Annonce
Rundt om Viborg

Ny placering af renseanlæg ved Skals i spil

Torsten Nielsen (K) har tidligere som borgmester modtaget underskirfter mod placeringen af det nye renseanlæg ved Skals. Nu har han med sagen at gøre som formand for klima- og miljøudvalget. Arkivfoto: Jakob Kaas
En ny placering af det kommende renseanlæg ved Skals er kommet i spil. Nu er der lavet to scenarier for en placering øst for Skals tæt ved Skals Å, og det drøftede klima- og miljøudvalget på et møde torsdag.
Annonce

Skals: - Det er en langstrakt sag, og på den måde er det en linedans at finde den rigtige løsning. Fordelen ved at sagen har været undervejs så længe, er jo så også, at hver en sten er vendt og drejet. Men det allervigtigste er, at borgerne er blevet inddraget undervejs. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi kan gøre alle tilfredse, men borgerne skal føle, at de har kunnet komme med deres mening, og at de er blevet hørt.

Sådan lød det fra Torsten Nielsen (K), der er formand for klima- og miljøudvalget som stedfortræder for partifællen Stine Damborg Hust, der er på barselsorlov, inden udvalget torsdag eftermiddag i sidste uge tog hul på et nyt kapitel i sagen om det nye renseanlæg ved Skals.

Her var en ny placering for det nye renseanlæg ved Skals bragt i spil i forbindelse med, at Energi Viborg Vand A/S på klima- og miljøudvalgets foranledning har undersøgt flere placeringer af det nye renseanlæg, udledningssteder for det rensede spildevand og andre løsninger. Tidligere har tre mulige placeringer i og omkring Skals været inde i billedet, og også en mulig udledning østpå har været vendt, drejet og droppet. I september sidste år bad klima- og miljøudvalget så Energi Viborg Vand A/S om at undersøge muligheden for placeringen af et nyt renseanlæg i "nordområdet" med udledning til to mulige positioner i Hjarbæk Fjord og et sted i Lovns Bredning på den anden side af Virksund-dæmningen.

I et notat, som klima- og miljøudvalget drøftede torsdag, skriver Energi Viborg Vand A/S, at det vil medføre "betydelige udgifter" at etablere en udløbsledning til fjorden og Lovns Bredning, og at man derfor har set på andre muligheder.

Det allervigtigste er, at borgerne er blevet inddraget undervejs. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi kan gøre alle tilfredse, men borgerne skal føle, at de har kunnet komme med deres mening, og at de er blevet hørt.

Torsten Nielsen (K), formand for klima- og miljøudvalget.

Annonce

Fem scenarier

Derfor var der på forhånd fem mulige scenarier i spil, inden klima- og miljøudvalget så på sagen torsdag eftermiddag - to af mulighederne introducerede placeringen af det nye renseanlæg øst for Skals - nærmere betegnet ved Skals Å cirka midt i trekanten, der dannes mellem Skals, Bjerregrav og Løvel.

Her er der vurderet to muligheder - enten et renseanlæg på denne placering med udledning til enten Hjarbæk Fjord eller Lovns Bredning eller et renseanlæg med udledning til Skals Å, der jo har udløb i Hjarbæk Fjord ved Kølsen.

Også et nyt renseanlæg ved Sundstrup med udledning til enten Hjarbæk Fjord eller Lovns Bredning er vurderet, lige som en udvidelse af transportsystemet fra nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb eller en decentral struktur er undersøgt nærmere. Det udvidede transportsystem vil betyde, at alt spildevand nordfra sendes til Bruunshåb Renseanlæg, der i givet fald skal udbygges og have ekstra rensetrin, som det hedder. Den decentrale struktur vil indebære, at man etablerer nye, men mindre renseanlæg i Bjerregrav, Skals og Ulbjerg og tilslutter Løvel og Vammen til Bjerregrav, Skringstrup til renseanlægget i Skals og nedlægger Fiskbæk Renseanlæg.

Energi Viborg Vand A/S anbefaler selv, at politikerne vælger enten det nye renseanlæg øst for Skals med udledning i Skals Å eller løsningen, hvor alt spildevandet sendes til Bruunshåb. Det sker med henvisning til, at det er mere økonomisk attraktivt - de to løsninger ligger på en samlet såkaldt nutidsværdi på knap 138 og lige godt 140 millioner kroner, mens løsningerne med udledning til Lovns eller Hjarbæk Fjord er henholdsvis 20 og 27 millioner kroner dyrere. Den anbefaling har direktøren for teknik og miljø-forvaltningen sendt videre til udvalget med den indstilling, at man iværksætter nye konsekvensvurderinger for netop de to scenarier - og den indstilling fulgte udvalget.

- Grænseværdierne skal selvfølgelig overholdes i alle tilfælde, men udledningen til Skals Å giver god mening for mig, fordi åen løber ud i fjorden med fart på, og det udledte vand derfor blandes med fjordvandet hurtigere, end hvis man udleder til mere stillestående placeringer i Hjarbæk Fjord, påpeger Torsten Nielsen, der også lægger vægt på, at man skal tænke langsigtet i forhold til forsinkelses-bassiner, så man kan håndetre kraftige regnskyl og ikke risikerer overløb ved renseanlæggene.

Annonce

Større renseanlæg

Det er en del af Spildevandsplanen for 2014 til 2018, at der skal bygges et nyt, stort renseanlæg ved Skals.

Det nye anlæg skal efter den oprindelige plan afløse en række mindre og ældre renseanlæg i netop Skals og desuden Bjerregrav, Ulbjerg, Vammen, Fiskbæk, Knudby og Borup. Kapaciteten i Bjerregrav begrænser nu byudviklingen i både Bjerregrav, Møldrup og Klejtrup, og generelt er der behov for større kapacitet for at rense spildevand i den nordlige del af kommunen.

I alt er det meningen, at det nye anlæg skal kunne håndtere spildevand fra 19.000 såkaldte personækvialenter (PE) mod 3500 for det eksisterende anlæg i Skals i dag og i alt 16.350 PE for alle de anlæg, der står til at blive nedlagt. Så der er tale om en betydelig udvidelse.
En væsentlig del af problematikken har været udledningen af det rensede spildevand. Den økologiske tilstand i Hjarbæk Fjord er dårlig, og der må derfor ikke udledes mere kvælstof eller fosfor til fjorden. Også Lovns Brednings økologiske tilstand er ringe, og skal der udledes yderligere til den del af Limfjorden, så skal der kompenseres forinden i form nedlægning af dambrug eller nye vådområder, der kan opsamle kvælstof og dermed nedbringe effekten af udledningen.

Kortet her viser blandt andet den eventuelle nye placering af det nye renseanlæg øst for Skals - midt i trekanten som dannes af Skals, Bjerregrav og Løvel. Kort: Energi Viborg Vand A/S
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce