Annonce
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

200.000 kroner til at grave efter fortiden i Møldrup

Kortet viser, hvordan Viborg Kommune forestiller sig, at de første byggegrunde skal placeres i området. Kort: Viborg Kommune
Der er gode chancer for at gøre arkæologiske fund der, hvor Møldrups nye boligområde skal ligge. Derfor afsætter Viborg Byråd 200.000 kroner til udgravninger.
Annonce

Møldrup: Viborg Kommune har planer om, at der skal ligge et nyt, stort boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup tæt på den eksisterende bebyggelse i byen. Forud for en eventuel byggemodning skal der laves arkæologiske forundersøgelser, og til det formål har byrådet givet en bevilling på 200.000 kroner.

Viborg Kommunes plan går ud på i første omgang at lave en lokalplan for cirka 2,8 hektar af området. Denne lokalplan skal fastlægge rammerne for byggeriet i det nye område, og det er her, der i første omgang skal bygges. Resten af området skal omfattes af en rammelokalplan med henblik på byggeri i fremtiden.

Kommunen lægger op til, at det er det samlede areal, der skal omfattes af de arkæologiske forundersøgelser, så man en gang for alle får afklaret, hvor der er interessante spor fra oldtiden at grave efter. Det vil man så kunne tage højde for i arbejdet med lokalplanen, så man eventuelt kan friholde dele af området fra byggeri og dermed kan undgå arkæologiske udgravninger i dele af området.

Annonce

Ingen købsaftale

Arealet er i øjeblikket privatejet, så kommunen har indgået en aftale med ejeren om, at der skal ske arkæologiske forundersøgelser. Viborg Kommune er interesseret i  at overtage en del af ejendommen, men der er altså ikke lavet nogen købsaftale endnu eller truffet beslutning om eventuel ekspropriation.

Byrådets tekniske udvalg besluttede i august at sætte arbejdet med at lave lokalplan for det 2,8 hektar store område i gang. Heraf fremgår det også, at kommunen er interesseret i at overtage arealet, men det udelukkes heller ikke, at ejeren eventuelt selv skal stå for byggemodning af området, når lokalplanen er endeligt vedtaget. I så fald vil det ikke medføre udgifter for Viborg Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce