Annonce
Rundt om Viborg

Varmepumpeanlæg er på vej i Løgstrup

Varmeværket har allerede blandt andet en akkumuleringstank på Kølsenvej 27, hvor der nu også er et varmepumpeanlæg på vej. Arkivfoto: Morten Pedersen
Efter endt høring og tilretning af placeringen er et nyt varmepumpeanlæg i udkanten af Løgstrup på vej mod at blive realiseret.
Annonce

Løgstrup: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a ønsker at etablere et nyt varmepumpeanlæg og en tilhørende teknikbygning ved fjernvarmeværkets akkumuleringstank og øvrige anlæg på Kølsenvej 27 i Løgstrup.

For at det kan realiseres, skal der laves et tillæg til lokalplanen. Det tillæg har nu været i høring, og teknisk udvalg har på et møde for nyligt endeligt godkendt forslaget og rettet til.
I høringsfasen er der kommet en enkelt indsigelse, der handler om placeringen og støjgener for naboerne, og det høringssvar har medført den ændring til lokalplanforslaget, at det alene er muligt at placere varmepumpeanlægget i den nordlige ende af området, hvilket skulle betyde, at anlægget ikke kommer for tæt på skel til naboen. I forhold til støj anfører forvaltningen, at en teknikbygning vil agere som støjskærm for den såkaldte kølegård.

"Under forudsætning af positiv partshøring bemyndiges forvaltningen til at vedtage forslagene endeligt", hedder det i referatet fra mødet i teknisk udvalg.

Varmeværket har allerede en teknikbygning og en akkumuleringstank på Kølsenvej 27. Bygningerne hører til værkets solvarmeanlæg lidt længere ude ad Kølsenvej - nærmere betegnet på Kølsenvej 33, hvor selve det 7000 kvadratmeter store solvarmeanlæg ligger. Det kom på plads i sommeren 2016 som et led i omstillingen til grøn energi med den plan, at solanlægget kunne levere 20 procent af varmen til forbrugerne i byen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce