Annonce
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Frihed under ansvar med blik for de svage

"Jeg kan godt lide udfordringer og har det godt med sammen med andre at finde løsninger, der trækker i den rigtige retning," siger Anders Korsbæk Jensen, der i disse dage kan fejre rund fødselsdag. Foto: Jens Ingolf Nørgaard
Anders Korsbæk Jensen har altid interesseret sig for samfundsforhold. 24 år som folkevalgt byrådsmedlem og mange år i menighedsråd samt formand for Hjertebo i Hvam taler sit eget sprog.

fødselsdag: Anders Korsbæk Jensen, Tulstrupgård, Trekronervej 86, Hvam ved Aalestrup, fyldte 70 år tirsdag den 25. august.

Anders Korsbæk Jensen er født og opvokset på et landbrug i Gøttrup ved Fjerritslev. Efter syv års skolegang kom han ud at tjene på landet. Som ung var han på Blidstrup Efterskole på Mors og havde derefter flere pladser på landet.

Soldatertiden blev aftjent dels på Flyvestation Karup og dels på en radarstation på Sjælland. Det grønne landmandsbevis blev hentet på Hammerum Landbrugsskole og førte først til en bestyrerplads. Senere blev han gift med Hanne og købte et mindre landbrug ved Hvam.

Annonce

I 1977 købte Anders Korsbæk Jensen Tulstrupgård, som han ejer den dag i dag sammen med en søn. På gården er der 190 malkekøer af racen Sortbroget Dansk Malkerace samt tilhørende besætning af ungdyr og kalve. I markbruget drives godt 200 hektar, hvoraf cirka halvdelen er fodermajs til kreaturerne, mens den anden halvdel dyrkes med afgrøderne korn og raps.

Samfundsforhold

- Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold og har fået vist tillid ved at være blevet valgt til og tildelt en plads i en række bestyrelser både inden for og uden for landbrugserhvervet. For mange år siden også det lokale mejeri.

- Ved kommunalvalget til Aalestrup Byråd i 1997 blev der her på egnen oprettet en fællesliste uden for partierne, hvor jeg blev valgt. Senere ved valget i 2003 fik vi på listen valgt tre mandater i byrådet, fortæller fødselaren i den gedigne nye villa, som er opført i 2015, og han fortsætter:

- I 2005 stillede jeg op til byrådet i den nye Viborg Storkommune på Venstres liste, og herfra har jeg siden været valgt til Viborg Byråd. I årene i Aalestrup var jeg med i teknisk udvalg og socialudvalget. I Viborg Byråd er jeg også medlem af teknisk udvalg samt i ældre- og aktivitetsudvalget. Jeg har meldt ud, at denne periode bliver min sidste som folkevalgt politiker. Jeg vil samtidig gerne sige tak for tillid og opbakning til, at jeg har fået lov til at være med gennem 24 år.


Jeg har meldt ud, at denne periode bliver min sidste som folkevalgt politiker. Jeg vil samtidig gerne sige tak for tillid og opbakning til, at jeg har fået lov til at være med gennem 24 år.

Anders Korsbæk Jensen


Annonce

Familielandbrug

Hanne og Anders Korsbæk Jensen har tre sønner og to børnebørn.

Hanne har i arbejdsårene været sygehjælper og haft job i hjemmeplejen i Møldrup. I dag deltager hun i den daglige dont på gården, som i øvrigt til fulde lever op til betegnelsen: Familielandbrug.

Hanne og Anders er med i driften sammen med sønnen, der er medejer, og desuden er endnu en søn ansat som medarbejder på gården. Den tredje søn er ansat hos Sjørup Traktor, så der drøftes ikke sjældent landbrugsstof ved kaffebordet.

Ferierne har i en lang årrække været med campingvognen rundt i Danmark, eller der er lejet feriehuse i Norge. De senere år er det blevet til en række busrejser rundt i Europa.

For fem år siden blev der som nævnt opført en helt ny og moderne villa, der er tænkt både som pensionist- og aftægtsbolig i tæt afstand til staldene, så duften fra køerne fortsat kan krydre duften i næseborene.

Annonce

Hjertebo

Anders Korsbæk Jensen har i en lang årrække været valgt til menighedsrådet i Hvam sogn og været rådets formand.

Han er fortsat valgt til provstiudvalget i Viborg Østre Provsti. Der er endvidere et initiativ, som han især glæder sig over at have medvirket til.

– Jeg værdsætter værdier som frihed under ansvar. Det indebærer også en forpligtelse til at være med til at give gode livsvilkår for vores svage medborgere. Derfor glæder det mig, at vi fik skabt Hjertebo i Hvam som en boliginstitution for handicappede, siger han.

Hjertebo indeholder 15 selvstændige lejligheder, der er kombineret med fællesrum indenfor og grønne arealer udenfor.

Der bor 15 voksne, som alle har en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

- Kerneværdierne på Hjertebo har det samme værdigrundlag som i Kristelig Handicapforening, som er nærvær og omsorg, selvbestemmelse og medinddragelse, værdighed og hjerterum, som han med glæde i sindet beretter om Hjertebo.

Han er også fortsat formand for bestyrelsen i den selvejende institution.

- Jeg har været meget privilegeret igennem tilværelsen, ved at min familie har støttet op både i arbejdslivet og i mine interesser og mit samfundssind. Samtidig har jeg med taknemmelighed forsøgt at være et lokalt talerør for borgerne i den nordlige del af Viborg Kommune. Jeg kan godt lide udfordringer og har det godt med sammen med andre at finde løsninger, der trækker i den rigtige retning, slutter 70-års fødselaren.

Annonce

Mest læste

Annonce
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Gammel kirkeklokke har nu fået hjælp af yngre kræfter

Annonce
Annonce
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Efter corona: Glad genstart af landsby-aktivisme

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Åbent hus: Stueetagen i tidligere stationsbygning nu klar til brug

Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

'Kuen wil do mæ te banko?' - Marked med mulighed for en super god handel

Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Leg, læring og socialisering på samme tid: Friskole omdannet til Friby for en uge

Ugeavisen Møldrup-Aalestrup

Fest i landsbyen: Friskole nu også med vuggestue

Mest læste

Annonce