Annonce
Rundt om Viborg

Udgift på vej for grundejere i Klejtrup: Kloaknet skal renoveres

Der bliver gravearbejde i en del af Klejtrup by, når kloaknettet skal renoveres. Arkivfoto: Morten Pedersen.
Arbejdet med at omlægge kloakker, så vandet opdeles i regnvand og spildevand, er nu på vej til Klejtrup.
Annonce

Klejtrup: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S har gennem efterhånden mange år opdelt kloakledninger i et system til spildevand og et system til regnvand, når kloakkerne er blevet renoveret. Nu er denne kloak-separering, som det kaldes, på vej til Klejtrup.

I området ved Kastanievej, Sandstræde, Solhøjvej og Søudsigten skal der laves separat-kloakker. For grundejerne betyder det, at de må til lommerne og betale. Den fælles kasse betaler for kloakomlægningen på veje og fællesarealer, men på egen grund skal grundejerne selv betale. Det er typisk en udgift på 50.000 kroner eller mere.

Der er dog tid at løbe på. Grundejerne har som minimum en tidsfrist på to år til at få arbejdet gjort.

Sagen om omlægningen i Klejtrup har været på dagsordenen i byrådets klima- og miljøudvalgsmøde. Nu er det så Viborg Byråd, der skal godkende "tillæg nummer 5 til spildevandsplanen", efter at det har været i offentlig høring, men der er næppe tvivl om, at politikerne uden indvendinger nikker ja til forvaltningens forslag.

Kortet viser, hvilket område i Klejtrup der er omfattet af kloakrenoveringen. Kort: Viborg Kommune
Annonce

Mulighed for undtagelse

Viborg Kommune oplyser, at regnvandet fra det ovennævnte område skal ledes ud i en rensedam på Sandstræde 19, hvor Klejtrup renseanlæg tidligere lå. Herfra løber vandet videre til Klejtrup Møllebæk. Der er mulighed for, at nogle af beboerne på Søudsigten og Lyngbakken - fem ejendomme i alt - kan undtages fra kloaksepareringen på den måde, at de får et nedsivningsanlæg på deres egen grund.

Når turen med kloak-renovering nu kommer til ovennævnte område i Klejtrup, skyldes det, at det ud fra en samlet vurdering er et af de områder i Viborg Kommune, hvor behovet er størst. Fælleskloakken er fra 1970 og dermed relativ ny, men allerede i 2001 blev tilstanden vurderet til at være mindre god. I princippet kunne man godt lave et ikke-opdelt kloaknet som det gamle, men det vil kræve investering i større ledninger, og det vil belaste rensningsanlæggene for kraftigt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
ugeavisen.dk

- Der er ikke noget, jeg ikke tør

Annonce