Annonce
Rundt om Viborg

Risiko for oversvømmelser: Det vil koste millioner at beskytte fjordlandsby

I det markerede område i midten forudser Viborg Kommune oversvømmelser, hvis der kommer en såkaldt 100-års hændelse med stormflod ved Sundstrup og Virksundslusen. Illustration: Viborg Kommune
Det vil koste adskillige millioner kroner at sikre landsbyen Sundstrup mod kystoversvømmelser. Kommunen holder borgermøde inden længe.
Annonce

Sundstrup/Virksund: Det vil koste mellem 4 og 14 millioner kroner - afhængig af hvilke tiltag, der gøres - at sikre landsbyen Sundstrup i bunden af Lovns Bredning mod fremtidige oversvømmelser forårsaget af stormflod og deraf følgende forhøjet vandstand i Limfjorden.

Det er konklusionen i en rapport, som Viborg Byråds klima- og miljøudvalg drøfter på sit møde på torsdag.

Ifølge rapporten er der dog ikke noget presserende behov for at kystsikre Sundstrup, den lille fiskerihavn og de rekreative arealer tæt ved havnen. I hvert fald ligger de fleste huse i landsbyen så højt i forhold til fjorden, at der ikke er umiddelbar fare for de store skader på huse og ejendomme i øvrigt.

Men hvis vandstanden i Limfjorden som forventet stiger i forbindelse med den globale opvarmning, er der risiko for, at det kan ske inden for en årrække. Spørgsmålet er så, om der snart skal gøres noget - og i givet fald hvad. Der mangler også en afklaring af, hvem der skal betale for en bedre kystsikring.

Annonce

Snart borgermøde

I sagsfremstillingen lægger den kommunale forvaltning en række muligheder frem. Den bedste sikring mod oversvømmelser i forbindelse med stormflod er formentlig at lave et langt dige eller at bygge en højvandsmur. Men det er også de dyreste løsninger, og de vil i givet fald kunne gå ud over fjordudsigten og måske komme i konflikt med natur- og kystbeskyttelsesregler.

En såkaldt mobil løsning, hvor man sikrer kysten fra gang til gang, vil være billigere - men også mindre sikker, fremgår det af rapporten, der kaldes "Kystoversvømmelse ved Virksundslusen og Sundstrup".

Ifølge rapporten ser Virksunddæmningen med sluse i øvrigt ikke ud til at være særligt udsat. Dog vurderes det, at "den største risiko vurderes at være knyttet til porten i skibsslusen, hvor et overløb eventuelt kan give svigt i slusen og medføre massive vandstrømninger ind i Hjarbæk Fjord".

Klima- og miljøudvalget beslutter på torsdag næppe noget om eventuelle fremtidige kyst- og oversvømmelsessikringer, men der er i forvaltningens sagsfremstilling lagt op til, at Viborg Kommune inden længe holder et åbent møde med borgerne i Sundstrup om sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce