Annonce
Rundt om Viborg

Badevandskvaliteten svigter: Ny badestrand på vej

Kommune lægger an til på sigt at lukke badestederne Ulbjerg Klint og Ulbjerg Strand på grund af svingende badevandskvalitet. I stedet har man kig på at etablere en ny strand på et privatejet område en kilometer syd for klinten. Arkivfoto: Morten Stricker
Svingende badevandskvalitet ved Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint fører nu til, at kommunen vil søge en mulig placering af en ny badestrand ved Lovns Bredning.
Annonce

Ulbjerg: Efter et par år med svingende badevandskvalitet på strandene ved Ulbjerg Klint og særligt Ulbjerg Strand og det eksisterende badested ved Lovns Bredning vil kommunen nu undersøge muligheden for at etablere en ny badestrand ved Lovns Bredning.

Klima- og miljøudvalget i kommunen har på et møde forleden sagt god for, at forvaltningen arbejder videre med at finde en alternativ placering af en badestrand ved Lovns Bredning.

Baggrunden er, at alle tre badesteder ved Ulbjerg og Lovns i flere år har haft svært ved at opnå en god eller udmærket badevandskvalitet. Badevandskvaliteten ved Ulbjerg Strand har i et par år været kvalificeret som ringe, og der har flere gange været badeforbud af samme grund. Der er iværksat flere tiltag i forhold til Ulbjerg Møllebæk, der er vurderet som årsag til problemerne med badevandet Og selv om Ulbjerg Strand i år - lige som Ulbjerg Klint de seneste fire år - har opnået betegnelsen tilfredsstillende og dermed acceptabel badevandskvalitet, der også fører til at man er klar til at fjerne badeforbuddet i 2020, så tyder alt stadig på, at der er en belastning af forurening, som myndighederne skal fjerne eller mindske.

Kommunen skal nemlig sikre, at alt badevand klassificeres som mindst tilfredsstillende, og i forhold til strandene ved Ulbjerg vurderer forvaltningen, at der er "høj risiko" for, at badevandet igen vil få betegnelsen ringe i de kommende år, og derfor er det forvaltningens indstilling, at man på sigt lukker badestederne Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint, når man har fundet en bedre placering af en ny badestrand ved Lovns Bredning.

Annonce

Kig på Spejderklinten

Der er allerede arbejdet med at finde det nye badested. Forvaltningen noterer i dagsordenen til klima- og miljøudvalgets møde, at det er svært at finde et egnet sted i Lovns Bredning, da der er mange å-udløb og lav vanddybde mange steder. Man har dog kig på et område kaldet Spejderklinten, som ligger en kilometer syd for Ulbjerg Klint.

Det er ejet af De grønne KFUK-pigespejdere. Forvaltningen har været i dialog med lodsejerrepræsentanter, der generelt betegnes som positive overfor idéen, og klar til at forhandle om salg af noget af arealet, hedder det. Badestranden skal dog placeres i god afstand fra spejderhytterne, så den ikke bliver til gene for lejrgæster, hedder det endvidere i dagsordenen.

Det omtalte område er 350 meter langt, har børnevenlig sandstrand og udgør i alt et areal på 40 hektar, hvoraf den østlige del i dag er udlejet til landbrugsdrift.

Området er en del af et Natura 2000-området med beskyttede naturtyper, men samlet vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at få de nødvendige tilladelser. Det videre arbejde skal i øvrigt foregår i samarbejde med områdefornyelsen for Fjordklyngen, som blandt andet skal sikre øget fjordtilgængelighed ved Lovns Bredning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce