nationernes enighed.

De to tavler, på hver sin side af orglet i Ringe Kirke, bærer navnene på de faldne fra sognet i de slesvigske krige. Foto: Ringe Lokalhistoriske Arkiv

Herefter talte lærer Henriksen, Brangstrup, førstelærer Jepsen, Ringe og sognerådsformand C. Albretsen. Sidstnævnte udtalte: ”Med glæde vil jeg på Ringe Kommunes vegne sige tak for denne smukke sten, vi hermed overtager. Ordene, der står på den, siger os i sin simpelhed, hvad alle danske tænker, på kommunens vegne vil jeg love at frede og værne om stenen og vedligeholde den gennem tiderne”.


Med glæde vil jeg på Ringe Kommunes vegne sige tak for denne smukke sten, vi hermed overtager.

Sognerådsformand C. Albretsen


Rundt om stenen blev der placeret 6 mindre sten. På stenene blev indskrevet navnene på de seks soldater fra Ringe sogn, som var faldet i de to slesviske krige. De fire, som faldt i treårskrigen, 1848-50, var: Mads P. Larsen, Volstrup; Poul Nielsen, Boltinge; Poul Andersen, Sødinge og Jørgen Johansen, Sødinge. I krigen 1864 faldt Peder Rasmussen og Hans Henriksen begge fra Volstrup. Inde i Ringe Kirke findes to mindetavler, hvor de faldnes navne og data er oplyst. De to tavler hænger på hver sin side af orglet.

Stenen er senere flyttet til sin nuværende placering foran Ringe Museum. Inskriptionen på stenen er netop i år blevet malet af Faaborg-Midtfyn Kommune, så den igen er læsbar.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce